F35 - Portfolio - NonRegistered and Margin : Sheet1