DS GV coi thi tuan 16 nam 2018-2019 Chinh qui
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEHIJKLNOP
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoa
Ca thi
Buổi thi
Ngày thiThứ
Tuần
Thi
lần
Hình
thức thi
Ghi chú
2
4SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí1Sáng16/1/20194161PM4
3
4GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
1Sáng16/1/20194161PM4
4
4HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
1Sáng16/1/20194161PM4
5
4SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí2Sáng16/1/20194161PM4
6
4GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
2Sáng16/1/20194161PM4
7
4HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
2Sáng16/1/20194161PM4
8
4
ThuongCT
Hồ Thị ThườngChính trị1Sáng16/1/20194161
9
4VuCTLê Thị Ngọc VũChính trị1Sáng16/1/20194161
10
4HueCTCao Thị HuêChính trị1Sáng16/1/20194161
11
4NganNNLê Thị Kim NgânKHCB1Sáng16/1/20194161
12
4LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị1Sáng16/1/20194161
13
4PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo1Sáng16/1/20194161
14
4TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV1Sáng16/1/20194161
15
4LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKH1Sáng16/1/20194161
16
4HaKHPhạm Thị Thu HàNCKH1Sáng16/1/20194161
17
4LamCDNguyễn Hạ LamYHCD1Sáng16/1/20194161
18
4MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCD1Sáng16/1/20194161
19
4
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
1Sáng16/1/20194161
20
4DịnhDDNguyễn Thị Định
Điều dưỡng
1Sáng16/1/20194161
21
4LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
1Sáng16/1/20194161
22
4NamDuocThái Hoàng NamDược1Sáng16/1/20194161
23
5ThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
1Sáng17/1/20195161
24
5
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
1Sáng17/1/20195161
25
5PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo1Sáng17/1/20195161
26
5SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí1Sáng17/1/20195161PM4
27
5AuNNPhạm Thị ÂuKHCB1Sáng17/1/20195161PM4
28
5LienNN
Nguyễn Thị Tường Liên
KHCB1Sáng17/1/20195161PM4
29
5LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị1Sáng17/1/20195161PM4
30
5LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKH1Sáng17/1/20195161PM4
31
5HaKHPhạm Thị Thu HàNCKH1Sáng17/1/20195161PM3
32
5AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB1Sáng17/1/20195161PM3
33
5SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí2Sáng17/1/20195161PM4
34
5AuNNPhạm Thị ÂuKHCB2Sáng17/1/20195161PM4
35
5LienNN
Nguyễn Thị Tường Liên
KHCB2Sáng17/1/20195161PM4
36
5LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị2Sáng17/1/20195161PM4
37
5LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKH2Sáng17/1/20195161PM4
38
5HaKHPhạm Thị Thu HàNCKH2Sáng17/1/20195161PM3
39
5AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB2Sáng17/1/20195161PM3
40
5SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí3Sáng17/1/20195161PM4
41
5AuNNPhạm Thị ÂuKHCB3Sáng17/1/20195161PM4
42
5LienNN
Nguyễn Thị Tường Liên
KHCB3Sáng17/1/20195161PM4
43
5LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị3Sáng17/1/20195161PM4
44
5LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKH3Sáng17/1/20195161PM4
45
5HaKHPhạm Thị Thu HàNCKH3Sáng17/1/20195161PM3
46
5AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB3Sáng17/1/20195161PM3
47
5SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí4Chiều17/1/20195161PM4
48
5
ThuongCT
Hoồ Thị ThườngChính trị4Chiều17/1/20195161PM4
49
5AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB4Chiều17/1/20195161PM4
50
5LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị4Chiều17/1/20195161PM4
51
5HungNgNguyễn Trọng HùngNgoại4Chiều17/1/20195161PM3
52
5VuCTLê Thị Ngọc VũChính trị4Chiều17/1/20195161PM3
53
5SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí5Chiều17/1/20195161PM4
54
5
ThuongCT
Hoồ Thị ThườngChính trị5Chiều17/1/20195161PM4
55
5AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB5Chiều17/1/20195161PM4
56
5LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị5Chiều17/1/20195161PM4
57
5HungNgNguyễn Trọng HùngNgoại5Chiều17/1/20195161PM3
58
5VuCTLê Thị Ngọc VũChính trị5Chiều17/1/20195161PM3
59
5SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí6Chiều17/1/20195161PM4
60
5
ThuongCT
Hồ Thị ThườngChính trị6Chiều17/1/20195161PM4
61
5AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB6Chiều17/1/20195161PM4
62
5LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị6Chiều17/1/20195161PM4
63
6SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí1Sáng18/1/20196161PM4
64
6LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKH1Sáng18/1/20196161PM4
65
6NamDuocThái Hoàng NamDược1Sáng18/1/20196161PM4
66
6NoDDVõ Trung Nở
Điều Dưỡng
1Sáng18/1/20196161PM4
67
6TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV1Sáng18/1/20196161PM3
68
6LamCDNguyễn Hạ LamYHCD1Sáng18/1/20196161PM3
69
6SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí2Sáng18/1/20196161PM4
70
6LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKH2Sáng18/1/20196161PM4
71
6NamDuocThái Hoàng NamDược2Sáng18/1/20196161PM4
72
6NoDDVõ Trung Nở
Điều Dưỡng
2Sáng18/1/20196161PM4
73
6TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV2Sáng18/1/20196161PM3
74
6LamCDNguyễn Hạ LamYHCD2Sáng18/1/20196161PM3
75
6SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí3Sáng18/1/20196161PM4
76
6LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKH3Sáng18/1/20196161PM4
77
6NamDuocThái Hoàng NamDược3Sáng18/1/20196161PM4
78
6NoDDVõ Trung Nở
Điều Dưỡng
3Sáng18/1/20196161PM4
79
6TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV3Sáng18/1/20196161PM3
80
6LamCDNguyễn Hạ LamYHCD3Sáng18/1/20196161PM3
81
6HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
1Sáng18/1/20196161
82
6
ThuongCT
Hồ Thị ThườngChính trị1Sáng18/1/20196161
83
6VuCTLê Thị Ngọc VũChính trị1Sáng18/1/20196161
84
6HueCTCao Thị HuêChính trị1Sáng18/1/20196161
85
6LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị1Sáng18/1/20196161
86
6PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo1Sáng18/1/20196161
87
6LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
1Sáng18/1/20196161
88
6DinhDDNguyễn Thị Định
Điều dưỡng
1Sáng18/4/20196161
89
6ThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
1Sáng18/4/20196161
90
6
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
1Sáng18/4/20196161
91
7
ThuongCT
Hồ Thị ThườngChính trị1Sáng19/1/20197161
92
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị1Sáng19/1/20197161
93
7HueCTCao Thị HuêChính trị1Sáng19/1/20197161
94
7VuCTLê Thị Ngọc VũChính trị1Sáng19/1/20197161
95
7ThoaNNTrương Thị ThoaKHCB1Sáng19/1/20197161
96
7HaKHPhạm Thị Thu HàNCKH1Sáng19/1/20197161
97
7DinhDDNguyễn Thị Định
Điều dưỡng
1Sáng19/1/20197161
98
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV1Sáng19/1/20197161
99
7LamCDNguyễn Hạ LamYHCD1Sáng19/1/20197161
100
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí1Chiều19/1/20197161PM4
Loading...