ปฏิทินปฏิบัติงานของผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
ปฏิทินปฏิบัติงานของผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2
2
วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่
3
8 ม.ค. 2558
9.30 น. ประชุม ผอ.และครูตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
ห้องประชุมชั้น 3
4
10.30 น. ประชุม ผอ.โรงเรียน เรียนร่วมห้องประชุมชั้น 3
5
13.00 น. นมัสการหลวงพ่อเณรวัดซับน้อย
6
9 ม.ค. 25589.00 น. เป็นประธานงานวันเด็กโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
7
10.00 น. ประชุมผู้บริหารและบุคลากรภายในเขตห้องประชุมโรงเรียนท่ามะนาว
8
19.00 น. เป็นประธานงานวันเด็กโรงเรียนบ้านท่าดินดำโรงเรียนบ้านท่าดินดำ
9
10 ม.ค. 2558ประชุมคณะกรรมการวันครู
10
11 ม.ค. 2558งานแต่งงานลูกรองประเสริฐ รร.บ้านเกาะรัง
11
12 ม.ค. 25589.00 น. ประชุม อกคศ.ห้องประชุมชั้น 3
12
13.00 น. ประชุมคณะกรรมการวันครูห้องประชุมชั้น 3
13
17.00 น. กราบเจ้าคุณพระอุดมประชาทรรร.ราชประชานุเคราะห์ 33
14
13 ม.ค. 25587.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพบนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะรัง
15
14 ม.ค. 25589.00 น. ประชุมสวัสดิการ (จัดสรรกำไร)ห้องประชุมชั้น 3
16
10.30 น. กราบหลวงพ่อเณร วัดซับน้อยอ.ศรีเทพ
17
15 ม.ค. 2558จัดสถานที่งานวันครู
18
12.00 กราบมุทิตาหลวงพ่อประมุขวัดจงโก
19
16 ม.ค. 2558งานวันครู
20
17 ม.ค.25808.00 น. ร่วมพิธีถวายสักการะพ่อขุนรามคำแหงหอประชุม อ.เมืองลพบุรี
21
20 ม.ค. 255810.00 น. ประชุมใหญ่สวัสดิการห้องประชุมโรงเรียนท่ามะนาว
22
21 ม.ค. 255814.00 น. ประชุมครูประวัติศาสตร์ห้องประชุมชั้น 3
23
18.00 น. เลี้ยงส่งนายอำเภอชัยบาดาลที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล
24
22 ม.ค. 255813.00 น.ประชุม กตปน.รร.อนุบาลพัฒนานิคม
25
8.00 น.morning brief ผู้บริหารอำเภอพัฒนานิคม
26
9.00 น.กตปน.นิเทศ ติดตาม รร.ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นรร.ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
27
10.30 น.กตปน.นิเทศติดตาม รร.วัดดำรงบุลรร.วัดดำรงบุญ
28
18.00 น. ประธานงานแสดงนักเรียน รร.วัดสว่างอารมณ์รร.วัดสว่างอารมณ์
29
23 ม.ค. 255807.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพบนักเรียนหน้าเสาธง
โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง
30
ประชุมเขตปฏิรูป (23-24 ม.ค. 58)
โรงแรมโฮเต็ล เด ม็อค กรุงเทพฯ
31
26 ม.ค.58บวงสรวงพระพรหม พระภูมิ เจ้าที่เขาหน้าตัด
32
27 ม.ค.58ตักบาตรเช้า / morning briefสพป.
33
13.00 น.ประชุมกรรมการ โอเนตท่ามะนาว
34
13.30 น.ประชุมสวัสดิการชั้น 3
35
14.00 น.ประชุม กตร.สภ.ชัยบาดาลสภ.ชัยบาดาล
36
28 ม.ค. 25589.00 น. ประชุมที่ปรึกษา ผอ.เขตห้องประชุมชั้น 3
37
16.00 น. ประธานพระราชทานเพลิงนายสังเวียน โพธิ์ทองวัดถนนโค้ง
38
29 ม.ค.589.00 น. ประชุมกรรมการเขตพื้นที่ห้องประชุมชั้น 3รองอำนาจ
39
9.00 น. เสวนาปฏิรูปการเรียนรู้รามาการ์เด้น กทม.
40
30 ม.ค. 255810.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ห้องทานตะวัน ศาลากลางจังหวัด
41
31 ม.ค.58ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NETโรงเรียนในสังกัด
42
16.00 น.ประธานพระราชทานเพลิงวััดโคกสำราญ โคกสลุง
43
1 ก.พ.58ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3โรงเรียนในสังกัด
44
2 ก.พ.588.30 น. เปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านยาเสพติดป่าสักแค้มป์
45
ยกเสาเอกอาคารสำนักงานเขาหน้้าตัด
46
3 ก.พ.58morning brief ซ้อมประเมินมาตรฐานเขตชั้ั้น 3
47
13.00 มอบอุปกรณ์/เครื่องนุ่งห่มราชประชา 33
48
4 ก.พ.58ประชุม ผอ.สพท./ผอ.กลุ่มบุคคลอะเดรียติก กทม.
49
6 ก.พ.58ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาท่ามะนาว
50
8 ก.พ.58
พุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ เก้าล้านมงคล เลื่อนยศ ปลดหนี้ มั่งมีศรีสุข
วัดซับน้อย ศรีเทพ
51
10 ก.พ.58รับการประเมินมาตรฐานเขตสพป.ลบ 2
52
11 ก.พ.5808.00 น.วางพานพุ่มถวายสักการะพระนารายณ์วงเวียนพระนารายณ์
53
12 กพ.5807.00 morning brief จังหวัดมรภ.เทพสตรี
54
9.30 คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ห้องพระปรางค์สามยอด ศาลากลาง
55
13.00 ส่งเอกสารมาตรฐานเขตสุพรรณบุรี เขต 2
56
13 กพ.589.00 ประชุมกรรมการคัดเลือก ผอ./รอง ผอ.รร.ชั้น 3
57
13.00 รับข้อสอบเขต 1
58
15.00 ประชุมกรรมการรับมอบอาคารอเนกประสงค์หนองปล้องท่่ามะนาว
59
14 กพ.58สอบผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
60
16.00 ส่งกระดาษคำตอบเขต 1
61
18.00 น.ขึ้นบ้านใหม่ ผอ.สีเวียง สมสิงห์บ้านหมี่
62
19.00 งานราตรีวังนารายณ์วังนารายณ์
63
15 กพ.58สอบสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนอนุุบาลลำนารายณ์
64
20.00 ฟังพระสวดอภิธรรม คุณแม่รองปุญญเกียรติวัดพีระภูมาราม(ซอย5)
65
16 กพ.588.30 นัด ผอ.มะนาวหวาน+ครูสมชายห้องผอ.
66
16.00 น.พระราชทานเพลิงแม่ครูสุวารี โสมาบุตรวัดลำนารายณ์
67
17 ก.พ.ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติเมืองทอง
68
ส่งงาน สพฐ.สำนักติดตาม
69
18 กพ.589.00 ประชุม รร.ร่วมแสดงงานแผ่นดินชั้น 3
70
11.00 ตรวจความเรียบร้อย รร.บ้านหนองปล้องรร.บ้้านหนองปล้อง
71
พุุทธาภิเษกวัตถุมงคลวัดบ้านไร่ ด่านขุนทด
72
19 ก.พ.58รัับมอบอาคารอเนกประสงค์รร.บ้านหนองปล้อง
73
20 กพ.58ประชุม ผอ.สพท.ปริ๊นพาเลซ
74
อบรมครูู รร.ปฏิรูปหอประชุุมบุศบงกช
75
21 กพ.58ประธานงานบวชลูก ผอ.สมพร คล้ายวงษ์สระโบสถ์
76
23 ก.พ.589.00 รับผลสอบมศว.
77
14.00 AIT เก็บข้อมูลวิจัย
78
15.00 ประชุม อกคศ.
79
24 กพ.5811.30 นัดเบทาโกรสพป.
80
13.00 รับท่านชูชาติ ทรัพย์มาก ตรวจเยี่ยมการศึกษาทางไกล
ทะเลทอง, แหลมชนแดน
81
25 กพ.58รับองคมนตรีสระโบสถ์วิทยาคาร
82
26 กพ.589.00 น.ประชุมร่วมกับเบทาโกรอบต.ช่องสาริการ
83
8.30 สอบ NT
84
13.00 พุทธาภิเษกวัดซับอุดมมงคลธรรม
85
27 กพ.587.00 ร่วมเปิดปั๊ม ปตท.ท่ามะนาว
86
7.30 morning brief กลุ่มท่าหลวงรร.บ้านหนองประดู่
87
9.00 เปิดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมห้องสมาคม อนุบาลลำนารายณ์
88
9.30 ประชุมกรรมการดำเนินการสอบชั้ั้น 3
89
11.00 ประชุมสวัสดิการเขตชั้น 3
90
13.00 ประชุม จนท.รปภ.ท่ามะนาว
91
14.00 ประชุม จนท.ออกข้อสอบท่่ามะนาว
92
19.00 เปิดงาน อนุบาลท่าหลวงอนุุบาลท่าหลวง
93
28 ก.พ.58สอบครูผู้ช่วยเหตุพิเศษอนุบาลลำนารายณ์์
94
95
1 มี.ค.58สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยท่ามะนาว
96
งานแต่งลูกครูไสว/ ลูก ผอ.กิจจา
97
14.00 ประชุม อกคศชั้น 3
98
2 มี ค.58ประชุม ผอ รร.ท่ามะนาว
99
3 มี.ค.587.30 พบผู้ว่าหน้าเสาธงอนุบาลท่าหลวง
100
9.00 morning briefชั้ั้น 3
Loading...
Main menu