ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
2
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - นามสกุลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3
ข้อที่12345678สรุปผล
4
108218เด็กชายกฤติน ตันวินิจ332332333
5
208219เด็กชายกิตติคุณ พวงไทย333232333
6
308220เด็กชายคชารัฐ อยู่ตาล333332333
7
408221เด็กชายเจษฎา วงค์แก้ว333332333
8
508222เด็กชายพลวัต แก้วปาน333332333
9
608223เด็กชายพิสิษฐ์ จันทรา333332333
10
708224เด็กชายพีรดนย์ พิทักษา333232333
11
808225เด็กชายภัทรภูมิ สุมะนะนันท์333332333
12
908226เด็กชายอัครินทร์ สงวนถิ่น333332333
13
1008227เด็กชายอัฑฒกร ขัดเกลา333332333
14
1108228เด็กชายขจรเกียรติ กุลนาคำ333332333
15
1208267เด็กชายอนวัช นาคเพชร333232333
16
1308230เด็กหญิงขนิษฐา ชูรวง323232333
17
1408231เด็กหญิงขนิษฐา อุบลเขียว333333333
18
1508232เด็กหญิงจิณตภิญญา รักสนาม333333333
19
1608233เด็กหญิงชัชชนก ขำทับทิม333332333
20
1708234เด็กหญิงณรัญญา บัวสด333333333
21
1808235เด็กหญิงดวงกมล นันทวงศ์333333333
22
1908236เด็กหญิงทิพปภา สิงห์พัฒน์333232323
23
2008237เด็กหญิงนภัสกร เขียวงาม333333333
24
2108238เด็กหญิงปรีญาฉัตร เจ็กสอน333333333
25
2208239เด็กหญิงปัญญารัตน์ นาคยิ้ม333233333
26
2308241เด็กหญิงวรัทยา วันนะศร333333333
27
2408242เด็กหญิงสุจิตรา ทัดสอน333333333
28
2508243เด็กหญิงสุพิชฌาย์ แซ่ตั้ง333333333
29
2608244เด็กหญิงมาริสา ขาวผ่อง333333333
30
2708288เด็กหญิงกนกวรรณ ช้างอึ่ง323232333
31
2808651เด็กหญิงชนิดา จิอู๋333333333
32
33
34
35
36
37
38
ลงชื่อ……………………………………………………..ครูที่ปรึกษา
ลงชื่อ……………………………………………………………..ครูที่ปรึกษา
39
( นายกำธร ชาติอุดม ) ( นางยุพิน พวงคำ )
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...