Referatsøk: parlamentarisk / uparlamentarisk
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
idnamepartytitletext
2
s100322-31Abid Q. RajaKorsbergVFremskrittspartiet forsøker nå å gjøre sine forslag om til en slags innvandringssak. Er det parlamentarisk å kunne kalle det for det reneste tøv, president?Abid RajaV
3
s100324-107PresidentenAndersenPresidentPresidenten tror ikke «god fisk» er spesielt parlamentarisk, men lar det passere.Abid RajaV
4
s100304-109PresidentenAndersenPresidentPresidenten mener at det å beskylde medrepresentanter for å være «betalte lobbyister», faller klart utenfor enhver parlamentarisk akseptert språkbruk. Representanten André Oktay Dahl har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.Akhtar ChaudrySV
5
s130321-93PresidentenAndersenPresidentDet er ikke et parlamentarisk uttrykk i denne salen.Aksel HagenSV
6
s110210-136PresidentenAndersenPresidentPresidenten vil bemerke at «tøv» definitivt ikke er et parlamentarisk uttrykk.
Anders Anundsen
FrP
7
s100510-63PresidentenAndersenPresidentPresidenten vil bemerke at «målebåndtyranni» ikke akkurat er et parlamentarisk uttrykk. Det finnes sikkert andre betegnelser å bruke hvis man skal beskrive det man ønsker.Anders WerpH
8
s100527-135PresidentenKorsbergPresidentPresidenten vil bemerke at angrepet på representanten Tybring-Gjedde nok var noe i overkant – parlamentarisk sett.
André Oktay Dahl
H
9
s100420-58PresidentenNybakkPresidentPresidenten vil bemerke at det å omtale partier som «frekke» ikke er et parlamentarisk uttrykk i denne salen. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.
Anne Marit Bjørnflaten
A
10
s130618-184PresidentenAndersenPresidentPresidenten vil bemerke at å omtale andres innlegg som hånlig, ikke er et godt parlamentarisk uttrykk i denne sal.
Anne Marit Bjørnflaten
A
11
s120522-53PresidentenAndersenPresidentPresidenten er i tvil om uttrykket «å spytte ut av seg» er parlamentarisk, men vil for anledningen la tvilen komme tiltalte til gode. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.
Anniken Huitfeldt
A
12
s140605-199PresidentenSchouPresidentPresidenten er litt usikker på om «fleisen» er et parlamentarisk uttrykk.Arild GrandeA
13
s100512-121PresidentenAndersenPresidentDa har representanten Sortevik registrert at denne presidenten mener at «politisk utpressing» er et mindre bra parlamentarisk begrep.Arne SortevikFrP
14
s101028-116PresidentenAndersenPresidentRepresentanten var selv i tvil om uttrykket han startet sitt innlegg med, var et parlamentarisk uttrykk. Presidenten kan ikke se at uttrykket er et parlamentarisk uttrykk og burde derfor ikke vært brukt i denne sal.Arne SortevikFrP
15
s081006-304PresidentenJaglandPresidentPresidenten vil bemerke at «bløff» ikke er et parlamentarisk uttrykk.Åse SchmidtFrP
16
s110523-45PresidentenFossPresidentPresidenten minner om behovet for parlamentarisk språkbruk i denne og etterfølgende debatter – på et generelt grunnlag.
Audun Lysbakken
SV
17
s090318-23PresidentenSolholmPresidentPresidenten vil gjere merksam på at «landeveisrøveri» nok ikkje er eit parlamentarisk uttrykk, og ber representanten merke seg det.Bård HoksrudFrP
18
s100427-203PresidentenAndersenPresidentPresidenten vil bemerke at representanten beveger seg på grensen til hva som er parlamentarisk akseptabelt, med kommentarer om Teigen og strutsen og frekkis fra statsråden. For øvrig har presidenten registrert at også det parlamentariske språket har fått nye ord som «askefast» og «askekrise». Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5. (Votering, se side 2968)Bård HoksrudFrP
19
s100610-105PresidentenKorsbergPresidentPresidenten er i tvil om det er parlamentarisk – som representanten også forsto, oppfattet presidenten.Bård HoksrudFrP
20
s100615-38PresidentenAndersenPresidentPresidenten må få lov til å bemerke at det å omtale statsråder med navn på tegneseriefigurer åpenbart ikke er parlamentarisk riktig. Det er mulig representanten syntes det var ustyrtelig morsomt, men det bør være mulig fra Stortingets talerstol å omtale statsråder, og for den saks skyld kolleger, på en mer passende måte.Bård HoksrudFrP
21
s110210-119PresidentenAndersenPresidentPresidenten setter pris på engasjement fra Stortingets talerstol, men vil bemerke at begrepet «statlig utpressing» neppe er så veldig parlamentarisk.Bård HoksrudFrP
22
s111207-148PresidentenAndersenPresidentPresidenten er i tvil om «ikke har giddet» er et parlamentarisk uttrykk. Neste taler er representanten Torgeir Trældal og deretter – nei, Dagrun Eriksen og deretter Torgeir Trældal. Jeg skal ikke hoppe over Dagrun Eriksen.Bård HoksrudFrP
23
s141217-74Presidenten
Thommesen
PresidentPresidenten vil bemerke at «bløff» ikke akkurat er et parlamentarisk uttrykk.Bård V SolhjellSV
24
s101118-25PresidentenAndersenPresidentDa er taletiden ute. Det er helt riktig som representanten selv sa, at «fordummande» ikke er et parlamentarisk uttrykk, og det betyr at han da bør la være å bruke det.
Bård Vegar Solhjell
SV
25
s091126-247PresidentenAndersenPresidentPresidenten er i tvil om «voodoo-økonomi» er et godt parlamentarisk uttrykk, men uansett blir det åpnet for replikkordskifte.
Christian Tybring-Gjedde
FrP
26
s120301-289PresidentenAndersenPresidentPresidenten vil bemerke at uttrykket «arrogant» vanligvis ikke kommer inn under det som regnes som parlamentarisk språkbruk. For øvrig har representanten Christian Tybring-Gjedde tatt opp det forslaget han refererte til.
Christian Tybring-Gjedde
FrP
27
s081125-54PresidentenHagenPresidentStatsråden påpekte, helt korrekt, at det å betegne andre representanter som «på jordet» ikke er parlamentarisk språkbruk. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.
Dag Terje Andersen
A
28
s091209-25PresidentenNybakkPresidentRepresentanten Elisabeth Aspaker har tatt opp det forslaget hun refererte til. Presidenten er i tvil om det er parlamentarisk å kalle noen «forvirret». Det blir replikkordskifte.
Elisabeth Aspaker
H
29
s111118-51PresidentenAndersenPresidentPresidenten er i tvil om hvorvidt uttrykket «sabler ned» er parlamentarisk språkbruk, men lar det passere.
Elisabeth Aspaker
H
30
s090514-24PresidentenHagenPresidentPresidenten vil påpeke at «henge på greip» ikke er et parlamentarisk uttrykk.Erik SolheimSV
31
s090520-38PresidentenSolholmPresidentPresidenten er nok litt i tvil om at uttrykket statsråden brukte, er parlamentarisk, slik statsråden sjølv var inne på. Då kan det vere lurt ikkje å bruke det. Neste oppfølgingsspørsmål – Peter Skovholt Gitmark.Erik SolheimSV
32
s100510-147PresidentenAndersenPresidentTil statsrådens spørsmål om hvorvidt «dobbeltspillet» er et parlamentarisk uttrykk, hadde ikke presidenten tenkt å påtale det som uparlamentarisk. I det ligger det heller ikke noen påstand om at presidenten nødvendigvis synes at det er noen glitrende måte å formulere seg på. Det blir replikkordskifte.Erik SolheimSV
33
s111004-290PresidentenAndersenPresidentPresidenten er i tvil om tøys og tull er et parlamentarisk uttrykk, særlig i klimadebatten.Erik SolheimSV
34
s130314-57PresidentenKorsbergPresidentDet er lov å være engasjert, men presidenten er i tvil om uttrykket «frekt» er veldig parlamentarisk.
Eva Kristin Hansen
A
35
s131205-131Presidenten
Thommesen
PresidentRepresentanten de Ruiter har rett i at begrepet «landeveisrøveri» ikke er et parlamentarisk uttrykk, men presidenten lar det passere fordi det var et sitat.
Freddy de Ruiter
A
36
s131206-108Presidenten
Thommesen
PresidentPresidenten vil bemerke at å karakterisere svar fra statsråden som «i tåkeheimen» kanskje ikke er helt parlamentarisk korrekt.
Fredric Holen Bjørndal
A
37
s100525-46PresidentenAndersenPresidentPresidenten er litt usikker på om uttrykket «bite seg selv i halen» er et parlamentarisk uttrykk.
Gunnar Gundersen
H
38
s120529-216PresidentenChaudryPresidentSom representanten selv sa, er «frekkhetens nådegave» ikke et parlamentarisk uttrykk. Når representanten har skjønt det, burde han holde seg for god til å bruke det.
Gunnar Gundersen
H
39
s090520-44PresidentenSolholmPresidentPresidenten vil gjere merksam på at han ikkje er i tvil når det gjeld bruken av ordet «kastrert» i denne samanhengen. Sjølv om han har forstått at dette er eit naturleg vokabular i Venstre, er det ikkje eit parlamentarisk uttrykk.
Gunnar Kvassheim
V
40
s081120-108PresidentenJaglandPresidentPresidenten vil seie at ordet «juks» ikkje er eit parlamentarisk uttrykk, og ber representanten merke seg det. Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 7. (Votering, sjå side 575)
Hallgeir Langeland
SV
41
s090526-50PresidentenHagenPresidentPresidenten vil påpeke at heller ikke ordet «landevegsrøveri» er et parlamentarisk uttrykk.
Hallgeir Langeland
SV
42
s110414-130PresidentenAndersenPresidentPresidenten er ikke helt sikker på om det er så parlamentarisk å omtale lokalpolitikere som at de raner bilister, men bortsett fra det: Neste taler er statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.
Hallgeir Langeland
SV
43
s110502-47PresidentenAndersenPresidentPresidenten må bemerke at begrepet «jaggu meg» åpenbart ikke er et parlamentarisk uttrykk.
Hallgeir Langeland
SV
44
s100504-86PresidentenAndersenPresidentPresidenten er usikker på om «bryr seg katten om» er et parlamentarisk uttrykk.
Hans Olav Syversen
KrF
45
s110531-152PresidentenAndersenPresidentPresidenten er svært i tvil om ordet «bærtur» er et parlamentarisk uttrykk, men vi får høre på statsråd Johnsens svar.
Hans Olav Syversen
KrF
46
s090611-175PresidentenJaglandPresidentPresidenten vil bemerke at «landeveisrøveri» ikke er et parlamentarisk uttrykk om vedtak Stortinget har fattet.Harald NesvikFrP
47
s091208-109PresidentenFossPresidentPresidenten er i tvil om uttrykket «rushelvete» er et godt parlamentarisk uttrykk.Harald NesvikFrP
48
s100309-191PresidentenChaudryPresidentPresidenten var et øyeblikk i tvil om uttrykket «avdankede franske skuespillerinner» er parlamentarisk, men ved nærmere ettertanke innser presidenten at representanten har et poeng. Representanten Harald T. Nesvik har tatt opp det forslag han refererte til. Det blir replikkordskifte.Harald NesvikFrP
49
s101210-3PresidentenNybakkPresidentPresidenten vil bemerke at selv om man er uenig med byrådspartiene i Oslo, er det kanskje ikke helt parlamentarisk å omtale politikken deres som «hushaivirksomhet». Det blir replikkordskifte.Heikki HolmåsSV
50
s131219-33Presidenten
Thommesen
PresidentPresidenten vil for ordens skyld bemerke at vurderingen av hva som er et parlamentarisk uttrykk, er et anliggende for presidenten alene, og at hva representantene måtte mene om det, er av underordnet betydning.Heikki HolmåsSV
51
s140617-408Presidenten
Thommesen
PresidentPresidenten er usikker på om uttrykket representanten brukte, er parlamentarisk, men er i hvert fall helt sikker på at det er en ugunstig måte å holde varmen på.Heikki HolmåsSV
52
s100415-7PresidentenHjemdalPresidentPresidenten vil mene at uttrykket «døren midt i fleisen» ikke er et parlamentarisk uttrykk.Henning WarloeH
53
s100113-53PresidentenAndersenPresidentPresidenten vil gjøre oppmerksom på at «jaggu meg» ikke er et parlamentarisk uttrykk.Ib ThomsenFrP
54
s110309-63PresidentenAndersenPresidentPresidenten må minne om at det ikke er i tråd med parlamentarisk ordbruk å påkalle høyere makter, i hvert fall ikke de høyere makter som her ble nevnt.Ib ThomsenFrP
55
s091012-169PresidentenAndersenPresidentPresidenten vil bemerke at «spytte ut» ikke er et parlamentarisk uttrykk som skal brukes i denne salen.
Inga Marte Thorkildsen
SV
56
s110616-70PresidentenHjemdalPresidentPresidenten vil bare gjøre oppmerksom på at bruk av ord som «frekk» og «frekt» om medrepresentanter, normalt ikke oppfattes som parlamentarisk språkbruk. Det blir replikkordskifte.Ingalill OlsenA
57
s111027-30PresidentenNybakkPresidentPresidenten er litt i tvil om uttrykket «sabla kostbart» er parlamentarisk. Men tatt i betraktning at det er i en forsvarsdebatt, lar vi det med glede passere.
Jan Arild Ellingsen
FrP
58
s090514-113PresidentenHagenPresidentPresidenten vil gjøre oppmerksom på at uttrykket «snakke dritt» ikke er et parlamentarisk uttrykk til tross for den etterfølgende beklagelsen.
Jan Tore Sanner
H
59
s090528-70PresidentenHagenPresidentPresidenten ber om at man holder taletiden. Presidenten er også usikker på om «idioter» er et parlamentarisk uttrykk.
Jan-Henrik Fredriksen
FrP
60
s120229-143PresidentenAndersenPresidentPresidenten vil be representanten om å være litt mer parlamentarisk i sin uttrykksmåte.
Jan-Henrik Fredriksen
FrP
61
s140226-79PresidentenNybakkPresidentPresidenten må nok bemerke at ordet «tull» ikke er veldig parlamentarisk.
Johnny Ingebrigtsen
SV
62
s100504-9PresidentenAndersenPresidentPresidentene vil bare få bemerke at «gudskjelov» neppe er et parlamentarisk uttrykk, men oppfattet det ikke som vondt ment.
Jonas Gahr Støre
A
63
s081205-5PresidentenFaldetPresidentRepresentanten Karin Andersen har tatt opp det forslaget hun refererte til. Representanten Karin Andersen har helt rett i at det uttrykket hun brukte, «ballespark», ikke er parlamentarisk. Det blir replikkordskifte.Karin AndersenSV
64
s090213-118PresidentenJaglandPresidentPresidenten vil bemerke at «frekt» ikke er en parlamentarisk måte å karakterisere en motstanders politikk på.Karin AndersenSV
65
s140115-101Presidenten
Thommesen
PresidentPresidenten er litt usikker på om «narret folk» er et parlamentarisk uttrykk, men lar det gå.Karin AndersenSV
66
s140318-60Presidenten
Thommesen
PresidentHeller ikke uttrykket «lire av seg» er spesielt parlamentarisk i denne salen.Karin AndersenSV
67
s100202-18PresidentenAndersenPresidentPresidenten må få lov til å bemerke at det nok er mer vanlig å si f.eks. «en viss mann ved høylys dag» eller eventuelt bruke begrepet «se spøkelser ved høylys dag», som vel egentlig er det mest vanlige begrepet. Vi får holde oss innenfor parlamentarisk ordbruk.Karin Woldseth FrP
68
s110215-61PresidentenAndersenPresidentPresidenten er litt i tvil om det er veldig parlamentarisk å si at de som sitter i FNs menneskerettighetsråd, består av «mordere og voldtekstforbrytere», men har ikke tenkt å slå ned på det.Karin Woldseth FrP
69
s081205-105PresidentenFaldetPresidentOrdet «frekt» er ikke et parlamentarisk uttrykk.
Kenneth Svendsen
FrP
70
s100211-120PresidentenFossPresidentPresidenten vil bemerke at dersom representanten vil utfordre Marianne Marthinsen, må det skje et annet sted enn i salen, i og med at hver representant bare har ett innlegg i hver interpellasjon. For øvrig er presidenten i tvil om hvorvidt ordet «molbopolitikk» er parlamentarisk.
Ketil Solvik-Olsen
FrP
71
s100317-138PresidentenAndersenPresidentPresidenten er usikker på om «ikke har peiling på» er et parlamentarisk uttrykk som bør brukes i denne salen. Men statsråd Solheim får nå ordet.
Ketil Solvik-Olsen
FrP
72
s100505-27PresidentenAndersenPresidentPresidenten må få bemerke at det å beskylde motdebattanter for å lyve, er en parlamentarisk uttrykksform som vi ikke aksepterer i Stortinget. Det er mulig å ha forskjellig oppfatning uten at en blir beskyldt for den typen ting.
Ketil Solvik-Olsen
FrP
73
s111220-122PresidentenAndersenPresidentDet har tidligere en rekke ganger blitt påtalt når en bruker ordet «floskel» som beskrivelse av standpunktene til politiske motstandere. Det er fremdeles ikke et parlamentarisk uttrykk. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8. (Votering, se side 1901)
Ketil Solvik-Olsen
FrP
74
s120502-129PresidentenAndersenPresidentPresidenten vil be representanten Ketil Solvik-Olsen respektere taletiden og talerlisten og dessuten holde seg til uttrykk som er parlamentarisk akseptable.
Ketil Solvik-Olsen
FrP
75
s120615-201PresidentenAndersenPresidentPresidenten mener nok at «forgodtbefinnende» er et parlamentarisk uttrykk, men det er ikke korrekt, for Stortinget behandler alle investeringsplaner fra gitte selskaper. – For ordens skyld. Representanten Per Olaf Lundteigen har hatt ordet to ganger, og får ordet til en kort merknad, avgrenset til 1 minutt.
Ketil Solvik-Olsen
FrP
76
s120615-35PresidentenAndersenPresidentPresidenten er dessverre nødt til å påpeke at verken begrepet «tull» eller begrepet «tøv» er parlamentariske uttrykksformer, og formene for parlamentarisk uttrykk gjelder også for representanten Ketil Solvik-Olsen. Det blir replikkordskifte.
Ketil Solvik-Olsen
FrP
77
s100607-87PresidentenFossPresidentPresidenten må få bemerke at begrepet «hykleri» om politiske motstandere eller politiske motstanderes standpunkt, ikke er et parlamentarisk uttrykk, og at tale fra Stortingets talerstol bør være parlamentarisk.
Ketil Solvk-Olsen
FrP
78
s110224-187PresidentenFossPresidentPresidenten er litt i tvil om ordet «tullete» er så veldig parlamentarisk.
Ketil Solvk-Olsen
FrP
79
s100527-148PresidentenKorsbergPresidentPresidenten må få lov å bemerke at det går an å karakterisere andres innlegg uten å kalle dem for «mindre sympatiske», som nok ikke er så veldig parlamentarisk.
Kjell Ingolf Ropstad
KrF
80
s120606-51PresidentenHøybråtenPresidentPresidenten vil si at «galskap» neppe er et godt parlamentarisk uttrykk i denne salen.
Kjell Ingolf Ropstad
KrF
81
s091110-12PresidentenAndersenPresidentPresidenten er usikker på om uttrykket «råskinn» er parlamentarisk, men lar det passere siden råskinnet var godhjerta!Knut A HareideKrF
82
s110222-188PresidentenKorsbergPresidentPresidenten er nå sannelig i tvil om «rabiat» er et parlamentarisk uttrykk eller ikke. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5. (Votering, se side 2622)
Kristin Halvorsen
SV
83
s120412-127PresidentenAndersenPresidentPresidenten vil bemerke at «bare tull» ikke er et passende parlamentarisk uttrykk i denne salen.
Lars Peder Brekk
Sp
84
s081022-41PresidentenJaglandPresidentPresidenten er blitt gjort oppmerksom på at statsråd Navarsete i et innlegg skal ha brukt karakteristikken «tåpelig» om en representants resonnement. Presidenten mente å høre at uttrykket var «dårlig», men det kan skyldes at min hørsel er dårlig. Men faktum er at hvis uttrykket var «tåpelig», er det langt utover parlamentarisk språkbruk. Vi går over til neste hovedspørsmål.
Liv Signe Navarsete
Sp
85
s081203-98PresidentenFaldetPresidentPresidenten er litt usikker på om ordet «musepiss» er parlamentarisk språkbruk.
Morten Ø Johansen
FrP
86
s100608-194PresidentenAndersenPresidenter rimelig sikker på at begrepet «å drite på draget» ikke er et parlamentarisk uttrykk, og må be om at representanten velger andre måter å beskrive situasjonen på. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.
Morten Ø Johansen
FrP
87
s100609-93PresidentenNybakkPresidentJeg tror nok at presidenten er enig i at det ikke er et parlamentarisk uttrykk.
Morten Ø Johansen
FrP
88
s120531-89PresidentenAndersenPresidentPresidenten vil bemerke at representanten sikkert kunne brukt et mer parlamentarisk uttrykk enn «tåpelig».
Morten Ø Johansen
FrP
89
s090616-331PresidentenJaglandPresidentPresidenten vil bemerke at sjølv om bruken av ordet «parasittaktig» blei brukt indirekte, meiner presidenten likevel at det er eit upassande parlamentarisk uttrykk.
Olav Gunnar Ballo
SV
90
s091215-214PresidentenAndersenPresidentPresidenten vil bemerke at ordet «tøv» ikke er så veldig parlamentarisk. Presidenten gjør oppmerksom på at tiden for formiddagsmøtet øyeblikkelig er omme.
Olemic Thommesen
H
91
s120301-56PresidentenAndersenPresidentPresidenten vil bemerke at begrepet «floskel» nok ikke kan kalles spesielt parlamentarisk.Per Arne OlsenFrP
92
s120426-8PresidentenAndersenPresidentPresidenten var et øyeblikk i tvil om begrepet «svineri» egentlig er et parlamentarisk uttrykk, men så lenge vi snakker om dyrevelferd, er det vel naturlig at man lar det passere.
Per Olaf Lundteigen
Sp
93
s090608-167PresidentenJaglandPresidentPresidenten vil bemerke at ordet «frekt» ikke er et parlamentarisk uttrykk. Bjørn Jacobsen har hatt ordet to ganger før og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.
Per Roar Bredvold
FrP
94
s090218-76PresidentenJaglandPresidentRepresentanten Per Sandberg brukte uttrykket «arrogant», som ikke er et parlamentarisk uttrykk.Per SandbergFrP
95
s090526-48PresidentenHagenPresidentPresidenten vil påpeke at ordet «bløff» ikke er et parlamentarisk uttrykk.Per SandbergFrP
96
s110216-60PresidentenKorsbergPresidentPresidenten er litt i tvil om uttrykket «sutrete» er parlamentarisk, men statsministeren får svare i en munter tone.Per SandbergFrP
97
s090618-276PresidentenJaglandPresidentPresidenten vil påpeke at «hyklersk» som betegnelse om kollegaer, politiske mot- eller meddebattanter, ikke er et parlamentarisk uttrykk.Peter GitmarkH
98
s091119-20PresidentenChaudryPresidentPresidenten er ikke sikker på om «svinebinding» er et parlamentarisk uttrykk.Peter GitmarkH
99
s100323-105PresidentenNybakkPresidentPresidenten er faktisk i tvil om sammenligningen med et militært angrep på Danmark er parlamentarisk relevant i denne sammenhengen, men lar det passere.Peter MyhreFrP
100
s130409-48PresidentenAndersenPresident«Overkjøre» er vel kanskje på kanten av parlamentarisk språkbruk, meiner presidenten.Peter MyhreFrP
Loading...
Main menu