รายงาน CI - HI
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
ประทับเวลา
รายงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย ประจำเดือน
หน่วยบริการตำบลที่สำรวจหมู่บ้านที่สำรวจ
จำนวนบ้านที่สำรวจ พบ ลูกน้ำยุงลาย
จำนวนบ้านที่สำรวจ ไม่พบ ลูกน้ำยุงลาย
ค่า HI
จำนวนสถานที่ พบลูกน้ำเพื่อหาค่า HI
จำนวนสถานที่ ไม่พบลูกน้ำ
ชื่อ - นามสกุล
จำนวนสถานที่ ไม่พบลูกน้ำ
ค่า CI
2
ประทับเวลาประจำเดือนหน่วยบริการตำบลที่สำรวจหมู่บ้านที่สำรวจบ้านสำรวจลูกน้ำสำรวจ หาค่า CIชื่อ - นามสกุล ผู้บันทึกข้อมูล
3
จำนวนสถานที่
4
พบไม่พบ
ค่า HI
พบไม่พบ
5
3/1/2018, 10:31:21ตุลาคม 2560รพ.สต.บ้านชายทะเล
ปากพนังฝั่งตะวันออก
หมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6
125119115.2709นาฎอนงค์ เจนการ
6
3/1/2018, 10:34:36พฤศจิกายน 2560รพ.สต.บ้านชายทะเล
ปากพนังฝั่งตะวันออก
หมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6
15611501209นาฎอนงค์ เจนการ
7
3/1/2018, 10:40:35ธันวาคม 2560รพ.สต.บ้านชายทะเล
ปากพนังฝั่งตะวันออก
หมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6
11611848.9209นาฎอนงค์ เจนการ
8
4/1/2018, 11:14:47ธันวาคม 2560รพ.สต.บ้านวัดลาวชะเมา
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6
64601.377รจิดา คีรีวงศ์
9
4/1/2018, 11:48:17ตุลาคม 2560
รพ.สต.บ้านบางไทรนนท์
บ้านใหม่
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4
354607.0702ราตรี อุภัยพงศ์
10
4/1/2018, 12:34:12พฤศจิกายน 2560
รพ.สต.บ้านบางไทรนนท์
บ้านใหม่
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4
234724.6402ราตรี อุภัยพงศ์
11
4/1/2018, 12:34:14พฤศจิกายน 2560
รพ.สต.บ้านบางไทรนนท์
บ้านใหม่
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4
234724.6402ราตรี อุภัยพงศ์
12
4/1/2018, 12:37:25ธันวาคม 2560
รพ.สต.บ้านบางไทรนนท์
บ้านใหม่
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4
144702.902ราตรี อุภัยพงศ์
13
8/1/2018, 14:57:23ตุลาคม 2560รพ.สต.บ้านบางน้องหูล่อง
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7
7711616.22097
นางสาวศิริพร ยิ่งคำนึง
14
8/1/2018, 14:59:30พฤศจิกายน 2560รพ.สต.บ้านบางน้องหูล่อง
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7
8512286.470127
นางสาวศิริพร ยิ่งคำนึง
15
8/1/2018, 15:01:49ธันวาคม 2560รพ.สต.บ้านบางน้องหูล่อง
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7
6010035.641109
นาสาวศิริพร ยิ่งคำนึง
16
17/1/2018, 10:24:19มกราคม 2561รพ.สต.บ้านตรงบนคลองกระบือ
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 11
294136.56ไม่มี5จันทิมา นุ่นสังข์
17
17/1/2018, 10:27:55ตุลาคม 2560รพ.สต.บ้านตรงบนคลองกระบือ
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 11
324107.2305จันทิมา นุ่นสังข์
18
17/1/2018, 10:29:11พฤศจิกายน 2560รพ.สต.บ้านตรงบนคลองกระบือ
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 11
294136.5605จันทิมา นุ่นสังข์
19
17/1/2018, 10:34:57ธันวาคม 2560รพ.สต.บ้านตรงบนคลองกระบือ
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 11
314117.0105จันทิมา นุ่นสังข์
20
19/1/2018, 13:04:11มกราคม 2561รพ.สต.บ้านบางน้องหูล่อง
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7
24095120.1528ศิริพร ยิ่งคำนึง
21
19/1/2018, 15:48:49มกราคม 2561รพ.สต.บ้านบางบูชาเกาทวด
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8
8410617.910251นายธีรชัย ยิ่งยวด
22
22/1/2018, 13:48:38มกราคม 2561รพ.สต.บ้านเกาะจากป่าระกำ
หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 9, หมู่ 10
4841310.4111
นางสุจิตต์ วงศ์พรัด
23
22/1/2018, 14:08:19ตุลาคม 2560รพ.สต.บ้านเกาะจากป่าระกำ
หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 9, หมู่ 10
414208.89ไม่มี2
นางสุจิตต์ วงศ์พรัด
24
22/1/2018, 14:11:50พฤศจิกายน 2560รพ.สต.บ้านเกาะจากป่าระกำ
หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 9, หมู่ 10
444179.54ไม่มี2
นางสุจิตต์ วงศ์พรัด
25
22/1/2018, 14:13:11ธันวาคม 2560รพ.สต.บ้านเกาะจากป่าระกำ
หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 9, หมู่ 10
424199.1111
นางสุจิตต์ วงศ์พรัด
26
22/1/2018, 14:40:51มกราคม 2561
รพ.สต.บ้านบางไทรนนท์
บ้านใหม่
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4
284735.91-2ราตรี อุภัยพงศ์
27
29/1/2018, 10:22:47ตุลาคม 2560
รพ.สต.บ้านเปี๊ยะเนิน
คลองน้อย
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 12, หมู่ 17, หมู่ 18
9913137.0100นางณิภา จิรักษา
28
29/1/2018, 10:52:13พฤศจิกายน 2560
รพ.สต.บ้านเปี๊ยะเนิน
คลองน้อย
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 12, หมู่ 17, หมู่ 18
9312706.8200นางณิภา จิรักษา
29
29/1/2018, 10:59:08ธันวาคม 2560
รพ.สต.บ้านเปี๊ยะเนิน
คลองน้อย
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 12, หมู่ 17, หมู่ 18
2914162.00600นางณิภา จิรักษา
30
29/1/2018, 11:04:43มกราคม 2561
รพ.สต.บ้านเปี๊ยะเนิน
คลองน้อย
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 12, หมู่ 17, หมู่ 18
11011868.4800นางณิภา จิรักษา
31
29/1/2018, 11:16:01มกราคม 2561
รพ.สต.บ้านเปี๊ยะเนิน
คลองน้อย
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 12, หมู่ 17, หมู่ 18
11011868.48ไม่มี10นางณิภา จิรักษา
32
29/1/2018, 11:21:34มกราคม 2561
รพ.สต.บ้านเปี๊ยะเนิน
คลองน้อย
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 12, หมู่ 17, หมู่ 18
11011868.48ไม่มี10นางณิภา จิรักษา
33
29/1/2018, 17:26:24ตุลาคม 2560
รพ.สต.บ้านมะขามเรียง
ปากแพรก
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9
139131.4219บุศราคำ แย้มเยื้อน
34
29/1/2018, 17:28:40พฤศจิกายน 2560
รพ.สต.บ้านมะขามเรียง
ปากแพรก
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9
319133.39ไม่มี10บุศราคำ แย้มเยื้อน
35
29/1/2018, 17:30:23ธันวาคม 2560
รพ.สต.บ้านมะขามเรียง
ปากแพรก
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9
498645.3619บุศราคำ แย้มเยื้อน
36
30/1/2018, 14:24:06มกราคม 2561
รพ.สต.บ้านบางตะลุมพอ
ขนาบนาก
หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 10
406545.7607จรรยา งัดสากาญจน์
37
31/1/2018, 9:46:49มกราคม 2561รพ.สต.บ้านบางขลังบางตะพง
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4
192108.311นางสาวอรอุมา ถึงศรี
38
31/1/2018, 11:58:26มกราคม 2561รพ.สต.บ้านบนเนิน
ปากพนังฝั่งตะวันตก
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4
4613403.32-8
นายณรงค์ ลักษณาวิบูลย์กุล
39
31/1/2018, 14:32:19มกราคม 2561รพ.สต.บ้านวัดสระท่าพญา
หมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 5, หมู่ 8, หมู่ 9
25070.3904บัญชา ลื้อแล้ว
40
31/1/2018, 14:42:56ตุลาคม 2560รพ.สต.บ้านวัดสระท่าพญา
หมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 5, หมู่ 8, หมู่ 9
254844.9104นายบัญชา ลือแล้ว
41
31/1/2018, 14:44:47พฤศจิกายน 2560รพ.สต.บ้านวัดสระท่าพญา
หมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 5, หมู่ 8, หมู่ 9
214884.1204นายบัญชา ลือแล้ว
42
31/1/2018, 14:46:02ธันวาคม 2560รพ.สต.บ้านวัดสระท่าพญา
หมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 5, หมู่ 8, หมู่ 9
294805.6904นายบัญชา ลือแล้ว
43
5/2/2018, 11:27:46มกราคม 2561รพ.สต.บ้านบางนาวบางพระ
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4
11310469.7405
นางสาวจารุวรรณ ถาวรสังข์
44
5/2/2018, 11:35:55ตุลาคม 2560รพ.สต.บ้านบางนาวบางพระ
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4
1059519.9405
นางสาวจารุวรรณ ถาวรสังข์
45
5/2/2018, 11:36:52พฤศจิกายน 2560รพ.สต.บ้านบางนาวบางพระ
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4
1089899.8405
นางสาวจารุวรรณ ถาวรสังข์
46
5/2/2018, 11:37:47ธันวาคม 2560รพ.สต.บ้านบางนาวบางพระ
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4
1099959.8705
นางสาวจารุวรรณ ถาวรสังข์
47
5/2/2018, 11:40:12มกราคม 2561รพ.สต.บ้านบางนาวบางพระ
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4
11310469.7405
นางสาวจารุวรรณ ถาวรสังข์
48
5/2/2018, 13:55:04มกราคม 2561รพ.สต.บ้านบางแรดบ้านเพิง
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8
317054.2108
นางละเมียด เราะหะวิลัย
49
6/2/2018, 11:32:58มกราคม 2561รพ.สต.บ้านชายทะเล
ปากพนังฝั่งตะวันออก
หมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6
11812278.6418
นางสาวนาฎอนงค์ เจนการ
50
7/2/2018, 15:06:21มกราคม 2561รพ.สต.บ้านบางศาลาบางศาลา
หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8
5645011.06-4สนธยา ชูขันธ์
51
8/2/2018, 9:24:54ตุลาคม 2560
รพ.สต.บ้านปลายทราย
แหลมตะลุมพุกหมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3454399.2988
นางสาวสุพนิต เฉลิมทรง
52
8/2/2018, 9:26:16พฤศจิกายน 2560
รพ.สต.บ้านปลายทราย
แหลมตะลุมพุกหมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3374477.6488
นางสาวสุพนิต เฉลิมทรง
53
8/2/2018, 9:27:04มกราคม 2561รพ.สต.บ้านใหม่บนบ้านใหม่
หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8
0450005
นายธีระศักดิ์ ยอดโรจน์
54
8/2/2018, 9:28:31ธันวาคม 2560
รพ.สต.บ้านปลายทราย
แหลมตะลุมพุกหมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3274575.5788
นางสาวสุพนิต เฉลิมทรง
55
8/2/2018, 9:29:55มกราคม 2561
รพ.สต.บ้านปลายทราย
แหลมตะลุมพุกหมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3194653.9288
นางสาวสุพนิต เฉลิมทรง
56
8/2/2018, 9:31:46กุมภาพันธ์ 2561
รพ.สต.บ้านปลายทราย
แหลมตะลุมพุกหมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3154693.0988
นางสาวสุพนิต เฉลิมทรง
57
8/2/2018, 10:20:54มกราคม 2561รพ.สต.บ้านวัดลาวชะเมา
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6
4664562.1408นส.รจิดา คีรีวงศ์
58
8/2/2018, 15:58:48ธันวาคม 2560
รพ.สต.บ้านแสงวิมาน
คลองน้อย
หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 10, หมู่ 11, หมู่ 13, หมู่ 14, หมู่ 15, หมู่ 16, หมู่ 19
6811285.6809
น.ส.วิภารัตน์ ชุมหล่อ
59
8/2/2018, 16:00:55มกราคม 2561
รพ.สต.บ้านแสงวิมาน
คลองน้อย
หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 10, หมู่ 11, หมู่ 13, หมู่ 14, หมู่ 15, หมู่ 16, หมู่ 19
7811186.5209
น.ส.วิภารตน์ ชุมหล่อ
60
9/2/2018, 14:35:12มกราคม 2561
รพ.สต.บ้านมะขามเรียง
ปากแพรก
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9
218922.328บุศราคำ แย้มเยื้อน
61
12/2/2018, 14:20:40มกราคม 2561รพ.สต.บ้านบางสระคลองกระบือ
หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 10, หมู่ 12, หมู่ 13
31671230.74010
นายพิชัย เทิดธรรมปราการ
62
14/2/2018, 22:47:03มกราคม 2561
รพ.สต.บ้านหัวป่าขลู่
ป่าระกำ
หมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 10, หมู่ 11
396695.51211นางสมสวย ทองมี
63
15/2/2018, 11:29:09กุมภาพันธ์ 2561รพ.สต.บ้านเกาะจากป่าระกำ
หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 9, หมู่ 10
343219.5711นางสุจิตต์ วงศ์พรัด
64
16/2/2018, 13:37:02กุมภาพันธ์ 2561รพ.สต.บ้านตรงบนคลองกระบือ
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 11
254175.66-5จันทิมา นุ่นสังข์
65
17/2/2018, 16:24:23กุมภาพันธ์ 2561รพ.สต.บ้านบางบูชาเกาทวด
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8
5710884.96ไม่มี15ธีรชัย ยิ่งยวด
66
17/2/2018, 16:25:23มกราคม 2561รพ.สต.บ้านบางบูชาเกาทวด
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8
8410617.91ไม่มี15ธีรชัย ยิ่งยวด
67
20/2/2018, 16:20:10มกราคม 2561รพ.สต.บ้านบางไทรบางศาลา
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 9
262419.7402
นายสุทธินันท์ มีมาก
68
20/2/2018, 16:23:48กุมภาพันธ์ 2561
รพ.สต.บ้านบางตะลุมพอ
ขนาบนาก
หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 10
386815.2877จรรยา งัดสากาญจน์
69
20/2/2018, 16:31:43ตุลาคม 2560
รพ.สต.บ้านบางตะลุมพอ
ขนาบนาก
หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 10
8767812.8377จรรยา งัดสากาญจน์
70
20/2/2018, 16:32:52พฤศจิกายน 2560
รพ.สต.บ้านบางตะลุมพอ
ขนาบนาก
หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 10
6867810.0377จรรยา งัดสากาญจน์
71
20/2/2018, 16:33:57ธันวาคม 2560
รพ.สต.บ้านบางตะลุมพอ
ขนาบนาก
หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 10
596549.0277จรรยา งัดสากาญจน์
72
20/2/2018, 16:43:56กุมภาพันธ์ 2561
รพ.สต.บ้านบางไทรนนท์
บ้านใหม่
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4
314536.402ราตรี อุภัยพงศ์
73
20/2/2018, 18:28:14ตุลาคม 2560
รพ.สต.บ้านบางตะลุมพอ
ขนาบนาก
หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 10
8767812.8307จรรยา งัดสากาญจน์
74
20/2/2018, 18:29:05พฤศจิกายน 2560
รพ.สต.บ้านบางตะลุมพอ
ขนาบนาก
หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 10
6867810.0307จรรยา งัดสากาญจน์
75
20/2/2018, 18:29:45ธันวาคม 2560
รพ.สต.บ้านบางตะลุมพอ
ขนาบนาก
หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 10
596549.0207จรรยา งัดสากาญจน์
76
20/2/2018, 18:31:53กุมภาพันธ์ 2561
รพ.สต.บ้านบางตะลุมพอ
ขนาบนาก
หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 10
386815.2807จรรยา งัดสากาญจน์
77
20/2/2018, 20:41:33มกราคม 2561รพ.สต.บ้านเกาะทังท่าพญา
หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 10
598244.0103นายบวร สุขสวัสดิ์
78
20/2/2018, 20:42:54กุมภาพันธ์ 2561รพ.สต.บ้านเกาะทังท่าพญา
หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 10
175912.7903นายบวร สุขสวัสดิ์
79
21/2/2018, 14:38:13กุมภาพันธ์ 2561รพ.สต.บ้านบางไทรบางศาลา
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 9
232448.6102
นายสุทธินันท์ มีมาก
80
25/2/2018, 23:21:44กุมภาพันธ์ 2561
รพ.สต.บ้านบางมูลนาก
ชะเมาหมู่ 3, หมู่ 724276800
นายสามนต์ บรรลือพืช
81
28/2/2018, 10:05:17กุมภาพันธ์ 2561รพ.สต.บ้านบางขลังบางตะพง
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4
112284.600นางสาวอรอุมา ถึงศรี
82
5/3/2018, 10:54:46กุมภาพันธ์ 2561
รพ.สต.บ้านหัวป่าขลู่
ป่าระกำ
หมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 11
396795.43112นางสมสวย ทองมี
83
6/3/2018, 16:36:09กุมภาพันธ์ 2561รพ.สต.บ้านชายทะเล
ปากพนังฝั่งตะวันออก
หมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6
12112448.8609นาฎอนงค์ เจนการ
84
7/3/2018, 10:43:05กุมภาพันธ์ 2561
รพ.สต.บ้านเปี๊ยะเนิน
คลองน้อย
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 12, หมู่ 17, หมู่ 18
6912995.0408นางณิภา จิรักษา
85
13/3/2018, 9:55:06มีนาคม 2561รพ.สต.บ้านเกาะจากป่าระกำ
หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 9, หมู่ 10
293268.1602
นางสุจิตต์ วงศ์พรัด
86
13/3/2018, 15:44:03กุมภาพันธ์ 2561รพ.สต.บ้านใหม่บนบ้านใหม่
หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8
4504460.8906
ธีระศักดิ์ ยอดโรจน์
87
15/3/2018, 14:35:24กุมภาพันธ์ 2561
รพ.สต.บ้านแสงวิมาน
คลองน้อย
หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 10, หมู่ 11, หมู่ 13, หมู่ 14, หมู่ 15, หมู่ 16, หมู่ 19
112879709
น.ส.วิภารัตน์ ชุมหล่อ
88
19/3/2018, 8:50:37มีนาคม 2561รพ.สต.บ้านบางบูชาเกาทวด
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8
4810954.19015ธีรชัย ยิ่งยวด
89
19/3/2018, 12:32:32กุมภาพันธ์ 2561รพ.สต.บ้านวัดลาวชะเมา
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6
44501.11ไม่มี7รจิดา คีรีวงศ์
90
19/3/2018, 15:34:59กุมภาพันธ์ 2561รพ.สต.บ้านบางแรดบ้านเพิง
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8
7366975.3095
นางละเมียด เราะหะวิลัย
91
19/3/2018, 15:41:17มีนาคม 2561รพ.สต.บ้านบางแรดบ้านเพิง
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8
287083.8095
นางละเมียด เราะหะวิลัย
92
21/3/2018, 15:30:32มีนาคม 2561
รพ.สต.บ้านเปี๊ยะเนิน
คลองน้อย
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 12, หมู่ 17, หมู่ 18
11012778.6108 นางณิภา จิรักษา
93
21/3/2018, 15:31:23มีนาคม 2561รพ.สต.บ้านเกาะทังท่าพญา
หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 10
85961.3203นายบวร สุขสวัสดิ์
94
22/3/2018, 11:33:31มีนาคม 2561
รพ.สต.บ้านบางมูลนาก
ชะเมาหมู่ 3, หมู่ 7202776.7303
นางณวรานันทน์. น้ำรอบ
95
22/3/2018, 11:38:29มกราคม 2561
รพ.สต.บ้านบางมูลนาก
ชะเมาหมู่ 3, หมู่ 7222757.403
นางณวรานันทน์. น้ำรอบ
96
22/3/2018, 11:44:28พฤศจิกายน 2560
รพ.สต.บ้านบางมูลนาก
ชะเมาหมู่ 3, หมู่ 7252758.4103
นางณวรานันทน์. น้ำรอบ
97
22/3/2018, 11:46:33ธันวาคม 2560
รพ.สต.บ้านบางมูลนาก
ชะเมาหมู่ 3, หมู่ 7262718.7503ณวรานันทน์. น้ำรอบ
98
22/3/2018, 16:42:56มีนาคม 2561
รพ.สต.บ้านบางไทรนนท์
บ้านใหม่
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4
244405.202นางราตรี อุภัยพงศ์
99
29/3/2018, 10:36:59มีนาคม 2561รพ.สต.บ้านตรงบนคลองกระบือ
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 11
393539.9500
นางสาวจันทิมา นุ่นสังข์
100
30/3/2018, 10:18:06กุมภาพันธ์ 2561รพ.สต.บ้านบนเนิน
ปากพนังฝั่งตะวันตก
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4
83956.8508
นายณรงค์ ลักษณาวิบูลย์กุล
Loading...