Ankieta-SAS-transport.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TRANSPORT
2
3
Uwaga: przed wypełnieniem prosimy zapoznać się z instrukcją
4
brak danych - prosimy wpisać bd; nie dotyczy - prosimy wpisać nd
5
rok badań: 2017; dane ankiety wg stanu na dzień 31 grudnia
6
7
8
1. POJAZDY SAMOCHODOWE I PARKINGI W GMINIE
9
10
Źródło informacji: pojazdy samochodowe - starostwo powiatowe (jednostka d/s rejestracji pojazdów samochodowych), parkingi - urząd gminy, zarząd dróg
11
12
L.p.NazwaJednostkaWartość
13
1.1Liczba pojazdów samochodowych zarejestrowanych w gminie (wszystkie pojazdy zarejestrowane w gminie w dniu 31 grudnia)pojazd
14
w tym:
15
1.1.1liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w gminiepojazd
16
1.1.2liczba motocykli ogółem zarejestrowanych w gminiepojazd
17
1.1.3liczba autobusów zarejestrowanych w gminiepojazd
18
1.1.4liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w gminiepojazd
19
1.2Liczba miejsc parkingowych w strefach płatnego parkowaniamiejsce
20
1.3Dochody w budżecie gminy ze strefy płatnego parkowania
21
1.4Wydatki z budżetu gminy na strefę płatnego parkowania
22
23
2. UKŁAD DROGOWY GMINY
24
25
Źródło informacji: urząd gminy, zarządy dróg poszczególnych kategorii (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych)
26
27
L.p.NazwaJednostkaWartość
28
2.1Długość sieci dróg publicznych na terenie gminy ogółem (łączna długość dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych)km
29
w tym:
30
2.1.1długość sieci dróg publicznych zarządzanych przez gminę ogółemkm
31
2.2Długość nowooddanych do użytku w badanym roku dróg publicznych w gminiekm
32
w tym:
33
2.2.1długość nowooddanych do użytku w badanym roku dróg publicznych zarządzanych przez gminękm
34
2.3Powierzchnia nowooddanych do użytku w badanym roku dróg publicznych zarządzanych przez gminęm2
35
2.4Długość przebudowanych lub zmodernizowanych w badanym roku dróg publicznych w gminiekm
36
w tym:
37
2.4.1długość przebudowanych lub zmodernizowanych w badanym roku dróg publicznych zarządzanych przez gminękm
38
2.5Powierzchnia przebudowanych lub zmodernizowanych w badanym roku dróg publicznych zarządzanych przez gminęm2
39
2.6Długość dróg dwujezdniowych na terenie gminykm
40
2.7Powierzchnia dróg publicznych w granicach administracyjnych gminy ogółemkm2
41
2.8Powierzchnia pasów drogowych w granicach administracyjnych gminy (powierzchnia terenów zajętych przez drogi i urządzenia komunikacyjne)km2
42
2.9Długość dróg rowerowych w granicach administracyjnych gminykm
43
2.10Długość dróg rowerowych nowooddanych oraz przebudowanych lub zmodernizowanych w badanym roku w granicach administracyjnych gminykm
44
2.11Liczba skrzyżowań sieci dróg publicznych ogółem w granicach administracyjnych gminysztuka
45
2.11.1liczba skrzyżowań bezkolizyjnych (wielopoziomowych) sieci dróg publicznych ogółem w granicach administracyjnych gminysztuka
46
2.11.2liczba skrzyżowań jednopoziomowych sterowanych sygnalizacją świetlną sieci dróg publicznych ogółem w granicach administracyjnych gminysztuka
47
2.11.3liczba skrzyżowań jednopoziomowych niesterowanych sygnalizacją świetlną sieci dróg publicznych ogółem w granicach administracyjnych gminysztuka
48
2.12Liczba przejść dla pieszych sterowanych sygnalizacją świetlną znajdujących się na drogach publicznych gminy poza skrzyżowaniami w granicach administracyjnych gminysztuka
49
50
3. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA DROGI
51
52
Źródło informacji: urząd gminy
53
54
L.p.NazwaJednostkaWartość
55
3.1Wydatki ogółem z budżetu gminy na drogi publiczne zarządzane przez gminę (łącznie z wydatkami środków z funduszy europejskich)
56
3.1.1wydatki majątkowe z budżetu gminy na drogi publiczne zarządzane przez gminę
57
3.1.2wydatki bieżące z budżetu gminy na drogi publiczne zarządzane przez gminę
58
3.2Wydatki z budżetu gminy środków z funduszy europejskich na drogi publiczne zarządzane przez gminę
59
60
4. WYPADKI DROGOWE W GMINIE
61
62
Źródło informacji: Komenda Policji
63
64
L.p.NazwaJednostkaWartość
65
4.1Liczba wypadków drogowych zgłoszonych w ciągu roku w granicach administracyjnych gminy sztuka
66
4.2Liczba zabitych w wyniku wypadków drogowych w granicach administracyjnych gminy osoba
67
4.3Liczba rannych w wyniku wypadków drogowych w granicach administracyjnych gminy osoba
68
4.4Liczba pieszych biorących udział w wypadkach drogowych w granicach administracyjnych gminy osoba
69
4.5Liczba zabitych pieszych biorących udział w wypadkach drogowych w granicach administracyjnych gminy osoba
70
4.6Liczba motocyklistów biorących udział w wypadkach drogowych w granicach administracyjnych gminy osoba
71
4.7Liczba zabitych motocyklistów biorących udział w wypadkach drogowych w granicach administracyjnych gminyosoba
72
4.8Liczba rowerzystów biorących udział w wypadkach drogowych w granicach administracyjnych gminy osoba
73
4.9Liczba zabitych rowerzystów biorących udział w wypadkach drogowych w granicach administracyjnych gminyosoba
74
75
5. AUTOBUSOWY TRANSPORT PASAŻERSKI KOMUNALNY (usługa transportu pasażerskiego finasowana przez gminę)
76
77
Źródło informacji: urząd gminy - jednostka zarządzająca zbiorowym transportem pasażerskim, przedsiębiorstwo przewozowe
78
79
L.p.NazwaJednostkaWartość
80
5.1Długość tras autobusowych w granicach administracyjnych gminykm
81
5.2Liczba autobusowych punktów (stanowisk) przystankowych w granicach administracyjnych gminysztuka
82
w tym:
83
5.2.1liczba autobusowych punktów (stanowisk) przystankowych z wiatą w granicach administracyjnych gminysztuka
84
5.3Liczba pasażerów przewożonych autobusami w ciągu roku w granicach administracyjnych gminyosoba
85
5.4Liczba autobusów w inwentarzu obsługujących gminęsztuka
86
w tym:
87
5.4.1liczba autobusów niskowejściowych/niskopodłowych w inwentarzu obsługujących gminęsztuka
88
5.5Praca eksploatacyjna autobusów - liczba wozokilometrów w ciągu roku w granicach administracyjnych gminywozokilometr
89
5.6Koszt netto 1 wozokilometra autobusu w granicach administracyjnych gminy
90
5.7Prędkość eksploatacyjna autobusów w granicach administracyjnych gminykm/h
91
5.8Prędkość komunikacyjna autobusów w granicach administracyjnych gminykm/h
92
5.9Średni wiek autobusu obsługującego gminęlata
93
5.10Średnia długość autobusu obsługującego gminęmetr
94
5.11Średnia liczba miejsc stojących w autobusach obsługujących gminęsztuka
95
5.12Średnia liczba miejsc siedzących w autobusach obsługujących gminęsztuka
96
97
6. TRANSPORT TRAMWAJOWY (w gminach posiadających transport trolejbusowy proszę wpisać odpowiednie dane dla trolejbusów)
98
99
Źródło informacji: urząd gminy - jednostka zarządzająca lokalnym transportem zbiorowym, przedsiębiorstwo przewozowe
100
Loading...