DS GV coi thi tuan 41 nam 2018-2019 (13-07-2019) Lien thong
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEHIJKLNOP
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoa
Ca thi
Buổi thi
Ngày thi
Thứ
Tuần
Thi lần
Hình
thức thi
Ghi chú
2
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
1Sáng13/7/20197411PM
3
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị1Sáng13/7/20197411PM
4
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
1Sáng13/7/20197411PM
5
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí1Sáng13/7/20197411PM
6
7LienNNPhạm Thị Tường LiênKHCB1Sáng13/7/20197411PM
7
7HungNgNguyễn Trọng HùngNgoại1Sáng13/7/20197411PM
8
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
2Sáng13/7/20197411PM
9
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị2Sáng13/7/20197411PM
10
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
2Sáng13/7/20197411PM
11
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí2Sáng13/7/20197411PM
12
7LienNNPhạm Thị Tường LiênKHCB2Sáng13/7/20197411PM
13
7HungNgNguyễn Trọng HùngNgoại2Sáng13/7/20197411PM
14
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
3Chiều13/7/20197411PM
15
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị3Chiều13/7/20197411PM
16
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
3Chiều13/7/20197411PM
17
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí3Chiều13/7/20197411PM
18
7LienNNPhạm Thị Tường LiênKHCB3Chiều13/7/20197411PM
19
7HungNgNguyễn Trọng HùngNgoại3Chiều13/7/20197411PM
20
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
4Chiều13/7/20197411PM
21
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị4Chiều13/7/20197411PM
22
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
4Chiều13/7/20197411PM
23
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí4Chiều13/7/20197411PM
24
7LienNNPhạm Thị Tường LiênKHCB4Chiều13/7/20197411PM
25
7HungNgNguyễn Trọng HùngNgoại4Chiều13/7/20197411PM
26
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
5Chiều13/7/20197411PM
27
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị5Chiều13/7/20197411PM
28
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
5Chiều13/7/20197411PM
29
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí5Chiều13/7/20197411PM
30
7LienNNPhạm Thị Tường LiênKHCB5Chiều13/7/20197411PM
31
7HungNgNguyễn Trọng HùngNgoại5Chiều13/7/20197411PM
Loading...