ทะเบียนคุมคำสั่ง ปี 2558
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ทะเบียนคุมคำสั่ง สสอ.หนองกี่
2
ที่ลงวันที่เรื่องผู้รับผิดชอบ
3
16/1/2557แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่ปิยะรัตน์
4
227/1/2557แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบรรเทิง
5
327/1/2557แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานอยู่เวรบริการด้านทันตกรรมนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการบรรเทิง
6
427/1/2557ให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยอยู่เวรปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการบรรเทิง
7
513/2/2557สุวรรณน์
8
625/2/2557แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบรรเทิง
9
725/2/2557ให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยอยู่เวรปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการบรรเทิง
10
825/2/2557แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานอยู่เวรบริการด้านทันตกรรมนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการบรรเทิง
11
928/2/2557แต่งตั้ง จนท"บันทึกข้อมูล..............บรรเทิง
12
1025/3/2557แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนเมษายน 2557บรรเทิง
13
1125/3/2557ให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยอยู่เวรปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2557บรรเทิง
14
1225/3/2557แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานอยู่เวรบริการด้านทันตกรรมนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2557บรรเทิง
15
1325/4/2557แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนพฤษภาคม 2557บรรเทิง
16
1425/4/2557ให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยอยู่เวรปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม 2557บรรเทิง
17
1525/4/2557แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานอยู่เวรบริการด้านทันตกรรมนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม 2557บรรเทิง
18
1626/5/2557แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนมิถุนายน 2557บรรเทิง
19
1726/5/2557ให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยอยู่เวรปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เดือนมิถุนายน 2557บรรเทิง
20
1826/5/2557แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานอยู่เวรบริการด้านทันตกรรมนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เดือนมิถุนายน 2557บรรเทิง
21
1927/6/2557แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนกรกฎาคม 2557บรรเทิง
22
2027/6/2557ให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยอยู่เวรปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม 2557บรรเทิง
23
2127/6/2557แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานอยู่เวรบริการด้านทันตกรรมนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม 2557บรรเทิง
24
2227/6/2557แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินฝาก บัญชี “กองทุนตำบลหลักประกันสุขภาพ รพ.สต.หนองไผ่”ศิวาฤทธิ์
25
231/7/2557แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดของ รพ.สต อำเภอหนองกี่บัวลอย
26
2431/7/2557แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนสิงหาคม 2557บรรเทิง
27
2531/7/2557ให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยอยู่เวรปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เดือนสิงหาคม 2557บรรเทิง
28
2631/7/2557แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานอยู่เวรบริการด้านทันตกรรมนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เดือนสิงหาคม 2557บรรเทิง
29
27
30
28
31
29
32
30
33
3111/9/2557ให้บุคลากร รพ.สต.หนองไผ่อยู่เวรปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ในคลินิกสุขภาพชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจศิวาฤทธิ์
34
3211/9/2557ให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของรพ.สต.หนองไผ่ปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ในคลินิกสุขภาพชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจศิวาฤทธิ์
35
3317/11/2557แต่งตั้งคณะทำงานการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับโซนปิยะรัตน์
36
3422/12/2557คำสั่งคณะทำงานเรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558สมศักดิ์
37
114/7/2558คำสั่ังคณะทำงานควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอหนองกี่สมศัักดิ์
38
212/10/2558ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ(เสาร์-อาทิตย์)รพ.สต.ขามน้อย
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...