ฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตxlsx.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAW
1
2
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสุจริต ในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3
4
ที่ข้อมูลพื้นฐานจำนวนนักเรียนจำนวนบุคลากรในโรงเรียน
5
โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ติดต่อโรงเรียนเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ผู้บริหาร
อีเมลล์
ผู้บริหาร
ชื่อครูผู้รับผิดชอบเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ผู้รับผิดชอบ
อีเมลล์
ผู้รับผิดชอบ
ก่อนประถมศึกษารวมประถมศึกษารวมมัธยมศึกษารวมรวมผู้บริหารข้าราชการครูพนักงานราชการอัตราจ้างอื่นๆรวม
บุคลากร
6
หมู่ที่ / ชื่อหมู่บ้าน
ตำบลอำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
โทรศัพท์ ร.ร.
อบ.1
อบ.2
อบ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
นักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
7
โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
8
1
โรงเรียนบ้านลาดวิถี
นายวีระพล มหาวีระรัตน์
999 หมู่ที่ 2
ศิลาลอย
สามร้อยยอด
ประจวบฯ
77180
032-684134
089-1378410
phas51@ymail.com
นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล
086-7134082
kruyui906@gmail.com
1210022161525159119114171700048161101371000002212316
9
โรงเรียนเครือข่าย 10%
10
1
โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
นางประยูร เอี่ยมอำนวย
3 หมู่ที่ 6
หนองตาแต้ม
ปราณบุรี
ประจวบ
77120
032-651418
084-1078472
prayoon.tao@gmail.com
นางสาวเกษฎาพร วิเศษชาติ
081-0487918
net2351010512502@gmail.com
20305045323332392720848574915441211317200111123
11
2
โรงเรียนบ้านปรือน้อย
นายชัยชนะ ทองเปี่ยม
178หมู่ที่3
ปากน้ำปราณ
ปราณบุุรี
ประจวบฯ
77220
032-631503
092-2577082
chai2610@gmail.com
นางวิไลลักษณ์ อินพุ่ม
089-8213433
wilailucki@hotmail.co.th
202444191818282222127017111208800011212
12
3
โรงเรียนบ้านทับใต้
นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายา
หมู่ 13/ทับใต้
ทับใต้
หัวหิน
ประจวบฯ
77110
032-828089
081-6925849
t_srisamang@hotmail.com
นางสำราญ แก้วประเสริฐ
092-9710731
somran.somran2505@gmail.com
332205534442733302619432201200064313011312150001011118
13
4
โรงเรียนบ้านหนองพลับ
นางนิตยา ฤทธิ์อินทร์
514 หมู่ 2
หนองพลับ
หััวหิน
ประจวบฯ
77110-
087-1519168
bannongphab@hotmail.com
นางอุไร บุญทรัพย์
089-8200956
nuumboon@hotmail.com
27245129313231423319802490111101100000011214
14
5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
นางอมรรัตน์ เถื่อนทอง
หมูู่่3 ทับใต้
หัวหิน
ประจวบฯ
77110-811936063
dararat.tupto@gmail.com
นางสาวอโนชา สุขผล 0895205852
anochasukphon@gmail.com
231437231923161916116015301117800002211213
15
6
โรงเรียนบ้านเนินกรวด
นางทัศนีย์ อินทศร
หมู่ 1
ศาลาลัย
สามร้อยยอด
ประจวบฯ
77180
032-813081
089-919-6818
tatsanee.in09@gmail.com
นางสาวอำไพ ชื่นอารมย์
089-136-6639
doctoriibb612@gmail.com
15110269131414151883000000010900006600003302211
16
7
โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว
นายอุดมเดช หนูสวี
231 หมู่ 5
สามร้อยยอด
สามร้้อยยอด
ประจวบฯ
77120-
081-9443408
udomdet.tantaew@gmail.com
นายณัฐพงษ์ โหมดสกุล
088-4557345
Nattapong2522_mod@hotmail.com
181903713131713141888000000012510125700001110110
17
8
โรเงรียนบ้านหาดขาม

นายอำนวย คงถอด
79 หมู่ 3หาดขาม
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150-
089-0423427
ting05hadkham@hotmail.com
นายยุทธภูมิ เย็นมั่น
095-1644574
the_king_of_momo@hotmail.com
2518043332526252222153000000019610136900020200012
18
9
โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน
นายพนม เสียงใหญ่
106 หมู่ที่ 7
กุยเหนือ
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150-
087-0550258
Panom1957@hotmail.com
นายสนอง ผิวนิ่ม
0๘๖-๓๘๘๑๑๓๙
daungta.am@gmail.com
2121042212121262918136000000017810127900000013414
19
โรงเรียนเครือข่าย 20%
20
10
โรงเรียนอนุบาลหัวหิน
นายชุมพร นาคประสบสุข
หมู่ 9
หินเหล็กไฟ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110871712707871712707
nakprasobphon@gmail.com
นายธนพร สารมี
845729715
tanapronsaramee@gmail.com
5851010945333339272420100000003101012101200010110115
21
11
โรงเรียนบ้านเนินพยอม
0000000000
22
12
โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม
นางสมจิตร์ เลิศอาวาส
101หมู่ที่ 3
หนองพลับ
หัวหิน
ประจวบฯ
7711032640080
086-1238809
kaak-somjit@hotmail.com
นายพิทยา ถาวงษ์กลาง
081-8575030
016112713131413141481010811246000221110
23
13
โรงเรียนบ้านหนองเหียง
นายวัชรพงศ์ สรรพพันธ์
219 หมู่ 7
หินเหล็กไฟ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
032-640088
081-6986684
watcharapong1969@gmail.com
นางสาวสุพรรณี ผ่องรัศมีเพ็ญ
081-1988723
supannee_urumi@hotmail.com
23184116171491713860127111780112011
24
14โรงเรียนอานันท์
นายนุกูล ปานมัจฉา
40 หมู่ที่ 2
ห้วยสัตว์ใหญ่
หััวหิน
ประจวบ
77110
032-826784
081-8584010
panmujcha@outlook.com
นางสาวสิรินันท์ เลี้ยจี่
082-2934379
48250735637394237422534440360001204461017111800003321325
25
15
โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี
นางกาญจนา สองสี
647 หมู่ที่ 6
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ประจวบฯ
77120
032-621-688
084-020-1138
น.ส.อุมาพร พินิจภารการณ์
085-449-2415
4656010287928860705945600000005581120212100000000023
26
16
โรงเรียนบ้านตำหรุ
นายสมชาย ทองจำรัส
134 หมู่ที่ 1
เขาน้อย
ปราณบุรี
ประจวบฯ
77120
032-622-088
087-402-5002
btu_pran@hotmail.com
นางสุชัญญา ชิวปรีชา
080-427-0045
22150374329392338392115239310001223701121151600010113423
27
17
โรงเรียนบ้านวังก์พง
นายศาล เรืองฤทธิ์
1000 หมู่ที่ 2
วังก์พง
ปราณบุรี
ประจวบฯ
77120
098-8329020
089-0289555
sde2125@gmail.com
นายสังเวียน รักษาดี
080-6695981
sangvien33@hotmail.com
102703721231825211412200000001591127900001100011
28
18
โรงเรียนบ้านวังยาว
นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา
5 หมู่ที่ 3
วังก์พง
ปราณบุรี
ประจวบฯ
77120
032-630071
082-3263551
นางสาวณัฏฐกานต์ สังข์แก้ว
087-0131695
ps_nat@hotmail.com
71302011121110912650000000850110550000111018
29
19
โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด
นางกาญจนา อากาศเหลือง
162 หมู่ที่ 3
ไร่ใหม่
สามร้อยยอด
ประจวบฯ
77180
098-2691296
098-2691296
krupum1@hotmail.com
นางสุนีย์รัตน์ มีบำรุง
086-1764979
231403717211914161299000000013601127900001111213
30
20
โรงเรียนบ้านเกาะไผ่
นายจักรวาล วิจิตร
119 หมู่ 5
ไร่ใหม่
สามร้อยยอด
ประจวบฯ
77180
089-0794643
089-0794643
jum_saovanee@hotmail.co.th
นายเทียนชัย ธรรมเที่ยงธรรม
086-0180517
tumting.30@hotmail.com
261303912131152046501041132501102211211
31
21
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
นายพนม พันธ์จันทร์
1/9 หมู่ 4 หมู่บ้านหนองหญ้าปล้อง
ศิลาลอย
สามร้อยยอด
ประจวบฯ
77180
032-813236
08-1011-6960
s.nongyaplong@gmail.com
นายสมบูรณ์ ปรางงาม
081-4346794
14620131211151311751615154614111571201111216
32
22
โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด
นางประภาวดี เมืองเกลี้ยง
หมู่ 4
ไร่่เก่า
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์์
77180-
089-2339723
Prapawadee1974@hotmail.com
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรมณี มีเงิน
833710848
nuchnid555@hotmail.com
14163021191418222011401441199001111
33
23
โรงเรียนบ้านพุใหญ่
นางวริยดา พูลเทอร์
276 หมู่ 3
สามร้อยยอด
สามร้อยยอด
ประจวบคีีรีขันธ์
77120-
086-3832260
dadawariyada@yahoo.com
นางทัศนีย์ หูทิพย์
089-5297599
1213251313139912690941155011118
34
24
โรงเรียนบ้านหนองเกด
นายสุวัฒน์ จับใจ
52 หมู่ที่ 1
หาดขาม
กุยบุรี
ประจวบฯ
77150
032-822375
093-1241228
นางเพชรลัดดา เกษเดช
082-2926589
krupetchladda@hotmail.com
18725201912131111863830148219311212140011217
35
25
โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง
นางสิริกร บุญเที่ยง
112 หมู่ 4
หาดขาม
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150-895462125
krujib@windowslive.com
นางวงเดือน คชกฤษ
92448383922173925142081712960135112790111112
36
26
โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม
นายมัด จอสูงเนิน
หมู่ที่ 4
ดอนยายหนู
กุยบุรี
ประจวบคีรีีขันธ์
77150-
084-7282491
Much-nym@hotmail.com
นางสาวรัตนาภา วงค์เณร
098-2841955
giftgift.wongnen8@gmail.com
810188111013312570751144011207
37
27
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
นางสิิรินดา กรรมาชีพ
หมู่่ที่ 3
เขาแดง
กุยบุรี
ประจวบคีรีขััันธ์
77150-
08๖-๔๑๔๘๖๐๖
jtanakon@gmail.com
นางสาวสุคลทิพย์ หุ่นเก่า
092-5195508
niddy2524@gmail.com
1012221715161410148601080116601108
38
28
โรงรียนบ้านเนิพยอม
นายดิลก ยี่รงค์
หมู่ที่ี่ 2
บึงนคร
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
032-640074
081-9972676
dilok_1972@hotmail.com
นางสาวนารี ชัยหา
082-79451710
may.wanaree@gmail
141327151224141113891491437153112111300014
39
290000000000
40
300000000000
41
42
รวม583535171135695636642577606549370525822718800067355131614304923528401182432201939386
43
44
45
46
47
บ้านหนองมะขาม
นางเพทาย แสงกระจ่าง
3 หนองมะขาม
ดอนยางเมือง
เพชรบุรี
76000806593683806593683
นายวิเชียร โสมนัส
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
บ้านห้วยไคร้
นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย
3/บ้านห้วยไคร้
บึงนคร
หัวหิน
ประจวบ
77110
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...