Συνεργαζόμενοι φορείς Πρακτικής Άσκησης : Αγροτικής Ανάπτυξης