ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
Please sign up no later than 6:00 p.m. two days before practice
2
3
WOMENSat., Nov. 20Sat., Nov. 27Sat., Dec. 4Sat., Dec. 11Sat., Dec. 18Sat., Jan. 8Sat., Jan. 15Sat., Jan. 22Sat., Jan. 29Sat., Feb. 5
4
Name
6
Anna MahanYYYYYYYYYY
8
Cara Frankenfeld
9
Charlene Laymon
10
Chris JohnsonYYYYYYY
13
Erin Murdach
14
Gretchen Leanderson
15
Jan DeWolf
16
Janet Ash
17
Jennifer JohnstonyYYYYYNYYY
18
Kari UdbyeYYYyY
19
Katie Hall
20
Kristina Thorson
21
Marika Bertolini
23
Rachel McGlothlen
24
Sarah Haasl
26
Stephanie OlsonYYY
27
28
MENSat., Nov. 20Sat., Nov. 27Sat., Dec. 4Sat., Dec. 11Sat., Dec. 18Sat., Jan. 8Sat., Jan. 15Sat., Jan. 22Sat., Jan. 29Sat., Feb. 5
29
Name
30
Andreas UdbyeYNyY
33
Jerry Savageyy
34
Jim Andersen
35
Jim GallagherY
36
Jim Schacht
37
Kurt MykingYYYyY
39
Mike JohnsonYYy
40
Paul Wensley
42
Terran Senftleben
43
Tim Hersh
44
Will SimonsonYYYYY
45
Mike FlanaganYY
46
Guest
47
48
49
Sat., Nov. 20Sat., Nov. 27Sat., Dec. 4Sat., Dec. 11Sat., Dec. 18Sat., Jan. 8Sat., Jan. 15Sat., Jan. 22Sat., Jan. 29Sat., Feb. 5
50
Coaches
51
Beth Hemphill
52
Terran Senftleben
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110