ข้อมูลการเดินทางไปราชการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFG
1
ประทับเวลา
1. ชื่อ-สกุล2. สาขาวิชา
3. จำนวนวันที่เหมาะสมสำหรับการจัดโครงการฯ
2
1อ.อุมาพร
15 พ.ค.-31 ก.ค.61
ประเทศเบลเยี่ยม
3
2อ.ธีรศักดิ์19-28 เม.ย.61ฝรั่งเศส
4
3อ.สกุลรัตน์4 มี.ค.61กทม.
5
4อ.ศรัณยู1-3 มี.ค.61หาดใหญ่
6
5อ.ปรินุช3-7 พ.ค.61ญี่ปุ่น
7
6อ.จรัสลักษณ์3-7 พ.ค.61ญี่ปุ่น
8
7อ.เธียรศักดิ์16-19 มี.ค61กัมพูชา
9
8อ.ปัทมา16-19 มี.ค61กัมพูชา
10
9อ.นริศรา16-19 มี.ค61กัมพูชา
11
10อ.ลิเลียน16-19 มี.ค61กัมพูชา
12
11
อ.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์
3-4มี.ค.61ในเพรา
13
12
อ.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์
17-18 มี.ค.61อ่าวท้องโหนด
14
13
อ.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์
10-11 มี.ค.61เกาะแรต
15
14
อ.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์
6-8 เม.ย.61แหลมประดับ
16
15
อ.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์
23-25 มี.ค.61แหลมประดับ
17
16
อ.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์
21-22 เม.ย.61เกาะแรต
18
17
อ.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์
13-15 เม.ย.61หาดนางกำ
19
18
อ.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์
28-29 เม.ย.61อ่าวท้อวโหนด
20
19อ.ชูขวัญ26-29 มี.ค.61
21
20อ.วันชัย7-9 มี.ค.61กทม. สมุทรสงคราม
22
21อ.ชูขวัญ6-10 เม.ย.61
23
22อ.เซปโป2-9 มี.ค.61มอ ปัตตานี
24
23อ.โอภาส216-27 มี.ค.61ม.วลัยลักษณ์
25
24อ.ปัทมา8-9 มี.ค.61
ประจวบ/สมุทรปราการ
26
25อ.ปัทมา5-6 มี.ค.61
27
26อ.ศิรุษา1-4 มี.ค.61ตรัง
28
27อ.วิศนีย์8-10 มี.ค.1สงขลา
29
28อ.เบญจมาภรณ์8 มี.ค.61กทม.
30
29อ.สุนิสา24-31 พ.ค.61ฝรั่งเศส
31
30อ.เบญจมาภรณ์8 มี.ค.61กทม.
32
31อ.วาริช8-9 มี.ค.61สงขลา
33
32อ.อุไรวรรณ8-9 มี.ค.61บ.น้ำมันปาล์ม
34
33อ.สุรพล17-18 มี.ค.61มอ ตรัง
35
34อ.สรายุทธ17-18 มี.ค.61มอ ตรัง
36
35อ.ศรินทิพย์27 มี.ค.61บ.เกร็ดแก้ว
37
36อ.ศิวิภา7-10 มี.ค.61ภูเก็ต
38
37อ.นงเยาว์1 มี.ค.61บ.ชัวร์เทก
39
38อ.สุภาภรณ์8 มี.ค.61ชะอวด
40
39
อ.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์
27-28 มี.ค.61บ.เรือเร็วลมพระย
41
40
อ.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์
10-11 มี.ค.61บ.เรือเร็วลมพระย
42
41
อ.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์
14-15 เม.ย.61บ.เรือเร็วลมพระย
43
42อ.สุพัตรา8มี.ค.61
บ.เอสทีเอสซิสเต็ม
44
43อ.จิราภรณ์8มี.ค.61
บ.เอสทีเอสซิสเต็ม
45
44อ.อเนกวิทย์8มี.ค.61
บ.เอสทีเอสซิสเต็ม
46
45อ.เอกราช8มี.ค.61
บ.เอสทีเอสซิสเต็ม
47
46อ.ภัททิรา6-8 มี.ค.61ม.มหิดล
48
47อ.นงเยาว์ไป 2 มี.ค.61
หจก.โรงเลื่อยสวนจันทร์
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100