ქართული ტელე-რადიო კომპანიების მესაკუთრეების სია - ბოლო განახლება: 2012 წლის 2 აპრილი