Συνεργαζόμενοι φορείς Πρακτικής Άσκησης : Κοινωνικής Διοίκησης