Borang Pentaksiran Muzik 2011
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
Standard Prestasi Dunia Muzik Tahun 1
2
Pengetahuan dan Kefahaman Muzik
3
B1D1Mengenal pasti elemen muzik
4
B1D1E1Memberi tindak balas dengan cara mengajuk atau menyebut nama elemen muzik
5
6
B2D1Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik
7
B2D1E1Menjelaskan elemen muzik secara lisan dalam kuiz
8
B2D1E2Menjelaskan elemen muzik dalam ujian bertulis
9
10
B3D1Memberi respon kepada elemen muzik
11
B3D1E1Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat
12
B3D1E2Membandingkan pic tinggi dan rendah
13
B3D1E3Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan
14
B3D1E4Menepuk detik
15
B3D1E5Membandingkan bunyi panjang dan pendek
16
B3D1E6Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis
17
18
B4D1Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul
19
B4D1E1Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat secara betul
20
B4D1E2Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan betul
21
B4D1E3Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul
22
B4D1E4Menepuk detik dengan betul
23
B4D1E5Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul
24
B4D1E6Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul
25
26
B5D1Memberi respon kepada semua elemen muzik dengan betul dan tepat
27
B5D1E1Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat secara betul dan tepat
28
B5D1E2Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan betul dan tepat
29
B5D1E3Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul dan tepat
30
B5D1E4Menepuk detik dengan betul dan tepat
31
B5D1E5Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul dan tepat
32
B5D1E6Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul dan tepat
33
34
B6D1 Memberi respon kepada semua elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat
35
B6D1E1Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat secara betul dan tepat
36
B6D1E2Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan betul dan tepat
37
B6D1E3Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul dan tepat
38
B6D1E4 Mengekspresi mud dengan betul dan tepat
39
B6D1E5 Menepuk detik dengan betul dan tepat
40
B6D1E6 Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul dan tepat
41
B6D1E7 Mencipta dan memainkan corak irama dengan betul dan tepat
42
B6D1E8 Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul dan tepat
43
44
Sahsiah
45
jujurrajinbersyukurprihatinkerjasamapatriotikmenghargai masakasih sayang
46
hormat menghormatimenyanjung budayabertolak ansurmenghargai alam sekitar
47
48
B1D2E1Menunjukkan penghayatan 1 nilai daripada nilai-nilai berikut
49
B2D2E1Menunjukkan penghayatan 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut
50
B3D3E1Menunjukkan penghayatan 4 hingga 5 nilai daripada nilai-nilai berikut
51
B4D3E1Menunjukkan penghayatan6 hingga 7 nilai daripada nilai-nilai berikut
52
B5D3E1Menunjukkan penghayatan 8 hingga 9 nilai daripada nilai-nilai berikut
53
B6D3E1Menunjukkan penghayatan 10 hingga 12 nilai daripada nilai-nilai berikut
54
55
Kemahiran Muzik
56
B3D2Menyanyi sambil membuat gerakan
57
B3D2E1Menyanyi mengikut detik
58
B3D2E2Menyanyi mengikut tempo
59
B3D2E3Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut
60
61
B4D2Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul
62
B4D2E1Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul
63
B4D2E2 Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul
64
B4D2E3Memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul
65
B4D2E4Memainkan perkusi dengan dinamik lembut dan kuat secara betul
66
B4D2E5Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul
67
68
B5D2Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat
69
B5D2E1Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul dan tepat
70
B5D2E2Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul dan tepat
71
B5D2E3Memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul dan tepat
72
B5D2E4Memainkan perkusi dengan dinamik lembut dan kuat secara betul dan tepat
73
B5D2E5Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul dan tepat
74
75
B6D2Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain
76
B6D2E1Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul dan tepat
77
B6D2E2Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul dan tepat
78
B6D2E3Menyanyi dengan mud yang betul dan tepat
79
B6D2E4Memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul dan tepat
80
B6D2E5Memainkan perkusi dengan dinamik lembut dan kuat secara betul dan tepat
81
B6D2E6Mencipta dan memainkan corak irama dengan betul dan tepat
82
B6D2E7Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul dan tepat
Loading...
 
 
 
SP1
SP2
Borang pentaksiran
Sahsiah