Z_GI-3_POPRAVITELNA_15-16
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
СУ "Св.Климент Охридски" - Философски факултет - Специалност Политология
2
магистърски програми
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА, ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ, ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ
3
форма на обучение: ЗАДОЧНАучебна година: 2016-2017сесия: ПОПРАВИТЕЛНА
4
дисциплинапреподавателдатаденнач.часзалакурсова работагрупа студенти
5
АМЕРИКАНСКА ПОЛИТИКА (старо заглавие: Американското понятие за власт)д-р Искрен Иванов26.01.2018 г.петък18:00322курсова работа: до 23.01.2018 г. на ел.поща на преподавателя (iskrenivanov789@yahoo.com)МОПСзмнс15, МОПСзмс16, МОПСзмнс16
6
АНАТОМИЯ НА КОРУПЦИЯТАпроф. Николай Найденов08.02.2018 г.
четвъртък
17:30331ПМзмнс15, ПМзмс16, ПМзмнс16
7
БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯд-р Йордан Колев12.02.2018 г.понеделник18:00 - 20:00308курсова работа: до 31.01.2018 г. на ел.поща на преподавателя (y.kolev@aba.government.bg)МОПСзмс15, МОПСзмнс15, МОПСзмс16, МОПСзмнс16
8
ВЛАСТ И ПОЛИТИКАд-р Искрен Иванов26.01.2018 г.петък18:00322курсова работа: до 23.01.2018 г. на ел.поща на преподавателя (iskrenivanov789@yahoo.com)ПМзмс15, ПМзмнс15, ПМзмс16
9
ВОЙНА И ОБЩЕСТВО В ЕВРОПА ПРЕЗ НОВОТО ВРЕМЕпроф. Румен Генов22.01.2018 г.
понеделник
17:30 - 20:00229курсова работа: до 20.01.2018 на ел.поща на преподавателя (rlgenov@gmail.com)МОПСзмнс15, МОПСзмс16, МОПСзмнс16
10
ВЪВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯдоц. Огнян Минчев14.02.2018 г.сряда17:00 - 19:00300МОПСзмнс15, МОПСзмс16
11
ДЕМОКРАЦИЯ И МЕДИИдоц. Иво Инджов06.02.2018 г.вторник11:00 - 13:00227ПМзмнс15, ПМзмс16, ПМзмнс16
12
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТИЙНИ СИСТЕМИпроф. Георги Карасимеонов07.02.2018 г.сряда18:00 - 20:00308курсова работа: до 24.01.2018 разпечатка в приемното време на 323 к.МОПСзмс15, МОПСзмнс15, МОПСзмс16, МОПСзмнс16, ПМзмс15, ПМзмнс15, ПМзмс16, ПМзмнс16
13
ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИас. Живко Георгиев27.01.2018 г.събота10:00Галъп Интернешънъл (б.Джеймс Баучер 23)курсова работа: до 20.01.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (i.tzenkova@gmail.com)ПМзмс15, ПМзмнс15, ПМзмс16
14
ИГРИ ОТВЪД ГРАНИЦИ - КОНТРОЛИРАНЕ НА ЧУЖДИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СЛУЖБИ В УСЛ. НА ДЕМОКРАЦИЯд-р Амит Щайнхартняма текущи студенти за изпитМОПСзмнс15, МОПСзмс16, МОПСзмнс16
15
ИДЕНТИЧНОСТТА В ЕТНИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИпроф. Татяна Дронзина05.02.2018 г.понеделник17:00322курсова работа: до 03.02.2018 в МудълПМзмс15, ПМзмнс15, ПМзмс16
16
ИЗБОРИ И ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИгл.ас. Димитър Димитров28.01.2018 г.неделя10:00 - 11:00308писмен изпитМОПСзмнс16, ПМзмнс16
17
ИКОНОМИЧЕСКИ МЕТОДИ В АНАЛИЗА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯд-р Ружа Смилова31.01.2018сряда16:30329курсова работа: до 24.01.2018 на ел.поща на преподавателя (ruzha.smilova@gmail.com)МОПСзмнс15, МОПСзмс16, МОПСзмнс16
18
ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ЕСд-р Иван Стойнев16.02.2018 г.петък17:30313 к. РекторатМОПСзмс15, МОПСзмнс16, МОПСзмс16
19
ИНТЕРКУЛТУРНО ПОСРЕДНИЧЕСТВОпроф. Татяна Дронзина05.02.2018 г.понеделник17:00322курсова работа: до 03.02.2018 в МудълПМзмс15, ПМзмнс15, ПМзмс16
20
КАК СЕ ПРАВИ ПОЛИТИКАд-р Иван Начев26.01.2018 г.петък18:00329курсова работа: до 24.01.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (ivan_evro@abv.bg)ПМзмнс15, ПМзмс16, ПМзмнс16
21
КИБЕРВОЙНИ, ДЪРЖАВЕН СУВЕРЕНИТЕТ И РАЗОРЪЖАВАНЕд-р Амит Щайнхартняма текущи студенти за изпитМОПСзмнс15, МОПСзмс16, МОПСзмнс16
22
КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ И МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕдоц. Светла Страшимирова27.01.2018 г.събота11:00 - 16:00308курсова работа: разпечатка в деня на изпитаМОПСзмнс15, МОПСзмс16, МОПСзмнс16, ПМзмнс15, ПМзмс16, ПМзмнс16
23
КУЛТУРНИ ПРОЦЕСИ В ЕВРОПА: ЕДИНСТВО И СПЕЦИФИКИдоц. Светла Страшимирова27.01.2018 г.събота11:00 - 16:00308курсова работа: разпечатка в деня на изпитаМОПСзмс15, МОПСзмнс15, МОПСзмс16, МОПСзмнс16
25
ЛОБИЗЪМ И ГРУПИ ЗА НАТИСКдоц. Мария Пиргова / д-р Ваня Нушева28.01.2018 г.неделя12:00 - 13:00228курсова работа: до 19.01.2018 на ел.поща преподавателя (vnusheva@abv.bg)ПМзмс15, ПМзмнс15, ПМзмс16, ПМзмнс16
26
ЛОКАЛНИ КОНФЛИКТИ И РЕГИОНАЛНИ КРИЗИ. ТРАНСГРАНИЧНИ ПРЕСТЪПНИ МРЕЖИдоц. Любов Минчева10.02.2018 г.събота10:30 - 13:00300курсова работа: срок за предаване 30-31.01.2018 г.МОПСзмнс15, МОПСзмс16, МОПСзмнс16
27
МЕЖДУНАРОДЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РИСКд-р Стойчо Стойчев29.01.2018 г.понеделник18:00 - 19:00307курсова работа: в деня на изпитаМОПСзмнс15, МОПСзмс16, МОПСзмнс16
28
МЕЖДУНАРОДНА КОМУНИКАЦИЯ И МЕДИИ В РЕГИОНАЛНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯдоц. Татяна Буруджиева25.01.2018 г.четвъртък17:30327МОПСзмс16, ПМзмнс16
29
МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯпроф. Александър Томов25.01.2018 г.
четвъртък
11:00 - 18:00305МОПСзмнс15, МОПСзмс16
30
МЕЖДУНАРОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТАдоц. Румяна Коларова24.01.2018 г.сряда16:30 - 19:00319МОПСзмс15, МОПСзмнс15, МОПСзмс16, МОПСзмнс16
31
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИдоц. Любов Минчева10.02.2018 г.събота10:30 - 13:00300курсова работа: срок за предаване 30-31.01.2018 г.МОПСзмнс15, МОПСзмс16
32
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ (симулативна игра) студентите се оценяват веднага след играта, имам протоколгл.ас. Борис Костов-----МОПСзмс15, МОПСзмнс15, ПМзмс15, ПМзмнс15
33
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА РУСИЯдоц. Горан Горанов24.01.2018 г.сряда18:00 - 20:00333курсова работа: до 16.01.2018 вкл. разпечатка в приемното време на 323 к.МОПСзмс16, МОПСзмнс16
34
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА САЩд-р Искрен Иванов26.01.2018 г.петък18:00322курсова работа: до 23.01.2018 г. на ел.поща на преподавателя (iskrenivanov789@yahoo.com)МОПСзмс16, МОПСзмнс16
35
МЕЖДУНАРОДНО ПРАВОдоц. Даниел Смилов15.02.2018 г.
четвъртък
10:00 - 12:00300МОПСзмнс15, МОПСзмс16
36
МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕпроф. Антоний ТодоровПМзмнс15, ПМзмс16, ПМзмнс16
37
МЕТОДИ НА ПОЛИТОЛОГИЧНИЯ АНАЛИЗдоц. Татяна Буруджиева25.01.2018 г.четвъртък17:30327ПМзмс15, ПМзмнс15, ПМзмс16, ПМзмнс16
38
МОДЕЛИ НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯдоц. Александър Вълковняма текущи студенти за изпитПМзмнс15, ПМзмс16, ПМзмнс16
39
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТд-р Деница Хинкова12.02.2018 г.
понеделник
10:00 - 14:00526МОПСзмс16, МОПСзмнс16
40
НОВАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО НА ЕСд-р Георги Георгиев31.01.2018 г.сряда18:30 - 21:00308курсова работа: до 21.01.2018 г. на ел.поща на преподавателя (georgiev.hg@gmail.com)МОПСзмс15, МОПСзмнс16, МОПСзмс16
41
ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА НА ЕСас. Борис Костов03.02.2018 г.събота12:00 - 13:00305писменМОПСзмс16, МОПСзмнс16
42
ОРГАНИЗАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ В ПОЛИТИКАТАпроф. Соня Карабельова31.01.2018 г.сряда13:00127курсова работа: до 28.01.2018 на ел.поща на преподавателя (sonyakarabeliova@gmail.com)ПМзмнс15, ПМзмс16, ПМзмнс16
43
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИПърван Симеоновняма текущи студенти за изпитПМзмнс15, ПМзмс16, ПМзмнс16
44
ПОДГОТОВКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИд-р Стойчо Стойчев29.01.2018 г.понеделник18:00 - 19:00307курсова работа: в деня на изпитаМОПСзмс15, МОПСзмнс15, МОПСзмс16
45
ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ, ГЕОПОЛИТИКА И ГЕОСТРАТЕГИЯпроф. Стефан Карастоянов19.02.2018 г.
понеделник
9:30236МОПСзмнс15, МОПСзмс16, МОПСзмнс16
46
ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМАас. Страхил Делийски22.01.2018 г.понеделник18:00327курсова работа: до 18.01.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (deliyski@gmail.com)ПМзмс15, ПМзмнс15, ПМзмс16, ПМзмнс16
47
ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИас. Страхил Делийски22.01.2018 г.понеделник18:00327курсова работа: до 18.01.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (deliyski@gmail.com)ПМзмнс15, ПМзмс16, ПМзмнс16
48
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯпроф. Георги Карасимеонов / д-р Милен Любенов27.01.2018 г.събота11:00 - 13:30333писменМОПСзмнс16, ПМзмнс16
49
ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИдоц. Горан Горанов22.01.2018 г.понеделник17:30 - 21:00304курсова работа: до 15.01.2018 г. разпечатка в 323 к.МОПСзмнс16, ПМзмнс16
50
ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯд-р Иван Начев26.01.2018 г.петък18:00329курсова работа: до 24.01.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (ivan_evro@abv.bg)МОПСзмнс16, ПМзмнс16
51
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ИМИДЖдоц. Татяна Буруджиева25.01.2018 г.четвъртък17:30327ПМзмнс15, ПМзмс16, ПМзмнс16
52
ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТАгл.ас. Борис Костов03.02.2018 г.събота12:00 - 13:00305писменМОПСзмнс15, МОПСзмс16
53
ПСИХОАНАЛИЗА НА ТЕРОРИЗМАд-р Огнян Димовняма текущи студенти за изпитМОПСзмнс15, МОПСзмс16, МОПСзмнс16
54
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ И ТИПОВЕдоц. Иван Бардов07.02.2018 г.сряда15:00230курсова работа: до 05.02.2018 г. на ел.поща на преподавателя (ivanbardov@gmail.com)ПМзмнс15, ПМзмс16, ПМзмнс16
55
РИТУАЛИЗАЦИЯ В ПОЛИТИКАТАд-р Калоян Методиев22.01.2018 г.понеделник10:00 - 12:00227ПМзмс15, ПМзмнс15, ПМзмс16
56
САНКЦИОННА ПОЛИТИКА В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЕСКамелия Димитрованяма текущи студенти за изпитМОПСзмнс15, МОПСзмс16, МОПСзмнс16
57
СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЩУВАНЕТОд-р Бистра Мизова03.02.2018 г.събота12:0057 к., Ректораткурсова работа: до 29.01.2018 на ел.поща на преподавателя (bistra.mizova@gmail.com)ПМзмнс15, ПМзмс16, ПМзмнс16
58
ТЕНДЕНЦИИ В ЖЕНСКИЯ САМОУБИЙСТВЕН ТЕРОРИЗЪМпроф. Татяна Дронзина05.02.2018 г.понеделник17:00322курсова работа: до 03.02.2018 в МудълМОПСзмнс15, МОПСзмс16, МОПСзмнс16
59
ТЕОРИЯ НА ПОЛИТИКАТАдоц. Мария Пиргова23.01.2018 г.вторник18:00 - 21:00308писменМОПСзмнс16, ПМзмнс16
60
ТЕХНИКИ НА ЛОГИЧЕСКАТА МАНИПУЛАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ ДИСКУРСпроф. Александър Гънгов / д-р Дарин Дросев05.02.2018 г.
понеделник
11:00 - 12:00502курсова работа: до 02.02.2018 на ел-поща на преподавателя (drossev@phls.uni-sofia.bg)ПМзмнс15, ПМзмс16, ПМзмнс16
61
ТЕХНОЛОГИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯдоц. Мария Пиргова06.02.2018 г.вторник17:30 - 20:00319ПМзмнс15, ПМзмс16, ПМзмнс16
62
УЧЕБНА ПРАКТИКАас. Страхил Делийски24.01.2018 г.сряда15:00 - 18:00323краен срок за предаване на документиПМзмнс15
63
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЛЕД СТУДЕНАТА ВОЙНАпроф. Антон Първанов09.02.2018 г.петък17:30 - 20:00304курсова работа: до 02.02.2018 разпечатка в приемното време на 323 к.МОПСзмс16, МОПСзмнс16
Loading...
 
 
 
15-16