รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุน 50 โรงเรียน ในจังหวัดอุบลราชธานี
2
กิจกรรม "Run for books วิ่งของพี่ หนังสือนี้เพื่อน้อง"
3
ลำดับหน่วยงาน/สังกัดชื่อโรงเรียน
4
1
สสง.ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรมทตนาจะหลวย อ.นาจะหลวย
5
2
สสง.ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสนม อบต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม
6
3
สสง.ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ศพด.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านด้ามพร้า ทต.ขามใหญ่ อ.เมือง
7
4
สสง.ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ศพด.วัดเขื่องกลาง ทต.เขื่องใน อ.เขื่องใน
8
5
สสง.ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ศพด.เทศบาลตำบลคำขวาง ทต.คำขวาง อ.วารินชำราบ
9
6กก.ตชด.ที่ 22
ศูนย์การเรียนตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา
10
7กก.ตชด.ที่ 22
โรงเรียนตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ดอกเตอร์เนวินสคริมลอว์ซอไนต์
11
8กก.ตชด.ที่ 22
โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร
12
9กก.ตชด.ที่ 22โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านปากลา
13
10กก.ตชด.ที่ 22โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด
14
11กก.ตชด.ที่ 22โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ
15
12กก.ตชด.ที่ 22โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม
16
13กก.ตชด.ที่ 22โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่
17
14กก.ตชด.ที่ 22
ศูนย์การเรียนตระเวนชายแดนบ้านหนองบัวพัฒนา
18
15กก.ตชด.ที่ 22โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง
19
16กก.ตชด.ที่ 22
โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์
20
17สพป.อุบลเขต 1
โรงเรียนบ้้านหนองเป็ด อ.เหล่าเสือโก้ก
21
18สพป.อุบลเขต 1โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ อ.ดอนมดแดง
22
19สพป.อุบลเขต 1โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงพัง)
23
20สพป.อุบลเขต 1โรงเรียนบ้านนามึน อ.เมือง
24
21สพป.อุบลเขต 1โรงเรียนท่าค้อ อ.เขื่องใน
25
22สพป.อุบลเขต 2โรงเรียนบ้านฮี
26
23สพป.อุบลเขต 2โรงเรียนบ้านโนนตูม
27
24สพป.อุบลเขต 2โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
28
25สพป.อุบลเขต 2โรงเรียนบ้านโพธ์ไทร
29
26สพป.อุบลเขต 2โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
30
27สพป.อุบลเขต 3โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่
31
28สพป.อุบลเขต 3โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย
32
29สพป.อุบลเขต 3โรงเรียนบ้านหนองห้างโนนสว่าง
33
30สพป.อุบลเขต 3โรงเรียนไฮหย่อง
34
31สพป.อุบลเขต 3โรงเรียนบ้านแหลมทอง
35
32สพป.อุบลเขต 4
โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2)
36
33สพป.อุบลเขต 4
โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชารุเคราะห์)
37
34สพป.อุบลเขต 4
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
38
35สพป.อุบลเขต 4โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
39
36สพป.อุบลเขต 4โรงเรียนบ้านนาจาน
40
37สพป.อุบลเขต 5โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เดชอุดม
41
38สพป.อุบลเขต 5โรงเรียนบ้านหนองเม็ก อ.บุณฑริก
42
39สพป.อุบลเขต 5
โรงเรียนบ้านป่าแุขมหนองเรือ อ.บุณฑริก
43
40สพป.อุบลเขต 5
โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อ.นาจะหลวย
44
41สพป.อุบลเขต 5โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย อ. น้ำยืน
45
42สพม.29โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา
46
43สพม.29โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
47
44สพม.29โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม
48
45สพม.29โรงเรียนโนนสว่างประชาสรรค์
49
46สพม.29โรงเรียนจิกดู่วิทยา
50
47โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
51
48โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา
52
49โรงเรียนเมืองอุบล
53
50
โรงเรียนเทศบาล สี่ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...