ABCDEFGHIJK
1
*** โปรดอ่านรายละเอียด เงื่อนไข ด้านล่างสุด ***
ต้องการใบเสนอราคา โปรดติดต่อฝ่ายขาย
2
CodeDescriptionน้ำหนักค่าประกัน7วันอัตราค่าเช่า ต่อวัน (ขั้นต่ำ 7 วัน)
3
8-20 วัน21-30 วัน31-60 วัน61-90 วัน91+ วัน
4
5
นั่งร้านครบชุด
6
VF 181217
นั่งร้าน 1700 มม.*1219 มม.*1829 มม.
41.161,000118.0915.0911.038.446.525.31
7
VF 181219
นั่งร้าน 1930 มม.*1219 มม.*1829 มม.
46.861,000134.5617.2012.579.617.436.05
8
VF 181215
นั่งร้าน 1524 มม.*1219 มม.*1829 มม.
41.071,000116.1214.8410.858.296.415.22
9
VF 181212
นั่งร้าน 1219 มม.*1219 มม.*1829 มม.
36.941,000112.3314.3610.498.026.205.05
10
VF 181209
นั่งร้าน 914 มม.*1219 มม.*1829 มม.
34.101,000110.6814.1510.347.916.114.98
11
VF 181206
นั่งร้าน 600 มม.*1219 มม.*1829 มม.
28.951,000109.0413.9410.187.796.024.90
12
VF 181204
นั่งร้าน 490 มม.*1219 มม.*1829 มม.
28.201,000107.3913.7310.037.675.934.83
13
VF 181217T
นั่งร้าน 1700Tมม.*1219 มม.*1829 มม.
45.471,000132.0916.8812.349.447.295.94
14
VF 181217GI
นั่งร้าน 1700 มม.*1219 มม.*1829 มม. กัลวาไนซ์
43.221,500194.6824.8818.1813.9110.758.76
15
นั่งร้าน หน้าแคบ
16
VF 180917
นั่งร้าน 1700 มม.*914 มม.*1829 มม.
39.691,000118.0915.0911.038.446.525.31
17
VF 180917T
นั่งร้าน 1700T มม.*914 มม.*1829 มม.
40.881,000118.0915.0911.038.446.525.31
18
VF 180717
นั่งร้าน 1700 มม.*762 มม.*1829 มม.
38.731,000118.0915.0911.038.446.525.31
19
VF 180717T
นั่งร้าน 1700Tมม.*762 มม.*1829 มม.
38.451,000118.0915.0911.038.446.525.31
20
อุปกรณ์แยก
21
VF 1217ขาตั้ง 1700 มม.*1219 มม.11.7830030.063.842.812.151.661.35
22
VF 1219ขาตั้ง 1930 มม.*1219 มม.14.6030038.294.893.582.742.111.72
23
VF 1215ขาตั้ง 1524 มม.*1219 มม.11.7030029.073.722.722.081.601.31
24
VF 1212ขาตั้ง 1219 มม.*1219 มม.9.8430027.183.472.541.941.501.22
25
VF 1209ขาตั้ง 914 มม.*1219 มม.8.6030026.353.372.461.881.451.19
26
VF 1206ขาตั้ง 600 มม.*1219 มม.6.2330025.533.262.381.821.411.15
27
VF 1204ขาตั้ง 490 มม.*1219 มม.5.8630024.713.162.311.761.361.11
28
VF 1217Tขาตั้ง 1700T มม.*1219 มม.13.9030037.064.743.462.652.051.67
29
VF 1217GI
ขาตั้ง 1700 มม.*1219 มม.* กัลวาไนซ์
12.3760061.767.895.774.413.412.78
30
ขาตั้ง หน้าแคบ
31
VF 0917ขาตั้ง 1700 มม.*914 มม.11.1430030.473.892.852.181.681.37
32
VF 0917Tขาตั้ง 1700T มม.*914 มม.12.6530030.473.892.852.181.681.37
33
VF 0717ขาตั้ง 1700 มม.*762 มม.10.5830030.473.892.852.181.681.37
34
VF 0717Tขาตั้ง 1700T มม.*762 มม.10.3930030.473.892.852.181.681.37
35
36
CB 1812
กากบาท 1829 มม.*1219 มม.2198 มม.
3.071009.881.260.920.710.550.44
37
CB 1809
กากบาท 1829 มม.*914 มม.2045 มม.
2.861009.881.260.920.710.550.44
38
CB 1806
กากบาท 1829 มม.*610 มม.1928 มม.
2.681009.881.260.920.710.550.44
39
CB 1802
กากบาท 1829 มม.*280 มม.1850 มม.
2.471009.881.260.920.710.550.44
40
CB 1812GI
กากบาท 1829 มม.*1219 มม.*2198 มม. กัลวาไนซ์
3.0715016.472.111.541.180.910.74
41
HF 1810ฝาครอบ 1829 มม.*1050 มม.10.1530026.023.332.431.861.441.17
42
HF 1808ฝาครอบ 1829 มม.*800 มม.9.9530025.533.262.381.821.411.15
43
HF 1804ฝาครอบ 1829 มม.*450 มม.8.8130025.533.262.381.821.411.15
44
HF 1810GI
ฝาครอบ 1829 มม.*1050 มม.* กัลวาไนซ์
10.1550057.657.375.384.123.182.59
45
JP 427ข้อต่อ dia.32 มม.*225 มม.0.34103.050.390.280.220.170.14
46
AL 507อาร์มล็อค 507.5 มม.0.78203.290.420.310.240.180.15
47
SS 1700ขาค้ำเล็ก 1700 มม. 1219 มม.6.3640041.185.263.852.942.271.85
48
SS 5100ขาค้ำใหญ่ 5100 มม. 1220 มม.20.011,20098.8212.639.237.065.454.44
49
GR 1219ราวกันตกสั้น 1219 มม.0.93374.120.530.380.290.230.19
50
GR 1829ราวกันตกยาว 1829 มม.1.43566.590.840.620.470.360.30
51
GRP 1219เสากันตก 1219 มม.2.14788.241.050.770.590.450.37
52
GR-SETชุดราวกันตก แบบธรรมดา16.1561063.008.055.884.503.482.83
53
GR-SET VF914
ชุดราวกันตก แบบVF914 ไม่รวมข้อต่อ
25.4491284.0010.747.856.004.643.78
54
STP 1219ราว STOPPER 1219 มม.1.461008.241.050.770.590.450.37
55
GR 2380
ราวกันตกยาว 2380 มม. เชื่อมแคมป์ ราวบันได
2.651009.881.260.920.710.550.44
56
TGR 21TOE BOARD SET27.601,00098.8212.639.237.065.454.44
57
CP 0815ล้อยาง ใส่แป้น มีเบรค 8"4.3730041.185.263.852.942.271.85
58
CJ 0840P
ล้อยาง ใส่เกลียวปรับ 400 มม.แป๊บ 8"
4.9940045.295.794.233.242.502.04
59
HDRCP 0815ล้อเฮฟวี่แดง ใส่แป้น มีเบรค 8"6.3450057.657.375.384.123.182.59
60
HDRCJ 0840P
ล้อเฮฟวี่แดง ใส่เกลียวปรับ 400 มม.แป๊บ 8"
6.9560061.767.895.774.413.412.78
61
HDYCP 0815
ล้อเฮฟวี่เหลือง ใส่แป้น มีเบรค 8"
6.3490093.8812.008.776.715.184.22
62
HDYCJ 0840P
ล้อเฮฟวี่เหลือง ใส่เกลียวปรับ 400 มม.แป๊บ 8"
6.951,00098.0012.539.157.005.414.41
63
BP 1212BZ
เบสเพลท 120 x 120 x 4.5 x 106 มม.
0.67303.290.420.310.240.180.15
64
BP 1414BZ
เบสเพลท 140 x 140 x 6.0 x 106 มม.
1.16505.480.700.520.400.300.25
65
UH 1415BZ
ยูเฮด 231 x 116 x 100 x 65 มม.หนา 4.5 มม.
1.06454.120.530.380.290.230.19
66
UH2 5230ยูเฮดกางเขน 52*300 มม. หนา 2 มม.1.12704.530.580.420.320.250.20
67
JB42-400-35เกลียวปรับระดับ 400 มม.3.2712013.181.681.230.940.730.59
68
JB42-600-35เกลียวปรับระดับ 600 มม.4.5212016.472.111.541.180.910.74
69
JU42-400-35เกลียวปรับตัวยู 400 มม.3.4712015.652.001.461.120.860.70
70
JU42-600-35เกลียวปรับตัวยู 600 มม.4.7212017.292.211.621.240.950.78
71
ST 1725
บันไดนั่งร้าน 1700 มม. 450 มม. 2514 มม. 8 ขั้น
25.791,00098.8212.639.237.065.454.44
72
ST 1926
บันไดนั่งร้าน 1930 มม. 450 มม. 2650 มม. 9 ขั้น
27.261,000115.2914.7410.778.246.365.19
73
ST 1523
บันไดนั่งร้าน 1524 มม. 450 มม. 2397 มม. 7 ขั้น
23.551,00090.5911.588.466.475.004.07
74
ST 1222
บันไดนั่งร้าน 1219 มม. 450 มม. 2212 มม. 6 ขั้น
21.061,00082.3510.537.695.884.553.70
75
SH 1219คานรับบันได 1219 มม.2.6010010.291.320.960.740.570.46
76
SH 1219C
คานรับบันได 1219 มม. เชื่อม clamp
3.1910014.821.891.381.060.820.67
77
AS 2462
ขั้นบันไดปรับมุม 240 มม. 620 มม. ซิงค์ขาว
5.3730032.944.213.082.351.821.48
78
AS 2490
ขั้นบันไดปรับมุม 240 มม. 900 มม. ซิงค์ขาว
6.3730036.244.633.382.592.001.63
79
WF 18045แผ่นทางเดิน 450 มม. 1829 มม.14.1560070.008.956.545.003.863.15
80
WF 18050แผ่นทางเดิน 500 มม. 1829 มม.16.1470078.2410.007.315.594.323.52
81
WF 18050CO
แผ่นทางเดินเปิด-ปิด 500 มม. 1829 มม.
22.671,00090.5911.588.466.475.004.07
82
WF 18063แผ่นทางเดิน 630 มม. 1829 มม.20.0491074.949.587.005.354.143.37
83
WF 18072แผ่นทางเดิน 720 มม. 1829 มม.21.861,07088.1211.268.236.294.863.96
84
PME 4เสาค้ำยัน 1230 - 2100 มม.7.5230023.883.052.231.711.321.07
85
PME 5เสาค้ำยัน 1430 - 2400 มม.8.4530026.353.372.461.881.451.19
86
PME 6เสาค้ำยัน 1750 - 3000 มม.9.9230029.653.792.772.121.641.33
87
PME 7เสาค้ำยัน 2040 - 3500 มม.11.0230030.473.892.852.181.681.37
88
PME 9เสาค้ำยัน 2570 - 3940 มม.11.6630035.414.533.312.531.951.59
89
PME 10เสาค้ำยัน 3080 - 4950 มม.13.4630038.714.953.622.762.141.74
90
PP 1222เสาดึงดัน 1200 - 2200 มม.18.9880068.358.746.384.883.773.07
91
PP 1727เสาดึงดัน 1700 - 2700 มม.21.1080073.299.376.855.244.053.30
92
PP 2232เสาดึงดัน 2200 - 3200 มม.23.2180078.2410.007.315.594.323.52
93
PP 2737เสาดึงดัน 2700 - 3700 มม.26.3080085.6510.958.006.124.733.85
94
PP 3242เสาดึงดัน 3200 - 4200 มม.28.4280091.4111.688.546.535.054.11
95
PP 3747เสาดึงดัน 3700 - 4700 มม.30.5380096.3512.329.006.885.324.33
96
PP 4252เสาดึงดัน 4200 - 5200 มม.32.65800102.1213.059.547.295.644.59
97
SK 400แคมป์เจาะผนัง 320-450 มม.0.961008.681.110.810.620.480.39
98
SK 600แคมป์เจาะผนัง 400-620 มม.1.2110010.441.330.980.750.580.47
99
SK 800แคมป์เจาะผนัง 520-900 มม.1.5010012.371.581.160.880.680.56
100
SB 600นั่งร้านท้าวแขน 600 มม.2.8520017.522.241.641.250.970.79