KONTRAKT PUSTY v. 2012.1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJ
1
Adres serwisu projektu:(wklej link)UWAGA: legenda jest obok, objaśnienia - poniżej formularza; wzorzec harmonogramu+dokumentacji jest w drugiej zakładce tego arkuszaLEGENDA
2
TYTUŁ (nazwa) PROJEKTUPola żółte muszą zostać wypełnione przez uczestników przed podpisaniem kontraktu (wszystkie obowiązkowo).
3
PRZEDMIOT (opis) PROJEKTUPola fioletowe mają być wypełniane przez uczestników natychmiast po zaistnieniu danych
4
ZAKRES PRACPola fioletowawe mają być wypełnione przez uczestników przed zaliczeniem kontraktu.
5
GRUPA DOCELOWA
(wszyscy potencjalni odbiorcy)
Pola zielonawe - przykłady
6
TESTERZY
(reprezentanci spośród grupy docelowej)
Pola niebieskie - wypełnia prowadzący
7
KONSULTANCI
(specjaliści konkretnych dziedzin)
Kolorem zielonym prowadzący oznacza pola, których treść została zaakceptowana do realizacji
8
CELE PROJEKTUKolorem czerwonym prowadzący oznacza pola, których treść (lub jej brak) wymaga pilnych uzgodnień
9
CELE DLA GRUPY PROJEKTOWEJPola pomarańczowe - objaśnienia
10
CELE DLA GRUPY DOCELOWEJ
11
12
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA:IMIĘNAZWISKOGRUPA / ROKUWAGI
13
- zarządzanie projektem
(np. procedura projektu, zarządzanie uczestnikami, zadaniami, terminami,...)
14
- organizację realizacji projektu
(sale, materiały, grupa docelowa, pilotaż,...)
15
- dokumentację projektu
(harmonogram, opis końcowy, dostępność linków, uprawnienia techniczne do dokumentów,...)
16
- aspekty technologiczne publikacji
(formatowanie, formaty danych prezentacja treści, szablony,...)
17
- aspekty merytoryczne publikacji
(układ treści, poprawność językowa, estetyka,...)
18
- komunikację w zespole
19
- komunikację z prowadzącym
20
- public relations
(informacja i reklama, odbiór społeczny, pozycjonowanie w Sieci,...)
21
22
LISTA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW GRUPY PROJEKTOWEJ:
23
ROLA W ZESPOLE
(negocjowana w grupie na podstawie wyników ankiety!)
IMIĘNAZWISKOPODPIS
(osobiście - z konta gmail)
UDZIAŁ % w punktacjiOCENA zal.
24
Prezes
25
26
27
28
29
30
31
32
ETAPZAKRES PRAC ETAPUDATA ZAKOŃCZENIADATA PREZENTACJIMIEJSCE PREZENTACJI ETAPUADRESACI PREZENTACJI ETAPUUWAGI PROWADZĄCEGOUWAGA: liczba etapów projektu może być inna, do uzgodnienia z prowadzącym. Trzy etapy, to tylko wzorzec, do którego poniżej (na różowo) zamieszczono ogólnikowe, przykładowe zakresy prac. Należy je skonkretyzować i dostosować do zakresu konkretnego projektu
33
IGotowe: harmonogram, komunikacja, role, zadania, tematyka, formy prezentacji i publikacji. Określone i rozpoznane źródła zewnętrzne informacji. Analiza i prezentacja etapu.
34
IIPrzyjęte i opanowane narzędzia, ich możliwości i ograniczenia, dokumantacja i publikacja jest dostępna online, prezentacja jest opracowana, materiały zebrane, cykl pracy z osobami z zewnątrz zasadniczo zakończony. Informacje ze źródeł zewnętrznych zebrane. Analiza i prezentacja etapu.
35
IIICała publikacja gotowa, dostępna publicznie i oceniona przez przedstawicieli grupy docelowej. Prezentacja końcowa projektu zorganizowana.
36
37
Data ZAKOŃCZENIA PRAC projektuZatwierdził:
38
Data publicznej PREZENTACJI projektuw dniu:
39
Data ODDANIA projektu prowadzącemu (w tym produkt, dokumentacja, ocena, wnioski, hasła,...)uwagi:
40
3
41
Projekt przyjęto w dniu:Adres WWW:
42
Zaliczono w dniu:Użytkownik:
43
Stopień:Hasło:
44
Uwagi:
45
46
Użyta literatura ponadobowiązkowa (opcjonalnie) ........................................................................................................................................................................................................
47
48
* Zasady wypełniania pól kotraktu - patrz Legenda u góry niniejszego arkusza
49
* Do kontraktu nie należy wpisywać celów, zadań i ról wynikających z ogólnych zasad organizacyjnych szkoły/uczelni (np. cel: zaliczenie zajęć, albo rola prowadzącego jako konsultanta w dziedzinie przedmiotu kształcenia oraz zasad prowadzenia projektów).
50
* Podpisy składają wszyscy członkowie grupy oraz prowadzący
(podpis oznacza przyjęcie do wiadomości postanowień kontraktu oraz konsekwencji opóźnień i braków).
51
* Każda renegocjacja postanowień kontraktu wymaga zgody stron.
52
* Szef grupy projektowej jest odpowiedzialny za wykonanie kopii online tego dokumentu, udostępnienie jej do edycji prowadzącemu (login: lhojnacki)
oraz członkom swojej grupy projektowej, w tym w szczególności osobie odpowiedzialnej za dokumentację projektu.
53
* Harmonogram i dokumentacja powiny się znaleźć W DRUGIEJ ZAKŁADCE tego dokumentu (hasłowo!).
54
55
Opracował: Lechosław Hojnacki; v. 2012.1
56
Licencja: CC3
Loading...