ABC
1
4G.nhieusim.com
2
ViettelMobiVina
3
GÓI CƯỚC
4
DATA 4G ⥯ 1 THÁNG
5
Mạng Viettel Gói YT30
* Phí đăng ký 30k/tháng
+ Truy cập Youtube không giới hạn

Đăng ký, soạn tin nhắn:
6
YT30 0979100100 gửi 9123
7
DATA 4G ⥯ 1 THÁNG
8
Mạng Viettel Gói T30
* Phí đăng ký 30k/tháng
+ Truy cập TikTok không giới hạn

Đăng ký, soạn tin nhắn:
9
T30 0979100100 gửi 9123
10
DATA 4G ⥯ 1 THÁNG
11
Mạng Viettel Gói SD70
* Phí đăng ký 70k/tháng
+ 1GB/ngày

Đăng ký, soạn tin nhắn:
12
SD70 0979100100 gửi 9123
13
Đăng ký 12 tháng, nhieusim.com hoàn tiền 10%
Cú pháp: 12SD70 0979100100 gửi 9123
14
DATA 4G ⥯ 1 THÁNG
15
Mạng Viettel Gói SD90
* Phí đăng ký 90k/tháng
+ 1.5GB/ngày

Đăng ký, soạn tin nhắn:
16
SD90 0979100100 gửi 9123
17
Đăng ký 12 tháng, nhieusim.com hoàn tiền 10%
Cú pháp: 12SD90 0979100100 gửi 9123
18
DATA 4G ⥯ 1 THÁNG
19
Mạng Viettel Gói MXH100
* Phí đăng ký 100k/tháng
+ Truy cập không giới hạn Youtube,
TikTok, Facebook, nhắn tin Messenger
+ 1GB/ngày

Đăng ký, soạn tin nhắn:
20
MXH100 0979100100 gửi 9123
21
Đăng ký 12 tháng, nhieusim.com hoàn tiền 10%
Cú pháp: 12MXH100 0979100100 gửi 9123
22
DATA 4G ⥯ 1 THÁNG
23
Mạng Viettel Gói SD120
* Phí đăng ký 120k/tháng
+ 2GB/ngày

Đăng ký, soạn tin nhắn:
24
SD120 0979100100 gửi 9123
25
Đăng ký 12 tháng, nhieusim.com hoàn tiền 10%
Cú pháp: 12SD120 0979100100 gửi 9123
26
DATA 4G ⥯ 1 THÁNG
27
Mạng Viettel Gói SD135
* Phí đăng ký 135k/tháng
+ 5GB/ ngày


Đăng ký, soạn tin nhắn:
28
SD135 0979100100 gửi 9123
29
Đăng ký 12 tháng, nhieusim.com hoàn tiền 10%
Cú pháp: 12SD135 0979100100 gửi 9123
30
DATA 4G ⥯ 1 THÁNG
31
Mạng Viettel Gói SD150C (Sim đặc thù)
* Xài tháng đầu không cần nạp tiền
* Phí gia hạn 150k/tháng
+ 7GB/ ngày
* Sim không nghe gọi
32
Cửa hàng
bán
sim SD150C
33
DATA 4G ⥯ 12 THÁNG
34
Mạng Viettel Gói SMGH12 (Sim đặc thù)
* Xài 12 tháng không cần nạp tiền
+ 100MB/ tháng
+ 100SMS/ tháng
* Sim nghe, gọi được
35
Cửa hàng
bán
sim SMGH12
36
COMBO 1 NGÀY
37
Mạng Viettel Gói 1 Ngày 1N
* Phí đăng ký 10k/1 ngày
(sử dụng đến 24 giờ)
+ 5GB/ngày
+ Miễn phí gọi Viettel dưới 10 phút
+ Miễn phí 5 phút ngoại mạng
+ Miễn phí tin nhắn SMS nội mạng


Đăng ký, soạn tin nhắn:
38
1N 0979100100 gửi 9123
39
COMBO 3 NGÀY
40
Mạng Viettel Gói 3 ngày 3N
* Phí đăng ký 30k/3 ngày
+ 5GB/ngày
+ Miễn phí gọi Viettel dưới 10 phút
+ Miễn phí 15 phút ngoại mạng
+ Miễn phí tin nhắn SMS nội mạng

+Miễn phí xem truyền hình TV360

Đăng ký, soạn tin nhắn:
41
3N 0979100100 gửi 9123
42
COMBO 7 NGÀY
43
Mạng Viettel Gói 7 ngày 7N
* Phí đăng ký 70k/7 ngày
+ 5GB/ngày
+ Miễn phí gọi Viettel dưới 10 phút
+ Miễn phí 35 phút ngoại mạng
+ Miễn phí tin nhắn SMS nội mạng
+Miễn phí xem truyền hình TV360


Đăng ký, soạn tin nhắn:
44
7N 0979100100 gửi 9123
45
COMBO 1 THÁNG
46
Mạng Viettel Gói V90B
* Phí đăng ký 90k/tháng
+ 1GB/ngày
+ Miễn phí gọi Viettel dưới 10 phút
+ Miễn phí 30 phút ngoại mạng


Đăng ký, soạn tin nhắn:
47
V90B 0979100100 gửi 9123
48
Đăng ký 12 tháng, nhieusim.com hoàn tiền 10%
Cú pháp: 12V90B 0979100100 gửi 9123
49
COMBO 1 THÁNG
50
Mạng Viettel Gói MXH120
* Phí đăng ký 120k/tháng
+ Truy cập không giới hạn Youtube,
TikTok, Facebook, nhắn tin Messenger
+ 1GB/ngày
+ Miễn phí gọi Viettel dưới 10 phút
+ Miễn phí 30 phút ngoại mạng

Đăng ký, soạn tin nhắn:
51
MXH120 0979100100 gửi 9123
52
Đăng ký 12 tháng, nhieusim.com hoàn tiền 10%
Cú pháp: 12MXH120 0979100100 gửi 9123
53
COMBO 1 THÁNG
54
Mạng Viettel Gói V120B
* Phí đăng ký 120k/tháng
+ 1.5GB/ngày
+ Miễn phí gọi Viettel dưới 10 phút
+ Miễn phí 50 phút ngoại mạng


Đăng ký, soạn tin nhắn:
55
V120B 0979100100 gửi 9123
56
Đăng ký 12 tháng, nhieusim.com hoàn tiền 10%
Cú pháp: 12V120B 0979100100 gửi 9123
57
COMBO 1 THÁNG
58
Mạng Viettel Gói V160B
* Phí đăng ký 160k/tháng
+ 4GB/ngày
+ Miễn phí gọi Viettel dưới 10 phút
+ Miễn phí 100 phút ngoại mạng

Đăng ký, soạn tin nhắn:
59
V160B 0979100100 gửi 9123
60
Đăng ký 12 tháng, nhieusim.com hoàn tiền 10%
Cú pháp: 12V160B 0979100100 gửi 9123
61
COMBO 1 THÁNG
62
Mạng Viettel Gói V180B
* Phí đăng ký 180k/tháng
+ 6GB/ngày
+ Miễn phí gọi Viettel dưới 10 phút
+ Miễn phí 100 phút ngoại mạng

Đăng ký, soạn tin nhắn:
63
V180B 0979100100 gửi 9123
64
Đăng ký 12 tháng, nhieusim.com hoàn tiền 10%
Cú pháp: 12V180B 0979100100 gửi 9123
65
COMBO 1 THÁNG
66
Mạng Viettel Gói V200B
* Phí đăng ký 200k/tháng
+ 8GB/ngày
+ Miễn phí gọi Viettel dưới 20 phút
+ Miễn phí 100 phút ngoại mạng


Đăng ký, soạn tin nhắn:
67
V200B 0979100100 gửi 9123
68
Đăng ký 12 tháng, nhieusim.com hoàn tiền 10%
Cú pháp: 12V200B 0979100100 gửi 9123
69
COMBO 1 THÁNG
70
Mạng Viettel Gói Kidmax30
* Phí đăng ký 30k/tháng
+ 1GB/tháng
+ Miễn phí 30 phút gọi Viettel


Đăng ký, soạn tin nhắn:
71
Kidmax30 0979100100 gửi 9123
72
GÓI CƯỚC
73
DATA 4G ⥯ 1 THÁNG
74
Mạng Mobi Gói PT70
* Phí đăng ký 70k/tháng
+ 1GB/ngày

Đăng ký, soạn tin nhắn:
75
DK PT70 0934212145 gửi 909
76
Đăng ký 12 tháng, nhieusim.com hoàn tiền 10%
Cú pháp: DK 12PT70 0934212145 gửi 909
77
DATA 4G ⥯ 1 THÁNG
78
Mạng Mobi Gói PT90
* Phí đăng ký 90k/tháng
+ 1.5GB/ngày

Đăng ký, soạn tin nhắn:
79
DK PT90 0934212145 gửi 909
80
Đăng ký 12 tháng, nhieusim.com hoàn tiền 10%
Cú pháp: DK 12PT90 0934212145 gửi 909
81
DATA 4G ⥯ 1 THÁNG
82
Mạng Mobi Gói MXH100
* Phí đăng ký 100k/tháng
+ Truy cập không giới hạn Youtube,
TikTok, Facebook.
+ 1GB/ngày

Đăng ký, soạn tin nhắn:
83
DK MXH100 0934212145 gửi 909
84
Đăng ký 12 tháng, nhieusim.com hoàn tiền 10%
Cú pháp: DK 12MXH100 0934212145 gửi 909
85
DATA 4G ⥯ 1 THÁNG
86
Mạng Mobi Gói PT120
* Phí đăng ký 120k/tháng
+ 2GB/ngày

Đăng ký, soạn tin nhắn:
87
DK PT90 0934212145 gửi 909
88
Đăng ký 12 tháng, nhieusim.com hoàn tiền 10%
Cú pháp: DK 12PT120 0934212145 gửi 909
89
DATA 4G ⥯ 1 THÁNG
90
Mạng Mobi Gói TK135
* Phí đăng ký 135k/tháng
+ 7GB/ngày

Đăng ký, soạn tin nhắn:
91
DK TK135 0934212145 gửi 909
92
Đăng ký 12 tháng, nhieusim.com hoàn tiền 10%
Cú pháp: DK 12TK135 0934212145 gửi 909
93
COMBO 1 THÁNG
94
Mạng Mobi Gói KC90
* Phí đăng ký 90k/tháng
+ 1GB/ngày
+ Miễn phí gọi Mobi dưới 10 phút
+ Miễn phí 30 phút ngoại mạng

Đăng ký, soạn tin nhắn:
95
DK KC90 0934212145 gửi 909
96
Đăng ký 12 tháng, nhieusim.com hoàn tiền 10%
Cú pháp: DK 12KC90 0934212145 gửi 909
97
COMBO 1 THÁNG
98
Mạng Mobi Gói KC120
* Phí đăng ký 120k/tháng
+ 1.5GB/ngày
+ Miễn phí gọi Mobi dưới 10 phút
+ Miễn phí 50 phút ngoại mạng

Đăng ký, soạn tin nhắn:
99
DK KC120 0934212145 gửi 909
100
Đăng ký 12 tháng, nhieusim.com hoàn tiền 10%
Cú pháp: DK 12KC120 0934212145 gửi 909