TAPAK ERPH MUZIK SK
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBY
1
2
3
MUZIK (SK)MINGGU:1DATE:Monday, January 1, 2018, ::
4
TINGKATAN:1TEMA:2. Seni Di Sekelilingku
5
KELAS:1BTAJUK:7. Detektif Jalinan Menyiasat
6
MASA:8.45TO8.15BIDANG:Nyanyian - Sebutan yang betul
7
MODUL:2. Kemahiran Seni
8
STANDARD KANDUNGAN2.2 Kemahiran Seni Muzik
9
STANDARD PEMBELAJARANPada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
10
2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo
11
2.2.8 Membuat pergerakan berdasarkan lirik lagu.
12
AKTIVITI P&P
13
STRATEGI P&PKAEDAH P&PBAHAN BANTU MENGAJARAKTIVITI PA21
14
Pembelajaran KontekstualTalaqqi MusyafahahPapan putihRally Table
15
Pembelajaran KontekstualLatih TubiPapan putihRally Table
16
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
17
PETA I-THINKNILAI-NILAI MURNIKEMAHIRAN BERFIKIRKECERDASAN PELBAGAI
18
Bubble Map (Peta Buih)AmanahMembanding dan membezaBahasa
19
Bubble Map (Peta Buih)AmanahMengkelaskanRuang
20
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
21
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan memberikan:
22
Latihan bertulis
Lembaran Kerja/
Pemerhatian
Amali
/
Soal Jawab
Kuiz
23
24
REFLEKSI & IMPAK
25
26
/
orang murid berjaya dan dapat:
2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo
27
28
/
orang murid berjaya dan dapat:
2.2.8 Membuat pergerakan berdasarkan lirik lagu.
29
30
Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid-murid.Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada murid-murid.
31
NOTA/CATATAN
32
PdP di tangguh kerana Kucing Beranak
33
EVIDEN
34
234567234567
35
-TINGKATAN TEMATAJUKKOSONG123PRESTASITAFSIRANKELASMINGGUSTRATEGIKAEDAHBBMKBKK 1KBKK 2FORMULA KBKK 1FORMULA KBKK 2FORMULA KBKK 3FORMULA KBKK 4IMPAKTAKSIR
NOTA
36
1
Kecemasan
1
1. Aku Dan Seni
1. Seni Bermula Di Sini
Pic-Tinggi dan Rendah
1. Bahasa Seni
1.2 Elemen Seni Muzik
1.2.1 Mengenal, memahami, dan membezakan pic tinggi dan pic rendah.
1. Aku Dan Seni7. Detektif Jalinan MenyiasatNyanyian - Sebutan yang betul
2.2 Kemahiran Seni Muzik
2.2.3 Bernyanyi mengikut tempoRally Table1ASATUPendekatan Induktif dan DeduktifTalaqqi MusyafahahObjek sebenarNILAI-NILAI MURNIAdilCircle Map (Peta Bulatan)AdilMembuat kaitanBahasaAktiviti pengayaan telah diberikan kepada murid-murid.Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LEMBARAN KERJA/BUKU AKTIVITI kepada semua pelajar.
PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
37
2
MC
1
1. Aku Dan Seni
1. Seni Bermula Di Sini
Tempo- Cepat dan Lambat
2. Kemahiran Seni
2.2 Kemahiran Seni Muzik
2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo
1. Aku Dan Seni7. Detektif Jalinan MenyiasatNyayian - Pic yang betul2.2 Kemahiran Seni Muzik2.2.1 Bernyanyi dengan sebutan yang betul.Same Different1BDUAPendekatan Berpusatkan GuruBerceritaCDNILAI-NILAI MURNIAmanahBubble Map (Peta Buih)AmanahMembanding dan membezaLogik MatematikAktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid-murid.Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
38
3
CRK
1
1. Aku Dan Seni
2. Jari Menari, Warna Berseri
Sebutan - Betul dan Jelas
2. Kemahiran Seni
2.2 Kemahiran Seni Muzik
2.2.1 Bernyanyi dengan sebutan yang betul.
1. Aku Dan Seni8. Lari Sang Tikus, Lari2.2 Kemahiran Seni Muzik2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul.Timed Pair Share1CTIGAPendekatan Berpusatkan MuridLatih TubiKomputerNILAI-NILAI MURNIBaik HatiDouble Bubble Map (Peta Buih Berganda)Baik HatiMengkelaskanRuangSelain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
39
MASA
4
Program Sekolah
1
1. Aku Dan Seni
2. Jari Menari, Warna Berseri
Pic-Tinggi dan Rendah
2. Kemahiran Seni
2.2 Kemahiran Seni Muzik
2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul.
1. Aku Dan Seni8. Lari Sang Tikus, Lari2.2 Kemahiran Seni Muzik2.2.4 Memainkan alat perkusi mengikut tempoTalking Chips1DEMPATPembelajaran KonstruktivismeMain PerananCoursewareNILAI-NILAI MURNIBekerjasamaTree Map (Peta Pokok)BekerjasamaMenyusun aturMuzikSelain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
40
7.4505
Kursus
1
1. Aku Dan Seni
3. La la La Bonekakku Bernyanyi
Dinamik - Kuat dan Lembut
1. Bahasa Seni
1.2 Elemen Seni Muzik
1.2.2 Mengenal, memahami, dan membezakan dinamik kuat dan dinamik lembut.
1. Aku Dan Seni9. Serupa Tapi Tidak Sama2.2 Kemahiran Seni Muzik2.2.7 Memainkan alat perkusi berdasarkan skor ikon.Team Stand-N-Share2APembelajaran KontekstualPerbincanganJalur filemNILAI-NILAI MURNIBeraniBrace Map (Peta Dakap)BeraniMengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’Kinestetik
41
8.156
Mesyuarat
1
1. Aku Dan Seni
3. La la La Bonekakku Bernyanyi
Permainan Dekatiku
1. Bahasa Seni
1.2 Elemen Seni Muzik
1.2.2 Mengenal, memahami, dan membezakan dinamik kuat dan dinamik lembut.
1. Aku Dan Seni9. Serupa Tapi Tidak Sama2.2 Kemahiran Seni Muzik2.2.8 Membuat pergerakan berdasarkan lirik lagu.Fan-N-Pick2BPembelajaran MasteriPermainanFlashcardsNILAI-NILAI MURNIBerazam / Bercita-cita TinggiFlow Map (Peta Alir)Berazam / Bercita-cita TinggiMengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.Interpersonal
42
8.457
Kucing Beranak
1
1. Aku Dan Seni
3. La la La Bonekakku Bernyanyi
Nyanyian - Dinamik
1. Bahasa Seni
1.2 Elemen Seni Muzik
1.2.2 Mengenal, memahami, dan membezakan dinamik kuat dan dinamik lembut.
1. Aku Dan Seni10. Renjis, Percik, Ikut Irama2.2 Kemahiran Seni Muzik2.2.5 Memainkan alat perkusi mengikut detik lagu.Rally Robin2CPembelajaran Akses KendiriPenyelesaian MasalahLaptopNILAI-NILAI MURNIBerdikariMulti-flow Map (Peta Pelbagai Alir)BerdikariMengenal pasti pernyataan berat sebelahIntrapersonal
43
9.1581
1. Aku Dan Seni
3. La la La Bonekakku Bernyanyi
Permainan Susun Kad Dinamik
1. Bahasa Seni
1.2 Elemen Seni Muzik
1.2.2 Mengenal, memahami, dan membezakan dinamik kuat dan dinamik lembut.
1. Aku Dan Seni10. Renjis, Percik, Ikut Irama2.2 Kemahiran Seni Muzik2.2.9 Membuat pergerakan berdasarkan detik lagu.Round Robin2DPembelajaran Pengaturan KendiriTasmikProjektor LCDNILAI-NILAI MURNIBerdisiplinBridge Map (Peta Titi)BerdisiplinMengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebabNaturalistik
44
9.4591
1. Aku Dan Seni
4. Cantik Batik
Warna Ton Suara
1. Bahasa Seni
1.2 Elemen Seni Muzik
1.2.3 Mengenal, memahami, dan membezakan warna ton suara dan alat muzik.
1. Aku Dan Seni11. Hias Diri, Ikut Menari2.2 Kemahiran Seni Muzik2.2.1 Bernyanyi dengan sebutan yang betul.Mix-N-MatchKajian Masa DepanKuizModelNILAI-NILAI MURNIBerhati-hatiBerhati-hatiMengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
45
10.15101
1. Aku Dan Seni
4. Cantik Batik
Bunyi - Pelbagai Bunyi
3. Kereativiti Dan Inovasi
3.2 Muzik
3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi.
1. Aku Dan Seni11. Hias Diri, Ikut Menari2.2 Kemahiran Seni Muzik2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul.Gallery WalkTeori Kecerdasan PelbagaiLakonanNotisNILAI-NILAI MURNIBerhemah TinggiBerhemah TinggiMembuat inferens atau kesimpulanan awal
46
10.45111
1. Aku Dan Seni
4. Cantik Batik
Permainan Detik Jam
3. Kereativiti Dan Inovasi
3.2 Muzik
3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi.
1. Aku Dan SeniPersembahan2.2 Kemahiran Seni Muzik2.2.3 Bernyanyi mengikut tempoLyrical LessonsSoal JawabProjektor overheadNILAI-NILAI MURNIBerjimat CermatBerjimat CermatMembuat generalisasi atau hipotesis
47
11.15121
1. Aku Dan Seni
5. Tik Tok Tik, Lukis Di Udara
Bermain Alat Perkusi
2. Kemahiran Seni
2.2 Kemahiran Seni Muzik
2.2.4 Memainkan alat perkusi mengikut tempo
1. Aku Dan Seni2.2 Kemahiran Seni Muzik2.2.10 Membuat pergerakan mengikut tempo.Who Am I?ProjekGambarNILAI-NILAI MURNIBersatu paduBersatu paduMentafsir
48
11.45131
1. Aku Dan Seni
5. Tik Tok Tik, Lukis Di Udara
Bermain Alat Perkusi
2. Kemahiran Seni
2.2 Kemahiran Seni Muzik
2.2.7 Memainkan alat perkusi berdasarkan skor ikon.
1. Aku Dan Seni2.2 Kemahiran Seni Muzik2.2.6 Memainkan alat perkusi mengikut corak irama melodi.Think-Pair-ShareSumbangsaranBahan bercetakNILAI-NILAI MURNIBersimpatiBersimpatiMengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
49
12.15141
1. Aku Dan Seni
5. Tik Tok Tik, Lukis Di UdaraGerakan2. Kemahiran Seni
2.2 Kemahiran Seni Muzik
2.2.8 Membuat pergerakan berdasarkan lirik lagu.
1. Aku Dan Seni2.2 Kemahiran Seni Muzik2.2.6 Memainkan alat perkusi mengikut corak irama melodi.Spin-N-ThinkLawatanRadioNILAI-NILAI MURNIBersopan santun / PeramahBersopan santun / PeramahMerumus atau meringkas
50
12.45151
1. Aku Dan Seni
6. Satu, Dua, Tiga Dayung!
Bermain Alat Perkusi - Detik lagu
2. Kemahiran Seni
2.2 Kemahiran Seni Muzik
2.2.5 Memainkan alat perkusi mengikut detik lagu.
1. Aku Dan Seni2.2 Kemahiran Seni Muzik2.2.7 Memainkan alat perkusi berdasarkan skor ikon.Traveling FilePertandinganPerakam pitaNILAI-NILAI MURNIBersyukurBersyukurMembuat keputusan
51
1.15161
1. Aku Dan Seni
6. Satu, Dua, Tiga Dayung!
Gerakan - Ikut Detik lagu
2. Kemahiran Seni
2.2 Kemahiran Seni Muzik
2.2.9 Membuat pergerakan berdasarkan detik lagu.
1. Aku Dan Seni2.2 Kemahiran Seni Muzik2.2.9 Membuat pergerakan berdasarkan detik lagu.Team ProjectTeka-TekiTelevisyenNILAI-NILAI MURNIBertanggungjawabBertanggungjawabMenyelesaikan masalah
52
1.45171
1. Aku Dan Seni
Persembahan
Tema : Aku Dan Seni
3. Kereativiti Dan Inovasi
3.3 Projek Kesenian
3.3.2 Membuat persembahan kumpulan.
1. Aku Dan SeniHot SeatPerbahasanBuku TeksNILAI-NILAI MURNIBerterima KasihBerterima Kasih
53
181
2. Seni Di Sekelilingku
7. Detektif Jalinan Menyiasat
Nyanyian - Sebutan yang betul
2. Kemahiran Seni
2.2 Kemahiran Seni Muzik
2.2.1 Bernyanyi dengan sebutan yang betul.
2. Seni Di SekelilingkuRole PlayLukisanVideoNILAI-NILAI MURNIBertoleransiBertoleransi
54
191
2. Seni Di Sekelilingku
7. Detektif Jalinan Menyiasat
Nyayian - Pic yang betul
2. Kemahiran Seni
2.2 Kemahiran Seni Muzik
2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul.
2. Seni Di SekelilingkuThe Yarn YarnCatanPapan putihNILAI-NILAI MURNIIkhlasIkhlas
55
201
2. Seni Di Sekelilingku
8. Lari Sang Tikus, Lari
Nyanyian - Ikut Tempo
2. Kemahiran Seni
2.2 Kemahiran Seni Muzik
2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo
2. Seni Di SekelilingkuMontajLembaran kerjaNILAI-NILAI MURNIJujurJujur
56
211
2. Seni Di Sekelilingku
8. Lari Sang Tikus, Lari
Gerakan - Ikut Tempo
2. Kemahiran Seni
2.2 Kemahiran Seni Muzik
2.2.10 Membuat pergerakan mengikut tempo.
2. Seni Di SekelilingkuCetakanNILAI-NILAI MURNIKasih SayangKasih Sayang
57
221
2. Seni Di Sekelilingku
9. Serupa Tapi Tidak Sama
Menghasilkan Pelbagai Bunyi
2. Kemahiran Seni
2.2 Kemahiran Seni Muzik
2.2.6 Memainkan alat perkusi mengikut corak irama melodi.
2. Seni Di SekelilingkuStensilanNILAI-NILAI MURNIKebebasanKebebasan
58
231
2. Seni Di Sekelilingku
9. Serupa Tapi Tidak Sama
Memainkan Alat Perkusi Mengikut Irama Melodi
2. Kemahiran Seni
2.2 Kemahiran Seni Muzik
2.2.6 Memainkan alat perkusi mengikut corak irama melodi.
2. Seni Di SekelilingkuPosterNILAI-NILAI MURNIKesederhanaanKesederhanaan
59
241
2. Seni Di Sekelilingku
10. Renjis, Percik, Ikut Irama
Memainkan Alat Perkusi
2. Kemahiran Seni
2.2 Kemahiran Seni Muzik
2.2.7 Memainkan alat perkusi berdasarkan skor ikon.
2. Seni Di SekelilingkuTiupanNILAI-NILAI MURNIMematuhi Undang-undangMematuhi Undang-undang
60
251
2. Seni Di Sekelilingku
10. Renjis, Percik, Ikut Irama
Mencipta Corak Irama
3. Kereativiti Dan Inovasi
3.2 Muzik
3.2.2 Mencipta corak irama mudah mengunakan ikon mewakili nilai Krocet
2. Seni Di SekelilingkuIkatan dan CelupanNILAI-NILAI MURNIMencintai alam sekitarMencintai alam sekitar
61
261
2. Seni Di Sekelilingku
11. Hias Diri, Ikut Menari
Muzik Tradisional Malaysia
2. Kemahiran Seni
2.2 Kemahiran Seni Muzik
2.2.9 Membuat pergerakan berdasarkan detik lagu.
2. Seni Di SekelilingkuArca TimbulNILAI-NILAI MURNIMenepati MasaMenepati Masa
62
271
2. Seni Di Sekelilingku
11. Hias Diri, Ikut Menari
Muzik Tradisional Malaysia
4. Apresiasi Seni
4.2 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir
4.2.1 Mengenalpasti muzik Tradisional Malaysia yang didengar. (i) jenis muzik. (ii) masyarakat yang mengamalkan muzik tersebut.
2. Seni Di SekelilingkuAsemblajNILAI-NILAI MURNIMenghargai MasaMenghargai Masa
63
281
2. Seni Di Sekelilingku
Persembahan
Tema : Seni Di Sekelilingku
3. Kereativiti Dan Inovasi
3.3 Projek Kesenian
3.3.2 Membuat persembahan kumpulan.
2. Seni Di SekelilingkuStabailNILAI-NILAI MURNIMenghormatiMenghormati
64
29TekatNILAI-NILAI MURNIMenjaga kebersihanMenjaga kebersihan
65
30TenunanNILAI-NILAI MURNIMenjaga Maruah / Harga diriMenjaga Maruah / Harga diri
66
31Alat Pertahanan DiriNILAI-NILAI MURNIPatriotikPatriotik
67
32Alat Perhiasan DiriNILAI-NILAI MURNIPemurahPemurah
68
33Talaqqi MusyafahahNILAI-NILAI MURNIPrihatinPrihatin
69
34BerceritaNILAI-NILAI MURNIRajin / TekunRajin / Tekun
70
35Latih TubiNILAI-NILAI MURNIRasionalRasional
71
36Main PerananNILAI-NILAI MURNISabarSabar
72
37PerbincanganNILAI-NILAI MURNITaat / PatuhTaat / Patuh
73
38PermainanNILAI-NILAI MURNITabah / CekalTabah / Cekal
74
39Penyelesaian MasalahNILAI-NILAI MURNITolong menolongTolong menolong
75
40TasmikNILAI-NILAI MURNIYakinYakin
76
41Kuiz
PETA I-THINK
Circle Map (Peta Bulatan)
77
42Lakonan
PETA I-THINK
Bubble Map (Peta Buih)
78
43Soal Jawab
PETA I-THINK
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
79
44Projek
PETA I-THINK
Tree Map (Peta Pokok)
80
45Sumbangsaran
PETA I-THINK
Brace Map (Peta Dakap)
81
46Lawatan
PETA I-THINK
Flow Map (Peta Alir)
82
Pertandingan
PETA I-THINK
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
83
Teka-Teki
PETA I-THINK
Bridge Map (Peta Titi)
84
Perbahasan
KECERDASAN PELBAGAI
Bahasa
85
Lukisan
KECERDASAN PELBAGAI
Logik Matematik
86
Catan
KECERDASAN PELBAGAI
Ruang
87
Montaj
KECERDASAN PELBAGAI
Muzik
88
Cetakan
KECERDASAN PELBAGAI
Kinestetik
89
Stensilan
KECERDASAN PELBAGAI
Interpersonal
90
Poster
KECERDASAN PELBAGAI
Intrapersonal
91
Catan
KECERDASAN PELBAGAI
Naturalistik
92
Kolaj
KEMAHIRAN BERFIKIR
Membuat kaitan
93
Stensilan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Membanding dan membeza
94
Tiupan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengkelaskan
95
Ikatan dan Celupan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Menyusun atur
96
Arca Timbul
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
97
Asemblaj
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
98
Stabail
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti pernyataan berat sebelah
99
Tekat
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
100
Tenunan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Loading...
Main menu