NCL 2015 Sesong 2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Reglene gjelder for alle offisielle kamper StarCraft 2-kamper spilt under turneringen.
3
Ved å delta i turneringen godtar man disse reglene. Å ikke ha lest/forstått reglene før en kamp starter gir deg ikke unntak fra reglene.
4
Der hvor det er åpent for tolking av reglene, gjelder admins tolking
5
Admins sine avgjørelser skal respekteres. Truende oppførsel mot admins kan møtes med diskvalifisering.
6
Hvis du ønsker å klage på en adminavgjørelse skal det gjøres rolig og formelt.
7
Reglene kan, om nødvendig, bli endret under turneringen.
8
Det er isåfall admins oppgave å sørge for at lagenes kontaktpersoner blir informert om endringene.
9
10
Admins:NewhillScythe
11
PurplestainIdeaus
12
13
Krav til deltakere

* SC2-konto (character name og code) og rase til alle spillerne på laget.
* Hver spiller skal spille på den kontoen han er påmeldt på, med mindre spesiell tillatelse blir gitt av admin.
Er man påmeldt med barcode eller smurf, skal andre nick man er kjent under også oppgis..
*Det er ikke krav om å spille med samme rase man er påmeldt som, men en skal melde på en spiller som den rasen vedkommende spiller mest.
* Kontaktperson(er) til laget skal være tilgjengelig på en egen skypegruppe vi lager.
* Tredjeparts-software kan ikke brukes til å sette hotkeys og macro-funksjoner på tastatur/mus er ikke tillatt.
Finner vi ut at dette har blitt brukt, blir en straffet,
* Kun offisielle admins, streamere og castere er tillatt som spectators under kampen.
Spiller en kampen med ikke-godkjente spectators, kan man bli straffet for dette.
* Det skal ikke skrives unødvendig mye chat under kampen, og man skal være høflige i skrivemåten om det er nødvendig å chatte.
Store mengder unødvendig chat eller uhøflig chat kan straffes.
* Enhver metode som brukes til å motta informasjon om hva motstanderen gjør er å regne som juks.
Eksempler på dette er å høre på en stream i bakgrunnen, å motta meldinger via telefon eller dataprogrammer,
å ha noen som gir deg signaler etter hva motstanderen gjør og lignende.
* Å la andre spillere spille på din konto anses som juks.
* Alle former for juks, innenfor eller utenfor SC2.no sine turneringer, er strengt forbudt og kan føre til umiddelbar diskvalifisering fra NCL
og fjernet tilgang til andre SC2.no-funksjoner for opptil to kalenderår.
* Misbruk av bugs i spillet kan anses som juks.
Bug-aktige mekanikker som er å regne som en naturlig del av spillet (som “mineral stacking”, “mineral walking”, “pylon walk”) er tillatt,
men om det finnes bugs som ikke var almennlig kjent før kampen starter, kan admins velge å anse det som juks.
* Lagene skal sende inn fullstendige resultater fra kampene, senest innen slutten av uka kampen ble spilt.
14
15
Turneringsformat
16
Fullt gruppespill, round robin. Plasseringen avgjør hvor i sluttspillet du plasseres.
17
Forskjellen i antallet kamper vunnet og tapt kommer først, deretter mapscore og til slutt internt oppgjør.
18
Topp 4 går videre til Sluttspill.
19
Førsteplass i gruppespillet seedes direkte til finalen.
20
Andreplass i gruppespillet seedes direkte til semifinalen.
21
Tredje- og fjerdeplass i gruppespillet møtes i kvartfinalen.
22
23
Kamper:
24
Alle kampene i gruppespillet blir spilt i proleague-format, første 4 kamper hvor deltakere blir annonsert samtidig,
25
og en femte ace match til slutt hvis det skulle bli nødvendig.
26
I ace matchen kan alle spillere som er påmeldt for et lag benyttes, uavhengig av om de har spilt tidligere i kampen eller ikke.
27
Alle kartene blir satt på forhånd av admins. minimum en uke i forveien.
28
Kartene skal i utgangspunktet spilles i rekkefølgen de er satt opp, men her kan lagene bytte om rekkefølgen hvis begge lag er enige om at annet er mer praktisk.
29
Kartet for ace matchen skal uansett alltid spilles til slutt. Når et lag har 3 mapwins har laget vunnet, og det skal ikke spilles flere maps.
30
Merk at kampformatet kan bli endret til sluttspillet.
31
Hvis et lag ikke har nok spillere til en kamp, kan de velge å gi et eller flere kart som walkover.
32
33
Kampene skal spilles til fastsatt tidspunkt. Hvis man ønsker å bytte tidspunkt, skal det gis beskjed minst 3 dager i forveien.
34
Gjøres ikke dette gis det walkover. Hvis man bytter, skal kampen spilles innen uken er omme,
35
og det nye kamptidspunktet må rapporteres inn og godkjennes av admin..
36
Hvis ingen av lagene møter opp eller avtaler kamptid innen den fastsatte kampdagen, kan admins avgjøre kampen ved myntkast.
37
Admins har mulighet til å gi dispensasjon her hvis spesielle omstendigheter skulle tale for det.
38
Når kamptidspunkt er satt, gis det walkover hvis laget ikke har møtt opp 15 minutter etter tidspunkt.
39
40
Hvis spillet ender i en stalemate/draw regnes kartet som uavgjort og må spilles på ny.
41
SC2 har en innebygd funksjon for å finne ut når spillet er fullstendig låst i en draw, men admins og spillerne seg imellom kan avgjøre at det er en draw tidligere.
42
Da må det komme klart fram i in-game chat at spillerne er enige om at det er en draw, slik at det kan sees i replayet.
43
Å bli enige om uavgjort når kampen helt klart ikke er det er ikke tillatt.
44
45
46
47
48
Ved regelbrudd
49
50
· Ved manglende rapportering, eller annen mindre overtredelse fra lagets side skal det i første omgang gis en advarsel,
51
deretter vil laget bli trukket i mapscore ved gjentatte overtredelser. Har et lag minst 5 overtredelser, kan admins i fellesskap utestenge laget fra turneringen,
52
eller idømme en annen straff hvis de finner det mer hensiktsmessig.
53
54
55
· Hvis en enkeltspiller bryter reglene, vil admins gå sammen og enten gi spilleren noen kampers suspensjon, eller utestengelse for en lengre periode,
56
ved alvorlige overtredelser. Ved små overtredelser kan det holde med en advarsel. Juks vil alltid bli straffet med utestengelse.
57
Hvis laget visste om jukset, eller flere spillere på samme lag blir tatt for juks, kan hele laget utestenges.
58
59
Er det uenighet om noe som har skjedd i et game, eller man ønsker å klage på en kamp, skal replays sendes til admin.
60
61
Regler for lag:
62
63
-Det er ingen øvre grense for hvor mange spillere et lag kan melde på i stallen sin.
64
– Et lag kan ha et ubegrenset antall leiesoldater i stallen, men kun en kan brukes per match.
65
– En spiller regnes som leiesoldat hvis vedkommende ikke bruker lagets clantag, eller spiller SC2 også for andre lag enn det man spiller for i NCL.
66
– Er man ikke norsk eller bosatt i Norge, kan man ikke være leiesoldat.
67
Hvis en klan har flere lag, f.eks et A- og B-lag, kan de flytte spillere fra det ene laget til det andre uten karantene,
68
men spilleren kan ikke spille for mer enn ett lag i samme runde, og byttet må meldes inn før kampen skal spilles.
69
I tillegg kan man maksimalt bytte 1 spiller på denne måten hver runde, øvrige bytter får karantene som vanlig..
70
71
Disconnect
72
Ved disconnect skal spillet gjenopprettes fra replay.
73
Spillerne kan velge å i stedet starte kartet på ny hvis kartet har vart mindre enn to minutter i spillets tid.
74
Hvis en av spillerne disconnecter og ikke kommer tilbake innen 15 minutter kan admins gi spilleren tap i kampen han går glipp av.
75
76
Hva admins kan gjøre?
77
Reglene kan, om nødvendig, bli endret under turneringen.
78
Det er isåfall admins oppgave å sørge for at lagenes kontaktpersoner blir informert om endringene.
79
Admins skal løse tilfeller hvor det er uenighet om reglene,
80
og har også mulighet til å gi lag dispensasjon fra enkelte regler hvis særskilte ting skulle tale for dette.
81
Minst en av adminsa som tar en avgjørelse må være uavhengig av de involverte lagene.
82
Hvis lag eller spillere bryter reglene, har admins mulighet til å idømme straff utfra forseelsen.
83
Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:
84
*Poengtrekk i gruppespillet.
85
*Spillersuspensjon over flere kamper
86
*Utestengelse
87
88
Hvis et lag er uenig i en avgjørelse tatt av admins, kan de kreve en skriftlig begrunnelse.
89
Skulle de fortsatt være uenig, kan de klage inn avgjørelsen. Saken vil da bli behandlet av andre admins.
90
Ekstra personer kan hentes inn til denne jobben hvis det skulle være nødvendig på grunn av f.eks habilitetsproblemer
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...