Συνεργαζόμενοι φορείς Πρακτικής Άσκησης : Περιβάλλοντος