Συνεργαζόμενοι φορείς Πρακτικής Άσκησης : Μοριακής Βιολογίας