ความครอบคลุมvac2.2-3.2รอบ3เดือนแรกปี59.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
VAC 2.2
2
ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กอายุครบ 2 ปี , 3 ปี และ 5 ปี ( รอบ 3 เดือน) (ต.ค.58 - มี.ค 59) ปีงบประมาณ 2559
3
รพ.สต.จานลาน. อำเภอ พนา จังหวัดอำนาจเจริญ
4
วันที่รายงาน …………………………………………………
5
ตำบล/
พื้นที่รับผิดชอบ
หมู่ที่
จำนวนเด็ก
ได้รับ DTP4
ได้รับ OPV4
ได้รับ JE2
ได้รับครบ 6 ชนิด
จำนวนเด็ก
ได้รับ JE3
ได้รับครบ 6 ชนิด
จำนวนเด็ก
ได้รับ DTP5
ไดัรับ OPV5
ได้รับครบ 6 ชนิด
6
/เทศบาลบ้าน/ชุมชน
(อายุครบ 2 ปี)
คน%คน%คน%คน%
(อายุครบ 3 ปี)
คน%คน%
(อายุครบ 5 ปี)
คน%คน%คน%
7
ในพื้นที่
ในพื้นที่
ในพื้นที่
8
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
9
(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)
10
จานลาน1111001100110011000000#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!
11
โนนหวาง2111001100110011003310031001110011001100
12
สร้อย32210021002100210011100110000#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!
13
ผึ้ง44410041004100410000#DIV/0!0#DIV/0!3310031003100
14
จานลาน92210021002100210022100210000#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!
15
สร้อย10331003100310031003310031005510051005100
16
จานลาน12331003100310031003310031004410041004100
17
โนนกุง14331003100310031003310031001110011001100
18
น้อยหม้อทอง16441004100410041001110011003310031003100
19
หนองศาลา17441004100410041002210021003310031003100
20
สร้อย18331003100310031002210021002210021002100
21
รวม303010030100301003010020201002010022221002210022100
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu