Test Advance Service (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา
กลุ่มงานภายในศาลจังหวัดหล่มสัก
เรื่องที่ต้องการขอใช้บริการล่วงหน้า
ชื่อ -นามสกุล (ผู้มาติดต่อราชการ)
หมายเลขคดีดำ / หมายเลขคดีแดง
วันที่/เดือน/ปี ที่จะขอใช้บริการล่วงหน้า
ทนายความ / อื่นๆ
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ / เบอร์โทร
ชื่อโจทก์ / จำเลย / ชื่อคู่ความ /
เรื่องที่ต้องการทราบ หรือ สอบถาม
สถานะการให้บริการหมายเหตุ
2
14/6/2018, 10:44:13ไม่ทราบ กลุ่มงานใดขอคัดถ่าย1เรื่องทดสอบ14-6-61อ.9999/6114/6/2018886985412นายจ๊อบทดสอบบบบ
3
5/7/2018, 11:02:55ไม่ทราบ กลุ่มงานใด
สอบถามคำสั่งศาลที่ผู้คัดค้านขอยื่นขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 2 ว่า อนุญาตถึงวันไหน?
นายคมชาญ วุธนู
ดำ 320/2559
แดง 148/2560
ความแพ่ง
5 กรกฎาคม 2561063-6293646
นายกี่ แซ่ลี(โจทก์)
นายไฉย่า แซ่ลี(จำเลย)
สอบถามคำสั่งศาลที่ผู้คัดค้านขอยื่นขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 2 ว่า อนุญาตถึงวันไหน?
ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.10 น.)
กรุณาตรวจสอบกับสำนวนอีกครั้ง
4
5/7/2018, 14:05:11งานบริหารจัดการคดีผลการส่งหมายนายภัทร ฟักเงินพ224/25615/7/2561817854360
บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
ผลการส่งหมาย
ผลการส่งหมายให้แก่จำเลย ส่งได้โดยมีบุตรสาวของจำเลยเป็นผู้รับหมายแทน ส่งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 (เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.10 น.)
กรุณาตรวจสอบกับสำนวนอีกครั้ง
5
11/8/2018, 9:27:11ไม่ทราบ กลุ่มงานใดคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนายศรุต วารินทร์
ผบ.1099/2558 / ผบ.1402/2558
11 สิงหาคม 2561847288459
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / นายชานนท์ มีทวน
คำพิพากษาของศาลชั้นต้น
ดำเนินการแจ้งผลการให้บริการทางโทรศัพท์ให้แก่ทนายโจทก์ผู้ขอรับบริการ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.40 นาฬิกา
กรุุณาตรวจสอบกับสำนวนอีกครั้ง
6
14/8/2018, 11:29:06งานบริหารจัดการคดี
อยากทราบเบอร์โทรทนายฝ่ายโจทย์ครับ
นายปัญจพัฒน์ จะคำผบ.2123/256014/8/2561
146 ม.9 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร 062-6654109
บริษัทเซนต์เตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด
การดำเนินด้านคดีของฝ่ายโจทย์หลังจากได้รับมอบรถคืนจากจำเลยไปเรียบร้อยแล้วครับ
เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหมายเลขคดีและชื่อฝ่ายโจทก์แล้ว ปรากฏว่า ไม่ใช่เลขคดีเดียวกัน จึงไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์อีกครั้งค่ะ
7
15/8/2018, 13:13:08ไม่ทราบ กลุ่มงานใด
คัดถ่าย คำพิพากษาตามยอม , สัญญาประนีประนอมยอมความ , รายงานกระบวนพิจารณา
นายสุคณิต หิรัญทรัพย์
ผบ.ดำที่ 1008 - 1150/2561
17/8/2561062-359-8744
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา - โจทก์
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมสำนวนคดีที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วไว้รอให้บริการ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่งานห้องเก็บสำนวนตามวันเวลาที่แจ้งค่ะ (ตอบเมื่อ 15/08/2561 เวลา 15.17 น.)
8
17/8/2018, 12:39:24งานบริหารจัดการคดีขอทราบผลการขอขยายอุทธรณ์นายณัฐวุฒิ อุตวงค์
ดำ พ.325/60 , แดง พ.298/61
20 สค. 2561857155330
นายสุนทร คำมา โจทก์ นายวีรชัย กวางวิเศษ จำเลย
ศาลอนุญาตให้จำเลยขยายอุทธรณ์หรือไม่ ถ้าอนุญาตให้ขยายถึงวันที่เท่าไหร่
อนุญาตให้ จำเลย ขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2561(ตอบเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 16.29น.)
กรุุณาตรวจสอบกับสำนวนอีกครั้ง
9
6/9/2018, 9:51:10งานบริหารจัดการคดีผลการส่งหมาย
นายวันชัย จันทนาวงษ์
ผบ.1405/2561
44/1 หมู่ 3 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี
เจ้าหน้าได้ตรวจสอบผลการหมายแล้ว (ส่งได้โดยมี ยายเป็นผู้รับแทน) วันที่ส่งหมาย คือ 22/7/2561
กรุุณาตรวจสอบกับสำนวนอีกครั้ง
10
6/9/2018, 9:52:07งานบริหารจัดการคดีผลการส่งหมาย
นายวันชัย จันทนาวงษ์
ผบ.1406/2561847036934เจ้าหน้าได้ตรวจสอบผลการหมายแล้ว (ส่งได้โดยมี บิดาผู้รับแทน) วันที่ส่งหมาย คือ 27/7/2561
กรุุณาตรวจสอบกับสำนวนอีกครั้ง
11
6/9/2018, 9:53:03งานบริหารจัดการคดีผลการส่งหมาย
นายวันชัย จันทนาวงษ์
ผบ.1407/2561847836934เจ้าหน้าได้ตรวจสอบผลการหมายแล้ว (โดยวิธีปิดหมาย) วันที่ส่งหมาย คือ 21/7/2561
กรุุณาตรวจสอบกับสำนวนอีกครั้ง
12
17/9/2018, 20:13:43ไม่ทราบ กลุ่มงานใดขอทราบคำสั่งศาลนายณัฐวุฒิ อุตวงค์
หมายเลขคดีดำที่ พ. 325/ 2560 หมายเลขคดีแดงที่ พ.298 / 2561
19 กันยายน 2561085-7155330
นายสุนทร คำมา โจทก์ นายวีรชัย กวางวิเศษ จำเลย
อยากทราบว่าศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์คดีนี้หรือไม่ ถ้าอนุญาตศาลอนุญาตให้ขยายฯ ถึงวันไหน
จำเลยขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 2 ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาถึง วันที่ 19 ตุลาคม 2561 (ตอบเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.03 นาฬิกา)
กรุุณาตรวจสอบกับสำนวนอีกครั้ง
13
23/9/2018, 8:08:01งานช่วยอำนวยการ
จำเลยที่๑และจำเลยที่ ๒ ได้ยืนคำร้องขอฎีกาหรือไม่ หรือจำเลยทั้งสองได้วางเงินค่าเสียหายไว้กับศาลหรือไม่
นายคงเดช บุญบุรี
หมายเลขคดีดำ๑๓๔/๒๕๖๑ หมายเลขคดีแดง๑๓๒๓/๒๕๖๑
๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
๕/๕๖๑ นันทวัน ๕ หมู่๓ โคกแฝด หนองจอก กทม โทร ๐๘๙๑๑๕๘๘๘๐
นางสาวกันย์ฑิตา พรมมี โจทก์
จำเลยที่๑และจำเลยที่ ๒ ได้ยืนคำร้องขอฎีกาหรือไม่ หรือจำเลยทั้งสองได้วางเงินค่าเสียหายไว้กับศาลหรือไม่
ตรวจสอบแล้ว ยังไม่มีการดำเนินการวางเงินหรือยื่นฎีกา (ตอบเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.32 นาฬิกา)
กรุุณาตรวจสอบกับสำนวนอีกครั้ง
14
24/9/2018, 20:15:24ไม่ทราบ กลุ่มงานใด
คัดถ่ายเอกสาร
ลำดับ 1-13 คัดถ่าย คำพิพากษา , รายงานกระบวนพิจารณา , รายงานผลการส่งคำบังคับของจำเลยทุกคน
ลำดับ 14-17 คัดถ่าย สัญญาประนีประนอมยอมความ , คำพิพากษาตามยอม , รายงานกระบวนพิจารณา
นายสุคณิต หิรัญทรัพย์
คดีดำ 1)ผบ.1025/61 , 2)ผบ.1036/61 3)ผบ.1039/61 4)ผบ.1049/61 5)ผบ.1050/61 6)ผบ.1059/61 7)ผบ.1088/61 8)ผบ.1092/61 9)1102/61 10)ผบ.1112/61 11)ผบ.1121/61 12)ผบ.1148/61 13)ผบ.1150/61 14)ผบ.1145/61 15)ผบ.1146/61 16)ผบ.1020/61 17)ผบ.1107/61
27 กันยายน 2561
ทนายสุคณิต 111/60 ม.2 ถนนเทศบาล 2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี มือถือ062-359-8744
โจทก์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมสำนวนคดีที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วไว้รอให้บริการ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่งานห้องเก็บสำนวนตามวันเวลาที่แจ้งค่ะ (ตอบเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 08.57 นาฬิกา)
15
8/10/2018, 15:18:28งานช่วยพิจารณาคดี
ขอคัดถ่ายคำสั่งศาล และ หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
วีระพงศ์ เทอดไทยขค.8/2561 876992332นายธิราช บัวฝั้น
เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเตรียมสำนวนคดีที่พิมพ์คำสั่งเรียบร้อยแล้ว ไว้รอให้บริการ คู่ความสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่งานห้องเก็บสำนวนความตามวันเวลาราชการค่ะ(ตอบเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 16.25 น.)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu