ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Khoá học livestream BigData Hadoop Spark
2
3
Chuẩn bị
Học viên cần chuẩn bị máy tính, internet, tai nghe kèm mic, chọn chỗ yên tĩnh để học livestream. Giảng viên sẽ qua Google Hangout để kết nối giảng dạy livestream
4
Học viên xem các quy định, và đồng ý các quy định tại: dathoc.net/policy trước khi đóng phí và tham gia học tập
5
Xem demo: dathoc.net/demo
6
Học viên xếp lịch phù hợp. Không đặt 5 buổi vượt quá 1 tháng. Học viên không được tự ý thay đổi thời gian học. Học không theo lịch coi như nghỉ học buổi đó, vẫn tính vào lịch trình 5 buổi.
7
8
Tối 1 (2h):
Intro, jobs, concepts, tools, how and when use BigData
Compare bigdata architecture: Google, IBM, Microsoft, Opensource Apache Hadoop
Hadoop architecture
Setup hadoop, ide tool, spark, prepare data
9
10
Tối 2 (2h):
Create a big data analytic pipeline. Practice Spark map & reduce programming
11
12
Tối 3 (2h):
Storm, Kafka, Nifi & Spark streaming. Other data ingestion: Sqoop, Flume
13
14
Tối 4 (2h):
Hive, Hbase, other storage types with data lake and data warehouse design
15
16
Apply machine learnings to big data system. Build Spark services
17
18
Tối 5 (2h):
Hive HQL manipulating. Crawling data with java, webdriver & testng
19
20
Build an application to bigdata system
21
22
23
24
Có thể dạy kèm 1-1 với donation 15tr vnd/bạn cho 5 buổi tối.
25
Có thể dạy kèm 1-5 với donation 65tr vnd/5 bạn cho 5 buổi tối.
26
27
Link đăng ký:
dathoc.net/yt
28
Chi tiết từng khoá học qua sheet:
dathoc.net/ytc
29
👉 Mọi người vào discord chat và hỏi đáp cho tiện: https://discord.gg/8ZkUpYWUDu
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100