Biblioteka Muzeum Regionalnego w Dębicy : Inwentarz