ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
2
Os datos actualízanse diariamente trala comunicación oficial da Xunta de Galicia

A partir do día 13/03/2020 os datos correspóndense cos oficiais proporcionados pola Xunta de Galicia.
Os datos dos días anteriores correspóndense cos proporcionados por diversos medios de comunicación, isto afecta ás gráficas de incrementos.
O dia 29 de abril produxose un cambio no criterios empregados para contar os recuperados e os casos activos por parte do ministerio o cal provoca o descenso brusco das graficas
O día 16 de agosto introducimos novas graficas, agora podense explorar rangos de tempo concretos
3
4
5
6
7
8
Casos totaisCasos activosHospitalizadosUCIEn casaRecuperadosFalecementosProbas feitas
9
55827511928471181145354310432433805185
10
3,95%0,15%96,02%
11
12
Evolución de casos activos
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Incremento de casos activos
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Casos activos por area clínica
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Incremento de casos por area clinica
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Probas PCR diarias e novos casos
93
94
95
96
97
98
99
100