2/3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ภาคเรียนที่ 2/2562
กก1
กก2
กก3
กลาง
จิต2
ลก.
รวม
2
กิจกรรม
จิต 1
21345
รวม
3
เลขที่
คะแนน510201010510204075
อับดับที่
กิจกรรมที่
4
131165เด็กชายกิตติพงษ์ชุมพล5920995817386913
5
231166เด็กชายเจษฏาภรณ์เรียงดี510198105816376826
6
331168เด็กชายณัฐพงษ์ชีกว้าง510199105101738709
4 เขียนโปรแกรมตาม Flowchart กิจกรรมที่ 3
7
431169เด็กชายณัฐพลโพธิ์ศรี58208105818366913
8
531170เด็กชายธนทรัพย์ลาพวง5819910582036715
9
631171เด็กชายธนากรคำเหลา510191010581839723
10
731172เด็กชายนรินทร เชื้อสาวัตถี51020910581739715
11
831174เด็กชายปราโมทย์มีนุ้ย59208105817376913
12
931175เด็กชายพีรพัฒน์เอ้โทบุตร5918865816356240
13
1031176เด็กชายภูริณัฐอุ่นอม510198105817376913
14
1131177เด็กชายสุรศักดิ์ชัยธานินทร์59208105817376913
15
1231341เด็กชายเอกรินทร์แสงโทโพธิ์59208105817376913
16
1331180เด็กหญิงกฤติญาพรสังฆทิพย์582081051018366913
17
1431181เด็กหญิงจีรณาเพชรนันท์5818101051017366826
18
1531183เด็กหญิงต้นเทียนโปร่งพรมมา582091051017376913
19
1631184เด็กหญิงธีระญาสัจวิทย์วิศาล510188105818366913
20
1731186เด็กหญิงนภัสกรเขียวสะอาด59198105818366913
21
1831187เด็กหญิงนิติกานต์ฟ้าคุ้ม58197105818346731
22
1931188เด็กหญิงปัญญาพรสีนนเคน5918885816356438
23
2031190เด็กหญิงปิยธิดาสูงแข็ง592010105101839723
24
2131191เด็กหญิงพรชนกชำนาญบึงแก58188105817346633
25
2231193เด็กหญิงกานต์สินีสุครีพ581810651016366339
26
2331194เด็กหญิงภรณ์ภัสสรณ์ สงวนความดี5819895816356535
27
2431195เด็กหญิงรวีพร อินทะไชย591910105102038732
28
2531196เด็กหญิงฤทัยชนกรักษาภักดี5920865817376535
29
2631197เด็กหญิงวรนุชเวียงวิเศษ5920910581838715
30
2731198เด็กหญิงวรัญญาแดงน้อย5820910581837709
31
2831199เด็กหญิงสมิตราแก้วบุญเรือง592081051017376913
32
2931200เด็กหญิงอมรทิพย์ภูสีไม้58188105818346731
33
3031203เด็กหญิงอริสาเกษวงษ์5918895817356633
34
3131204เด็กหญิงเอมิกาสุกัน59201010582039741
35
3231269เด็กหญิงณิชชาเพียรทอง5819101051017376913
36
3331270เด็กหญิงนภักสรบุญยืด58196105817336535
37
3431275เด็กหญิงรวิภาเลขนอก5919810582036715
38
3531277เด็กหญิงสุกัญญาอนารัตน์59208105101837709
39
3631278เด็กหญิงสุญาดาเทียนบุลระ59208105101837709
40
3731279เด็กหญิงสุภัสสราโยทาวงษ์59198105817366826
41
3831305เด็กหญิงเกษราภรณ์ชันษา591981051017366826
42
3931315เด็กหญิงพิมพ์อัปสรปิดฝ้าย5918101051016376826
43
4031317เด็กหญิงฤทัยรัตน์อุเทน510198105817376913
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...