อายุการทำงานและทุนวิจัยปี 60
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปี 2560
2
กลุ่มวิชาจำนวน อาจารย์อายุงาน < 5 ปีอายุงาน 5-10 ปีอายุงาน 10-20 ปีอายุงาน >20 ปีจำนวนงานวิจัย (ชิ้น) ทุนภายในจำนวนเงิน ทุนวิจัยภายใน (บาท)จำนวนงานวิจัย (ชิ้น) ทุนภายนอกจำนวนเงิน ทุนวิจัยภายนอก (บาท)
3
การพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล
91431185,580.0031,342,362.50
4
การพยาบาลผู้ใหญ่ ฉุกเฉินและวิกฤต
1324613287,630.00167,500.00
5
การพยาบาลผู้สูงอายุ61232128,620.00
6
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
72323296,180.00
7
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
52111198,055.001196,115.00
8
การพยาบาลอนามัยชุมชน83412186,550.00
9
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
94322200,000.00
10
รวม571592211121,153,995.0071,734,597.50
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...