Συνεργαζόμενοι φορείς Πρακτικής Άσκησης : Παιδαγωγικό