DM/VDM 10 000 m bana (Svar) : Startlista med heat och resultat