Zákupy 2018 - Přihlášená vozidla
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
List hnaci vozidla /
sheet traction vehicle
2
Sloupce majitel a řada jsou jasné.
3
Columns owner and class are clear.
4
Do sloupce poznámka majitele si dopište svoje požadavky. Pokud chcete aby HV jezdilo určitý turnus, aby bylo po určitém čase vystřídáno jiným HV, zda má sloužit jako záloha ve stanici atd…
5
To the column owner's note write your request. If you want to set specific session for your traction vehicle, if you want to change it with another traction vehicle after a certain time etc...
6
Do sloupce fred napište, zda máte k vozidlu Freda nebo ne.
7
To the column fred write, if you have Fred for the vehicle or not.
8
Do sloupce držet freda u HV napište zda chcete svého Freda nechat u HV po celé setkání a nepoužít jej např. pro záložní vozidlo.
9
To the column keep fred with traction vehicle write if you want to keep your Fred with traction vehicle throughout the event and not to use it eg. for the backup vehicle.
10
Do sloupce spřáhla uveďte zda má vozidlo na obou koncích spřáhla. Spřáhla musí být 3G spřáhla Tillig. Jiný typ spřáhel je tolerovatelný pouze uvnitř ucelených souprav.
11
To the column couplers indicate whether the vehicle has couplers on the both sides. Couplers must be 3G couplers Tillig. Another type of coupling is tolerable only within coherent sets.
12
Do sloupce okolky uveďte pokud má vozidlo vysoké BTTB okolky a nemá tak přechodnost pro některé části layoutu.
13
To the column welts indicate whether the vehicle has high BTTB welts and vehicle doesn't usable in some parts of layout.
14
Do sloupce adresa dekodéru napište adresu dekodéru HV z vašeho rozsahu. Pokud nemáte pro každé vozidlo určenou přesnou adresu, bude použita libovolná adresa z Vašeho rozsahu.
15
To the column address of decoder write the address of decoder from your range. If you don't have exact address for every vehicle, will used random address from your range.
16
Ostatní sloupce nevypisujte – budou doplněny po přidělení HV dle GVD na konkrétní turnus.
17
Other columns don't fill - will be added after allocation of traction vehicle to the specific session.
18
List fred /
sheet fred
19
Zde vyplňte počet Fredů. POZOR – vyplňujte jen počet Fredů, které máte navíc. Fredy přihlášené k hnacím vozidlům již znovu nezapisujte!
20
Here fill the number of Freds. ATTENTION - fill only number of Freds which we have extra. Freds registered with traction vehicles don't sign up again!
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...