ครุภัณฑ์ ภาคบังคับ ปี 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
1
ประทับเวลาชื่อโรงเรียน / ตำบล / อำเภอ
รายการมีทั้งหมด 116 รายการ ให้เลือกตามความขาดแคลนจำเป็น และตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด เท่านั้น
ประเภท (รายการที่ 1-37 = ครุภัณฑ์การศึกษา) (รายการที่ 38-81 = ครุภัณฑ์สำนักงาน) (รายการที่ 82-103 = ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) (รายการที่ 104-116 = ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)
เกณฑ์ควรมี (ให้ระบุตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด เท่านั้น)
มีแล้ว
ขาด
จำนวนที่ขอ
ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน
เบอร์โทร (เช่น 099-45419XX)
2
10/10/2017, 9:06:41
260346 บ้านโคกมะขาม โคกมะขาม ประโคนชัย
1 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1580 บาทครุภัณฑ์การศึกษา50401010
นางสาวสมพิศ พวงไพบูลย์
085-0272652
3
10/10/2017, 9:14:03
260346 บ้านโคกมะขาม โคกมะขาม ประโคนชัย
92 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด4,000ANSILumens ราคาต่อหน่วย 58000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นาสาวสมพิศ พวงไพบูลย์
085-0272652
4
10/10/2017, 9:16:03
260346 บ้านโคกมะขาม โคกมะขาม ประโคนชัย
97 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยงมุมขนาด200นิ้ว ราคาต่อหน่วย 40000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นางสาวสมพิศ พวงไพบูลย์
085-0272652
5
10/10/2017, 9:25:38
260346 บ้านโคกมะขาม โคกมะขาม ประโคนชัย
43 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)ความเร็วไม่น้อยกว่า10แผ่น/นาที ราคาต่อหน่วย 50000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นางสาวสมพิศ พวงไพบูลย์
085-0272652
6
10/10/2017, 9:38:07
260372 บ้านโคกเพชรไสยา สี่เหลี่ยม ประโคนชัย
1 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1580 บาทครุภัณฑ์การศึกษา120804040
นายสุรชัย บูรณ์เจริญ
939590106
7
10/10/2017, 9:44:43
260372 บ้านโคกเพชรไสยา สี่เหลี่ยม ประโคนชัย
14 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1680 บาท (สำหรับ ร.ร.ขยายโอกาสเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา74443030
นายสุรชัย บูรณ์เจริญ
939590106
8
10/10/2017, 9:49:48260139 บ้านแซวประดู่ ลำดวน กระสัง2 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 65500 บาทครุภัณฑ์การศึกษา1-11นายบุญเชิด คุณมาศ899480999
9
10/10/2017, 9:49:50
260372 บ้านโคกเพชรไสยา สี่เหลี่ยม ประโคนชัย
47 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)ความเร็วไม่น้อยกว่า50แผ่น/นาที ราคาต่อหน่วย 210000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นายสุรชัย บูรณ์เจริญ
939590106
10
10/10/2017, 9:51:34260139 บ้านแซวประดู่ ลำดวน กระสัง
6 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 108000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา1011นายบุญเชิด คุณมาศ899480999
11
10/10/2017, 9:52:42260139 บ้านแซวประดู่ ลำดวน กระสัง
4 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 135000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา1011นายบุญเชิด คุณมาศ899480999
12
10/10/2017, 9:53:46260139 บ้านแซวประดู่ ลำดวน กระสัง
5 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 126000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา1011นายบุญเชิด คุณมาศ899480999
13
10/10/2017, 9:55:16260139 บ้านแซวประดู่ ลำดวน กระสัง
17 ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 60000 บาท (สำหรับ ร.ร.ขยายโอกาสเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011นายบุญเชิด คุณมาศ899480999
14
10/10/2017, 9:57:22260139 บ้านแซวประดู่ ลำดวน กระสัง76 ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด2,000ลิตร ราคาต่อหน่วย 9800 บาทครุภัณฑ์สำนักงาน4133นายบุญเชิด คุณมาศ899480999
15
10/10/2017, 9:59:05260139 บ้านแซวประดู่ ลำดวน กระสัง
55 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ30แผ่น ราคาต่อหน่วย 30000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011นายบุญเชิด ุคุณมาศ899480999
16
10/10/2017, 10:00:32260139 บ้านแซวประดู่ ลำดวน กระสัง114 ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุต ราคาต่อหน่วย 15000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานคร้ว
1011นายบุญเชิด คุณมาศ899480999
17
10/10/2017, 10:11:34260124 บ้านไผ่ลวก ชุมแสง กระสัง1 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1580 บาทครุภัณฑ์การศึกษา2002020นายถนอมยศ สมสวย823787159
18
10/10/2017, 10:14:42260124 บ้านไผ่ลวก ชุมแสง กระสัง113 ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุต ราคาต่อหน่วย 9400 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานคร้ว
1011นายถนอมยศ สมสวย823787159
19
10/10/2017, 10:16:37
260146 บ้านขามสามัคคี ศรีภูมิ กระสัง
1 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1580 บาทครุภัณฑ์การศึกษา5505555นายถนอมย สมสวย823787159
20
10/10/2017, 10:44:49
260307 นิคมสร้างตนเอง5 จันทบเพชร บ้านกรวด
100 โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV)ระดับความละเอียดจอภาพ1920x1080พิกเซลขนาด48นิ้ว ราคาต่อหน่วย 23000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1861212นายบุญส่ง แสนดี085-2022374
21
10/10/2017, 10:49:02
260161 วัดบ้านปราสาท สูงเนิน กระสัง
1 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1580 บาทครุภัณฑ์การศึกษา145559090รุ่งราตรี ประพันธ์086-2457214
22
10/10/2017, 10:51:04
260161 วัดบ้านปราสาท สูงเนิน กระสัง
2 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 65500 บาทครุภัณฑ์การศึกษา1011รุ่งราตรี ประพันธ์086-2457214
23
10/10/2017, 10:51:45260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย1 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1580 บาทครุภัณฑ์การศึกษา70403030
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233
24
10/10/2017, 10:52:59260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย
5 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 126000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233
25
10/10/2017, 10:53:04
260161 วัดบ้านปราสาท สูงเนิน กระสัง
9 ครุภัณฑ์ห้องสมุด (Shopping List) ราคาต่อหน่วย 60000 บาท (สำหรับ ร.ร.ประถมเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011รุ่งราตรี ประพันธ์086-2457214
26
10/10/2017, 10:53:35260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย
14 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1680 บาท (สำหรับ ร.ร.ขยายโอกาสเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา54243030
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233
27
10/10/2017, 10:55:43260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย
28 ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 400000 บาท (สำหรับ ร.ร.ขยายโอกาสเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233
28
10/10/2017, 10:56:40260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย
32 อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชนาการ(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 120000 บาท (สำหรับ ร.ร.ขยายโอกาสเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233
29
10/10/2017, 10:57:25260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย
35 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ม.ต้น(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 75000 บาท (สำหรับ ร.ร.ขยายโอกาสเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233
30
10/10/2017, 10:58:23260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย
40 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก ราคาต่อหน่วย 12000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233
31
10/10/2017, 10:59:21260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย
50 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำและสี)ความเร็วไม่น้อยกว่า40แผ่น/นาที ราคาต่อหน่วย 350000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233
32
10/10/2017, 11:02:15260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย
64 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด30,000บีทียู. ราคาต่อหน่วย 40200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233
33
10/10/2017, 11:03:51260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย
84 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า18ล้านพิกเซล ราคาต่อหน่วย 11000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1011
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233
34
10/10/2017, 11:05:11260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย106 เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ราคาต่อหน่วย 13000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานคร้ว
1011
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233
35
10/10/2017, 11:06:00260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย116 ตู้เย็นขนาด16คิวบิกฟุต ราคาต่อหน่วย 25000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานคร้ว
1011
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233
36
10/10/2017, 11:25:05260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย
30 อุปกรณ์วิชางานเกษตร(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 43000 บาท (สำหรับ ร.ร.ขยายโอกาสเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233
37
10/10/2017, 11:28:29260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย
71 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลความละเอียด300x400จุดต่อตารางนิ้ว ราคาต่อหน่วย 130000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233
38
10/10/2017, 12:20:22
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
1 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1580 บาทครุภัณฑ์การศึกษา88365050
นายอนันต์ ราชประโคน
994587510
39
10/10/2017, 12:23:39
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
4 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 135000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นายอนันต์ ราชประโคน
994587510
40
10/10/2017, 12:25:45
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
5 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 126000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นายอนันต์ ราชประโคน
994587510
41
10/10/2017, 12:27:37
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
3 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 130000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นายอนันต์ ราชประโคน
994587510
42
10/10/2017, 12:29:20
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
10 ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (Shopping List) ราคาต่อหน่วย 150000 บาท (สำหรับ ร.ร.ประถมเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นายอนันต์ ราชประโคน
994587510
43
10/10/2017, 12:31:00
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
7 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (Shopping List) ราคาต่อหน่วย 100000 บาท (สำหรับ ร.ร.ประถมเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นายอนันต์ ราชประโคน
994587510
44
10/10/2017, 12:32:29
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
11 ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด (Shopping List) ราคาต่อหน่วย 100000 บาท (สำหรับ ร.ร.ประถมเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นายอนันต์ ราชประโคน
994587510
45
10/10/2017, 12:33:51
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
11 ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด (Shopping List) ราคาต่อหน่วย 100000 บาท (สำหรับ ร.ร.ประถมเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นายอนันต์ ราชประโคน
994587510
46
10/10/2017, 12:36:48
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
2 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 65500 บาทครุภัณฑ์การศึกษา1011
นายอนันต์ ราขประโคน
994587510
47
10/10/2017, 12:38:58
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
8 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน (Shopping List) ราคาต่อหน่วย 50000 บาท (สำหรับ ร.ร.ประถมเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นายอนันต์ ราชประโคน
994587510
48
10/10/2017, 12:40:48
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
9 ครุภัณฑ์ห้องสมุด (Shopping List) ราคาต่อหน่วย 60000 บาท (สำหรับ ร.ร.ประถมเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นายอนันต์ ราชประโคน
994587510
49
10/10/2017, 12:42:37
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
13 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (Shopping List) ราคาต่อหน่วย 43000 บาท (สำหรับ ร.ร.ประถมเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นายอนันต์ ราชประโคน
994587510
50
10/10/2017, 12:52:28
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
80 ถังน้ำแบบสเตนเลสขนาดความจุ2,000ลิตร ราคาต่อหน่วย 15000 บาทครุภัณฑ์สำนักงาน2022
นายอนันต์ ราชประโคน
994587510
51
10/10/2017, 12:54:27
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
73 ถังน้ำแบบพลาสติกขนาด2,000ลิตร ราคาต่อหน่วย 7000 บาทครุภัณฑ์สำนักงาน2022
นายอนันต์ ราชประโคน
994587510
52
10/10/2017, 12:56:14
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
103 โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV)ระดับความละเอียดจอภาพ1920x1080พิกเซลขนาด60นิ้ว ราคาต่อหน่วย 42000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นายอนันต์ ราชประโคน
994587510
53
10/10/2017, 12:57:42
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
111 เครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขนาด15กิโลกรัม ราคาต่อหน่วย 18000 บาทครุภัณฑ์สำนักงาน11011
นายอนันต์ ราชประโคน
994587510
54
10/10/2017, 12:57:51
260364 บ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย
27 ครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาทิต(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 900000 บาท (สำหรับ ร.ร.ขยายโอกาสเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นางสาวศิรินภา หมื่นมะเริง
881044546
55
10/10/2017, 12:59:01
260364 บ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย
47 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)ความเร็วไม่น้อยกว่า50แผ่น/นาที ราคาต่อหน่วย 210000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นางสาวศิรินภา หมื่นมะเริง
088-1044546
56
10/10/2017, 12:59:02
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
114 ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุต ราคาต่อหน่วย 15000 บาทครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นายอนันต์ ราชประโคน
994587510
57
10/10/2017, 12:59:57
260364 บ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย
10 ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (Shopping List) ราคาต่อหน่วย 150000 บาท (สำหรับ ร.ร.ประถมเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นางสาวศิรินภา หมื่นมะเริง
881044546
58
10/10/2017, 13:01:01
260364 บ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย
5 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 126000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นางสาวศิรินภา หมื่นมะเริง
881044546
59
10/10/2017, 13:02:55
260364 บ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย
33 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 120000 บาท (สำหรับ ร.ร.ขยายโอกาสเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นางสาวศิรินภา หมื่นมะเริง
881044546
60
10/10/2017, 13:02:55
260364 บ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย
33 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 120000 บาท (สำหรับ ร.ร.ขยายโอกาสเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นางสาวศิรินภา หมื่นมะเริง
881044546
61
10/10/2017, 13:03:59
260364 บ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย
92 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด4,000ANSILumens ราคาต่อหน่วย 58000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นางสาวศิรินภา หมื่นมะเริง
881044546
62
10/10/2017, 13:04:42
260364 บ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย
97 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยงมุมขนาด200นิ้ว ราคาต่อหน่วย 40000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นางสาวศิรินภา หมื่นมะเริง
881044546
63
10/10/2017, 13:05:16
260364 บ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย
55 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ30แผ่น ราคาต่อหน่วย 30000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นางสาวศิรินภา หมื่นมะเริง
881044546
64
10/10/2017, 13:05:48
260364 บ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย
104 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ราคาต่อหน่วย 9500 บาทครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นางสาวศิรินภา หมื่นมะเริง
881044546
65
10/10/2017, 13:40:05
260136 วัดบ้านหนองพลวง ลำดวน กระสัง
5 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 126000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นางสิริวัฒน์ ลือนาม
871888024
66
10/10/2017, 13:41:51
260136 วัดบ้านหนองพลวง ลำดวน กระสัง
49 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำและสี)ความเร็วไม่น้อยกว่า30แผ่น/นาที ราคาต่อหน่วย 250000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นางสิริวัฒน์ ลือนาม
871888024
67
10/10/2017, 13:43:41
260136 วัดบ้านหนองพลวง ลำดวน กระสัง
106 เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ราคาต่อหน่วย 13000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานคร้ว
0011
นางสิริวัฒน์ ลือนาม
871888024
68
10/10/2017, 13:46:07
260136 วัดบ้านหนองพลวง ลำดวน กระสัง
7 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (Shopping List) ราคาต่อหน่วย 100000 บาท (สำหรับ ร.ร.ประถมเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นางสิริวัฒน์ ลือนาม
871888024
69
10/10/2017, 13:47:11
260136 วัดบ้านหนองพลวง ลำดวน กระสัง
12 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล (Shopping List) ราคาต่อหน่วย 200000 บาท (สำหรับ ร.ร.ประถมเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นางสิริวัฒน์ ลือนาม
871888024
70
10/10/2017, 14:42:18
260348 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี โคกมะขาม ประโคนชัย
58 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด18,000บีทียู. ราคาต่อหน่วย 21000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นายสันติ เพ็งเล็งดี
910205753
71
10/10/2017, 15:34:48
260290 บ้านตะลุมพุก หนองไม้งาม บ้านกรวด
45 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)ความเร็วไม่น้อยกว่า30แผ่น/นาที ราคาต่อหน่วย 120000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา1
ไม่มี
11
นายวิรัตน์ จันทร์เทศ
619612664
72
10/10/2017, 15:38:14
260290 บ้านตะลุมพุก หนองไม้งาม บ้านกรวด
83 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า16ล้านพิกเซล ราคาต่อหน่วย 9000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา1
ไม่มี
11
นายวิรัตน์ จันทร์เทศ
619612664
73
10/10/2017, 15:40:54
260290 บ้านตะลุมพุก หนองไม้งาม บ้านกรวด
105 เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ราคาต่อหน่วย 11000 บาทครุภัณฑ์การศึกษา1
ไม่มี
11
นายวิรัตน์ จันทร์เทศ
619612664
74
10/10/2017, 15:45:24
260290 บ้านตะลุมพุก หนองไม้งาม บ้านกรวด
101 โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV)ระดับความละเอียดจอภาพ1920x1080พิกเซลขนาด50นิ้ว ราคาต่อหน่วย 27000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา2
ไม่มี
22
นายวิรัตน์ จันทร์เทศ
619612664
75
10/10/2017, 21:38:21
260343 บ้านหนองเก็ม ไพศาล ประโคนชัย
4 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 135000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นางศศินา สัญญาฤทธิ์
837267576
76
10/10/2017, 21:39:21
260343 บ้านหนองเก็ม ไพศาล ประโคนชัย
10 ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (Shopping List) ราคาต่อหน่วย 150000 บาท (สำหรับ ร.ร.ประถมเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นางศศินา สัญญาฤทธิ์
837267576
77
10/10/2017, 21:41:07
260343 บ้านหนองเก็ม ไพศาล ประโคนชัย
13 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (Shopping List) ราคาต่อหน่วย 43000 บาท (สำหรับ ร.ร.ประถมเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นางศศินา สัญญาฤทธิ์
837267576
78
10/10/2017, 21:42:09
260343 บ้านหนองเก็ม ไพศาล ประโคนชัย
54 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ20แผ่น ราคาต่อหน่วย 18000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นางศศินา สัญญาฤทธิ์
837267576
79
10/10/2017, 21:43:26
260343 บ้านหนองเก็ม ไพศาล ประโคนชัย
58 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด18,000บีทียู. ราคาต่อหน่วย 21000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นางศศินา สัญญาฤทธิ์
837267576
80
10/10/2017, 21:44:33
260343 บ้านหนองเก็ม ไพศาล ประโคนชัย
77 ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด2,500ลิตร ราคาต่อหน่วย 10900 บาทครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นางศศินา สัญญาฤทธิ์
837267576
81
10/10/2017, 21:45:35260141 บ้านประดู่ ห้วยสำราญ กระสัง
91 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด3,500ANSILumens ราคาต่อหน่วย 36000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา1011นางพัชราภรณ์ วันดี087-9547828
82
10/10/2017, 21:45:52
260343 บ้านหนองเก็ม ไพศาล ประโคนชัย
85 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า20ล้านพิกเซล ราคาต่อหน่วย 14000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1011
นางศศินา สัญญาฤทธิ์
837267576
83
10/10/2017, 21:46:53
260343 บ้านหนองเก็ม ไพศาล ประโคนชัย
106 เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ราคาต่อหน่วย 13000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานคร้ว
1011
นางศศินา สัญญาฤทธิ์
837267576
84
10/10/2017, 21:47:28260141 บ้านประดู่ ห้วยสำราญ กระสัง
85 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า20ล้านพิกเซล ราคาต่อหน่วย 14000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา1011นางพัชราภรณ์ วันดี087-9547828
85
10/10/2017, 21:48:00
260343 บ้านหนองเก็ม ไพศาล ประโคนชัย
114 ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุต ราคาต่อหน่วย 15000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานคร้ว
1011
นางศศินา สัญญาฤทธิ์
837267576
86
10/10/2017, 21:49:04260141 บ้านประดู่ ห้วยสำราญ กระสัง116 ตู้เย็นขนาด16คิวบิกฟุต ราคาต่อหน่วย 25000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานคร้ว
1011นางพัชราภร์ วันดี087-9547828
87
10/10/2017, 21:58:22260141 บ้านประดู่ ห้วยสำราญ กระสัง2 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 65500 บาทครุภัณฑ์การศึกษา1011นางพัชราภรณ์ วันดี087-9547828
88
10/10/2017, 23:32:33
260361 บ้านกระสัง ประทัดบุ ประโคนชัย
6 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 108000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นายศุภกร แสงสุวรรณ
090-2676769
89
10/10/2017, 23:35:09
260361 บ้านกระสัง ประทัดบุ ประโคนชัย
103 โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV)ระดับความละเอียดจอภาพ1920x1080พิกเซลขนาด60นิ้ว ราคาต่อหน่วย 42000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1011
นายศุภกร แสงสุวรรณ
090-2676769
90
11/10/2017, 3:34:48
260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
1 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1580 บาทครุภัณฑ์การศึกษา35201515
นายพิสณห์ เนตรประโคน
848887857
91
11/10/2017, 3:37:04
260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
4 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา(ShoppingList) ราคาต่อหน่วย 135000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นายพิสณห์ เนตรประโคน
848887857
92
11/10/2017, 3:38:48
260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
12 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล (Shopping List) ราคาต่อหน่วย 200000 บาท (สำหรับ ร.ร.ประถมเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นายพิสณห์ เนตรประโคน
848887857
93
11/10/2017, 3:40:50
260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
9 ครุภัณฑ์ห้องสมุด (Shopping List) ราคาต่อหน่วย 60000 บาท (สำหรับ ร.ร.ประถมเท่านั้น)
ครุภัณฑ์การศึกษา1011
นายพิสณห์ เนตรประโคน
848887857
94
11/10/2017, 3:44:19
260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
43 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)ความเร็วไม่น้อยกว่า10แผ่น/นาที ราคาต่อหน่วย 50000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน1011
นายพิสณห์ เนตรประโคน
848887857
95
11/10/2017, 3:50:34
260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
56 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด12,000บีทียู. ราคาต่อหน่วย 17000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน2022
นายพิสณห์ เนตรประโคน
848887857
96
11/10/2017, 3:52:47
260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
85 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า20ล้านพิกเซล ราคาต่อหน่วย 14000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1011
นายพิสณห์ เนตรประโคน
848887857
97
11/10/2017, 3:54:59
260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
90 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด3,000ANSILumens ราคาต่อหน่วย 33000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1011
นายพิสณห์ เนตรประโคน
848887857
98
11/10/2017, 3:57:00
260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
103 โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV)ระดับความละเอียดจอภาพ1920x1080พิกเซลขนาด60นิ้ว ราคาต่อหน่วย 42000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2022
นายพิสณห์ เนตรประโคน
848887857
99
11/10/2017, 3:59:32
260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
105 เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ราคาต่อหน่วย 11000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานคร้ว
1011
นายพิสณห์ เนตรประโคน
848887857
100
11/10/2017, 4:01:14
260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
114 ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุต ราคาต่อหน่วย 15000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานคร้ว
1011
นายพิสณห์ เนตรประโคน
848887857
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
แผ่น1
 
 
Main menu