Resource61.xls.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php
2
3
จำนวนประชากรแยกรายอายุ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
4
5
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
6
7
ลักษณะข้อมูลชายหญิงรวม
8
แยกตามเพศ 27,200 27,103 54,303
9
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล
10
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 26,932 26,909 53,841
11
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 7 2 9
12
-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 246 188 434
13
-ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) 15 4 19
14
15
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)
16
17
อายุชายหญิงรวมอายุชายหญิงรวม
18
น้อยกว่า 1 ปี2342554891 ปี285242527
19
2 ปี2752865613 ปี327316643
20
4 ปี3042976015 ปี321328649
21
6 ปี3273446717 ปี354289643
22
8 ปี3513356869 ปี351322673
23
10 ปี36734971611 ปี350346696
24
12 ปี34433467813 ปี360349709
25
14 ปี40036476415 ปี391380771
26
16 ปี39238477617 ปี375359734
27
18 ปี41642584119 ปี410415825
28
20 ปี46237183321 ปี392437829
29
22 ปี36339776023 ปี431438869
30
24 ปี46041587525 ปี419418837
31
26 ปี40139879927 ปี399387786
32
28 ปี41240081229 ปี394373767
33
30 ปี38635373931 ปี390349739
34
32 ปี41343284533 ปี403368771
35
34 ปี42841784535 ปี426428854
36
36 ปี44140884937 ปี455401856
37
38 ปี46944191039 ปี458432890
38
40 ปี48246594741 ปี474482956
39
42 ปี50646096643 ปี5395451,084
40
44 ปี44041285245 ปี494422916
41
46 ปี46944391247 ปี474472946
42
48 ปี45646391949 ปี516468984
43
50 ปี42544086551 ปี426408834
44
52 ปี40138078153 ปี432385817
45
54 ปี36737774455 ปี309326635
46
56 ปี30029259257 ปี313297610
47
58 ปี30129159259 ปี257249506
48
60 ปี25928654561 ปี253249502
49
62 ปี24326250563 ปี190235425
50
64 ปี20422843265 ปี219258477
51
66 ปี16722038767 ปี184213397
52
68 ปี17419536969 ปี154208362
53
70 ปี13015228271 ปี95129224
54
72 ปี12011323373 ปี82120202
55
74 ปี8711019775 ปี84132216
56
76 ปี878817577 ปี80106186
57
78 ปี6610216879 ปี6181142
58
80 ปี499114081 ปี276390
59
82 ปี267410083 ปี324476
60
84 ปี30477785 ปี246185
61
86 ปี13324587 ปี142640
62
88 ปี9213089 ปี182644
63
90 ปี7192691 ปี72229
64
92 ปี6121893 ปี549
65
94 ปี23595 ปี224
66
96 ปี15697 ปี213
67
98 ปี11299 ปี022
68
100 ปี112มากกว่า 100 ปี066
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu