ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปี 2561
2
3
หลักสูตรจำนวน (คน)
4
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)144
5
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)89
6
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)404
7
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 97 ถึง รุ่นที่ 1003793
8
รวม4430
9
10
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปวช. และ ปวส.
11
12
นักเรียน นักศึกษาปี 1ปี 2ปี 3รวม
13
1ปวช. ช่างยนต์ ปกติ393629104
14
2ปวช. ช่างยนต์ (ทวิศึกษา)1729046
15
3ปวช. ช่างไฟฟ้า1410024
16
ปวช. ช่างไฟฟ้า (ทวิศึกษา)36
17
4ปวช. แมคคาทรอนิกส์6039
18
5ปวช.ศิลปการดนตรี2
19
6ปวช.การบัญชี3
20
7ปวช.การตลาด1
21
8ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ730441
22
9ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทวิศึกษา 7529104
23
รวม จำนวนนักเรียน ปวช.12518065328
24
25
1ปวส. เทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี1010-20
26
2ปวส. ไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี50-5
27
3ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ ทวิภาคี50-5
28
4ปวส. การบัญชี52-7
29
5ปวส. คอมพิวเตอร์ ทวิภาคี53-8
30
รวม จำนวนนักเรียน ปวส.3015-45
31
รวมจำนวน นักเรียน ปวช. และ ปวส.373
32
33
ข้อมูลจำนวนนักศึกษาระยะสั้น
34
35
รุ่นที่จำนวนนักเรียน
36
972683
37
98261
38
99640
39
100209
40
101-
41
102-
42
103-
43
104-
44
105-
45
รวม3793
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu