R_GI-3_POPRAVITELNA
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHI
1
ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ (ПМ)
ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ (ПК)
2
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС: Магистър | форма на обучение: РЕДОВНА+ЗАДОЧНА
3
учебна година: 2018-2019 | семестър: ЛЕТЕН | сесия: ПОПРАВИТЕЛНА (19.08 - 05.09.2019)
4
ГРАФИК на изпитите
5
(публикуван: 13.06.2019 | последна актуализация: 21.06.2019 | графикът се актуализира текущо, моля, проверявайте за промени)
6
дисциплинапреподавателдатаденнач.час
краен час
заладр.условиягрупи
7
МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕпроф. Антоний Тодоров19.08.2019 г.понеделник10:0011:00курсова работа: до 17.08.2019 ел.поща на преподавателя (antony.todorov@gmail.com)ПМ (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
8
СТРАТЕГИЧЕСКО И ОРГАНИЗАЦИОННО МИСЛЕНЕ В КОНСУЛТИРАНЕТОАдем Дурмушев21.08.2019 г.сряда18:00курсова работа: до 17.08.2019 на е-поща на преподавателя (adurmushev@gmail.com)ПК (1к.сп. + 2к.нсп.)
9
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ)Първан Симеонов27.08.2019 г.вторник18:00курсова работа: до 25.08.2019 на ел.поща на преподавателя (parvan.simeonov@gmail.com)ПМ (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
ПК (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
10
ДЕМОКРАЦИЯТА - ТЕОРИЯ И МОДЕЛИдоц. Добрин Канев28.08.2019 г.сряда17:3020:00курсова работа: до 23.08.2019 вкл. на ел.поща на реподавателя - dobrinkanev@hotmail.comПМ (1к.нсп.)
ПК (1к.нсп.)
11
ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЧИ И ДЕБАТИдоц. Добрин Канев28.08.2019 г.сряда17:3020:00курсова работа: до 23.08.2019 на ел.поща на преподавателя (dobrinkanev@hotmail.com)ПМ (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп)
ПК (1к.сп. + 1к.нсп.)
12
ТЕОРИЯ НА ПОЛИТИКАТАдоц. Мария Пиргова29.08.2019 г.четвъртък17:30устенПМ (1к.нсп.)
ПК (1к.нсп.)
13
ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕдоц. Мария Пиргова29.08.2019 г.четвъртък17:30курсова работа: разпечатка в деня на изпитаПК (1к.сп. + 2к.нсп.)
14
ТЕХНОЛОГИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯдоц. Мария Пиргова29.08.2019 г.четвъртък17:30курсоваработа: разпечатка в деня на изпитаПМ (1к.сп. + 1к.нсп.)
ПК (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
15
ОРГАНИЗАЦИОНАНЕН МЕНИДЖМЪНТ В ПОЛИТИКАТАпроф. Соня Каребельова30.08.2019 г.петък13:3015:0021, РекторатПМ (1к.сп. + 1к.нсп.)
ПК (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
16
ЦЕННОСТИ И ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕд-р Боян Балев02.09.2019 г.понеделник12:00курсова работа: до .... на ел.поща на преподавателя (balev_bvb@abv.bg)ПК (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
17
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СЛЕД 1989 Г.доц. Борис Попиванов02.09.2019 г.понеделник18:00301к., бл.4курсова работа: до 31.08.2019 на ел.поща на преподавателя (boris.popivanov@gmail.com)ПК (1к.сп. + 1к.нсп.)
18
КОНСУЛТИРАНЕ В ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИдоц. Борис Попиванов02.09.2019 г.понеделник18:00301к., бл.4курсова работа: до 31.08.2019 на ел.поща на преподавателя (boris.popivanov@gmail.com)ПК (1к.сп. + 2к.нсп.)
19
ИДЕОЛОГИИ И ПОЛИТИКИ НА ЕЗИКАдоц. Борис Попиванов02.09.2019 г.понеделник18:00301к., бл.4курсова работа: до 31.08.2019 на ел.поща на преподавателя (boris.popivanov@gmail.com)ПМ (1к.сп.)
20
ИЗБОРИ ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИас. Димитър Димитров03.09.2019 г.вторник10:0011:30писменПМ (1к.нсп.)
ПК (1к.нсп.)
21
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯд-р Милен Любенов03.09.2019 г.вторник10:0013:00писменПМ (1к.нсп.)
ПК (1к.нсп.)
22
ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИдоц. Горан Горанов03.09.2019 г.вторник14:0016:00курсова работа: до 30.08.2019 разпечтка при портиерите на 4 бл.ПМ (1к.нсп.)
ПК (1к.нсп.)
23
РЕВОЛЮЦИЯ И РЕФОРМАдоц. Горан Горанов03.09.2019 г.вторник14:0016:00курсова работа: до 30.08.2019 разпечтка при портиерите на 4 бл.ПМ (1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.)
ПК (1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.)
24
ЕКСПЕРТНО КОНСУЛТИРАНЕ ПО ГЕОПОЛИТИКАдоц. Горан Горанов03.09.2019 г.вторник14:0016:00курсова работа: до 30.08.2019 разпечтка при портиерите на 4 бл.ПК (1к.сп. + 1к.нсп.)
25
ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯд-р Иван Начев04.09.2019 г.сряда17:00329к., бл.4курсова работа: до 02.09.2019 на ел.поща на преподавателя - ivannachevbg@gmail.comПМ (1к.нсп.)
ПК (1к.нсп.)
26
КАК СЕ ПРАВИ ПОЛИТИКАд-р Иван Начев04.09.2019 г.сряда17:00329к., бл.4курсова работа: до 02.09.2019 на ел.поща на преподавателя - ivannachevbg@gmail.comПМ (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
27
ВЛАСТ И ПОЛИТИКАд-р Искрен Иванов04.09.2019 г.сряда17:30322к., бл.4курсова работа: до 01.09.2019ПМ (1к.сп. + 2к.нсп.)
28
РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКАд-р Искрен Иванов04.09.2019 г.сряда17:30322к., бл.4курсова работа: до 01.09.2019ПМ (1к.сп. + 1к.нсп.)
29
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ И ТИПОВЕдоц. Иван Бардов05.09.2019 г.четвъртък14:00230к., бл.4курсова работа: разпечатка в деня на изпита / предварително на ел.поща на преподавателя (ivanbardov@gmail.com)ПМ (1к.сп. + 1к.нсп.)
30
ЛОБИЗЪМ И ГРУПИ ЗА НАТИСКд-р Ваня Нушеваустен + курсова работа: до ... на ел.поща на преподавателя - vnusheva@abv.bgПМ (1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.)
ПК (1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.)
31
ПРАВИЛНИЦИ И РЕГЛАМЕНТИ ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУЦИИд-р Валери ЖабляновПК (1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.)
32
ЕКСПЕРТНО КОНСУЛТИРАНЕ В ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИдоц. Васил Пеневкурсови работи: до ... разпечатки при портиерите на 4 блокПК (1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.)
33
ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЗИКпроф. Донка Александровакурсови работи: до .... на ел.поща на преподавателя - donka_bar@hotmail.comПМ (1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.)
34
ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИас. Живко Георгиевкурсова работа: до .... вкл. на ел.поща на преподавателя - i.tzenkova@gmail.comПМ (1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.)
ПК (1к.сп. + 2к.нсп.)
35
РИТУАЛИЗАЦИЯ В ПОЛИТИКАТАд-р Калоян Методиевкурсова работа: до .... на ел.поща на преподавателя - metodiev@obshtestvo.netПМ (1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.)
36
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТАдоц. Стойчо Стойчевкурсов проект: разпечатка в деня на изпитаПМ (1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.)
ПК (1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.)
37
ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИас. Страхил Делийскикурсова работа: до .... на ел.поща на преподавателя (delijski@phls.uni-sofia.bg)ПМ (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
38
СИМВОЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКАТА И ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМАас. Страхил Делийскикурсова работа: до ... на ел.поща на преподавателя - deliyski@gmail.comПМ (1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.)
39
МЕТОДИ НА ПОЛИТОЛОГИЧНИЯ АНАЛИЗдоц. Татяна Буруджиевакурсова работа: до ... на ел.поща на преподавателя - tburudjieva@gmail.com ПМ (1к.сп. + 2к.нсп.)
40
УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧЕН ОБРАЗдоц. Татяна БуруджиеваПМ (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
ПК (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
41
КОМУНИКАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТдоц. Татяна Буруджиева / ас. Страхил Делийскикурсова работа: до .... на ел.поща на преподавателя (valkovilia@gmail.com)ПК (1к.сп. + 1к.нсп.)
42
ИДЕНТИЧНОСТТА В ЕТНИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИпроф. Татяна Дронзинакурсова работа: до ... в МудълПМ (1к.сп. + 2к.нсп.)
43
ЛОБИРАНЕ В ЕС И САЩд-р Христо Панталеевкурсова работа: до ... на ел.поща на преподавателя - h.pantaleev@gmail.comПК (1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.)
44
АНАТОМИЯ НА КОРУПЦИЯТАпроф. Николай Найденовкурсова работа: представяне в деня на изпитаПМ (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
ПК (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
Loading...