บันทึกคะแนน ครั้งที่ 3.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
กลับไปหน้าเว็บโรงเรียนบ้านผักคำภู
2
กลับไปเลือกแบบกรอกคะแนน
3
แบบบันทึกคะแนนการทดสอบกิจกรรมตามจุดเน้น ครั้งที่ 3
4
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านผักคำภู ปีการศึกษา 2560
5
ภาษาไทยอังกฤษคณิต
6
เลขที่ชื่อ สกุลอ่านคำ
เขียนคำ
เขียนประโยค
ท่อง
อ่านพยัญชนะ
เขียนพยัญชนะ
สอบคณิต
ผลรวม
ลำดับ
7
20201010208020180
8
1เด็กชายจักรภัทร วงศรีลา201410101213199812
9
2เด็กชายจิรภัทร วงศรีลา201410101520151049
10
3เด็กชายชญานนท์ เหล่าบุรมย์201910102016171126
11
4เด็กชายไตรรัตน์ วงศรีลา202010102019171165
12
5เด็กชายธนายุต แอกประโคน2018510205139114
13
6เด็กชายนพคุณ ผุดผาด191281019161910310
14
7เด็กชายพงษ์วิสิทธิ์ แสนอุบล201081020142010211
15
8เด็กชายรพีภัทร พันธ์แจ่ม20179102019161117
16
9เด็กหญิงกัลยา ทองตาม201910102019191173
17
10เด็กหญิงจิตภินันท์ พันธ์กล่ำ202010102020181181
18
11เด็กหญิงเภาวรันดร์ พิษสุวรรณ์202010102020181181
19
12เด็กหญิงวศวดี เจริญรส201610101820161108
20
13เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงมนตรี191110101415149313
21
14เด็กหญิงศิรินันท์ นรบุตร2013910813189114
22
15เด็กหญิงอภิญญาพร ไพเรืองโสม202010102020171173
23
24
นางเคี่ยม มะลิทอง
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu