t28.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARAS
1
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NAMLỊCH TRỰC TUẦN CÁC KHOA
2
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢNG NAMTừ 09/7/2018 đến 15/7/2018
3
Thứ/NgàyL. ĐạoCNTTN.T.HợpN.TMN.Thận-NTN.T.HóaNSCCNg.T.HóaNg.TN-LNNg.TK-CSNg.CTSảnLâyMătRHMTMHĐYPHCNUBHSTTCCGMCĐHAH.họcH.sinhV.sinhKSNKDượcTCKTVT TBYTDDHCQT
4
Thứ 2
(09/07)
Hạnh
Ngoan
Hương
Bảo
Trang
Trang (BS)
Trang (BS)
Trường
Quý (BS)
Hùng
Thoại
QuỳnhVinhĐứcTiênLệ
Cảnh
Nghĩa
Thảo (c)
Nguyên (BS)
Diễm
Phương
Thân
Tiết
Trình
Phượng
LựcHiếu
Hạnh
ViệtTịnh
Hoàng
5
Trang
Diễm
An
Phượng
Quang
Phượng
ThơNgọc
Hương
MaiMỹNgàThái
Vi (c)
Tuấn (BS)
Nguyệt
HảiThọ
Minh
Phương
Hoà
Nghiệp
Châu
Ninh
6
Lựu
Phương
Sương
Chiến (HL)
Vi
Kim (HL)
Nga
Phụng
Nguyệt
Phấn
Trang (c)
Nga
Trường
Đức
Nhựt
Nghĩa
HiềnAnh
7
Ni
Tương
VinhHoa
Huyến
Xuân
LợiHoaÁnh
Hiền (c)
Linh
Thành
Thương
Thuởng
8
HậuTiên
Trinh
Miều
Trâm
Dung (c)
HậuDung
Trinh
9
Sang
Hoa
Bông
ThânSau
Phi (c)
Thuý (HL)
An
Nguyệt 1
10
PhúMai
Tiên (c)
NhấtHồng
11
Phương (c)
Ngân
12
Vĩ (c)
Hồng
13
Thứ 3 (10/7)Vinh
Minh
Sang
CẩmTin
Khoa (BS)
Thịnh (BS)
Trung
Nam (BS)
Hiếu
Hùng
Lanh
Vinh
Thảo
Cường
Anh
Hùng
Hiệp
Ánh (c)
Sáu (BS)
Tịnh
Quang
Diễm
Trang
LinhLợi
Thảo
Kim
Luận
Thuỷ
Thái
14
Trang
Diên
Thuý
Lý (HL)
Toàn
Châu
Vân
Trung
TrinhMaiTâm
Trinh
Diệp
Lâm (c)
Linh
Trung
Thiệu
Hiếu
Hạnh
Niệm
Toản
Phúc
15
LâmTrà
Phương
Thương
Nguyệt
Loan (HL)
NgaThuỷ
Sang
Nhung
Na (c)
HuệThuýNga
Chánh
BĐược
16
ALanHiệuHậuBíchLan
Tuyết
Thuỷ
Hường
Hiệp
Tuyết (c)
Giang
Sáu
Hương
HậuTuấn
17
Nhân
Liễu
Cường
Nga
Tuyến
Thảo
Phương (c)
Oanh (HL)
Hương
Tuấn
18
HiềnNinh
Trang
Thắng
Hoa
Luỹ (c)
Hoa (BS)
Lâm
Phương
19
Lệ
Thu (c)
Nghĩa
TínLan
20
Nga (c)
Hoa
21
Hoanh (c)
Liễu
22
Thứ 4 11/07)
Phong
Chính
Vân
Long
Chi
Ngọc (BS)
Trang (BS)
Trường
Thành (BS)
TânNhãKhiêmVânCửTiên
Nguyện
DuyNa
Giang
Thành (BS)
Truyền
VânHiềnVân
Phúc
BảoMaiViệtTịnhHải
23
Chiến
Tương
An
Chiến (HL)
Quang
Việt (BS)
Huệ
Thoại
Uyên
Minh
Nguyệt
Hằng
Phượng
Dung
Ngân
Thiện (BS)
Hương
Trang
Hùng
Thuý
TâmTrà
Trinh
Khánh
Ninh
24
LựuLuỹ
Thanh
MậnVi
Loan
Ánh
Quang
Chiến
Thuỳ
Sương (c)
Tài
Duyên
Thành
TấnTrúcAnh
25
Thia
Chung
Vân
Vương
Kim (HL)
Lợi
Thịnh
Lành
Dung
Vân (c)
HậuTự
Nguyệt
Lộc
Thuởng
26
TiênAnhBìnhDiên
Thuận
Ánh
Hương
Thanh (c)
Loan (HL)
Cường
27
Lệ
Phượng
Thức
Thuỷ
Thuận
Lĩnh (c)
DiệuVân
Thành
28
Bông
Thảo
Nguyệt (c)
TrúcNgân
Thuận
29
Mai
Vân (c)
Bôi
30
Thảo (c)
Tuyên
31
Thứ 5 (12/7)Lâm
Chính
Thảo
Thuỳ
Xết (BS)
Xết (BS)
Trung
Quý (BS)
Nam
Hùng
Quỳnh
Tuấn
Đức
Cường
Lại
Trang
Hiệp
Thảo (c)
Nguyên (BS)
Diễm
Khánh
HiệpTựThọLựcLĩnhTấn
Luận
Thuỷ
Thành
32
Trang
Huyên
Sương
Phượng
Toàn
Phượng
ThơNgọc
Dương
Mỹ
Trang
Diệp
Vi (c)
Tuấn (BS)
Nguyệt
HảiKiệt
K.Anh
ĐôHoàHiền
Xuyên
Phúc
33
Lâm
Thương
Phương
Lý (HL)
Huyến
Loan (HL)
NgaHoa
Hường
Nhung
Trang (c)
NgaLinhĐứcBìnhHiềnĐược
34
NiDiênVinhHoa
Trinh
Xuân
Tuyết
Miều
Nguyệt
Luyến
Hiền (c)
HuệXuân
Thành
NinhTuấn
35
HậuLy
Cường
NgaThân
Thảo
Dung (c)
HậuDung
Hạnh
36
Sang
HoaPhúTâmHoa
Phi (c)
Thuý (HL)
An
Trinh
37
Lệ
Tiên (c)
NhấtLiễu
Nguyệt 1
38
Phương (c)
Hồng
39
Vĩ (c)
Phương
40
Thứ 6 (13/7)
Dũng
Minh
ÂnNgaTin
Thịnh (BS)
Thịnh (BS)
Trường
Nam (BS)
Hùng
Trung
Ân
Thảo
TiênHIếuBiên
Nghĩa
Ánh (c)
Sáu (BS)
Tịnh
Quang
Tiết
Hồng
LiêmLợiHiếu
Tuấn
VinhTịnh
Hoàng
41
Trang
Phương
An
Chiến (HL)
Quang
Châu
VânLộcTrinh
Lanh
Dương
NgàThái
Lâm (c)
Linh
Trường
Trung
Thân
Minh
Việt
Hạnh
Nghiệp
ViệtNinh
42
Nương
Tương
Thuý
Thương
Vi
Kim (HL)
NgaThuỷMai
Phấn
Na (c)
HuệSáuNgaThọ
Nghĩa
BAnh
43
LựuTiênHiệuHậu
Nguyệt
LanLợiThuỷ
Nương
Tuyết (c)
Oanh (HL)
Hương
Hương
Hậu
Thuởng
44
ALiễuBích
Phụng
Ánh
Trâm
Phương (c)
Hoa (BS)
Lâm
Tuấn
45
Nhân
HiềnNinh
Bông
Tuyến
Sau
Luỹ (c)
Nghĩa
Tín
Phương
46
Trang
Mai
Thu (c)
NhấtHồngLan
47
Nga (c)
Hoa
48
Hoanh (c)
Ngân
49
50
51
Thứ 7( 14/7)
Khoa (BS)
Ngoan
Hương
Cẩm
Trang
Khoa (BS)
Thịnh (BS)
Trung
Thành (BS)
HiếuViệtKhiêm
Hương
Cử
Cường
Lệ
Thảo
Na
Giang (c)
Thành (BS)
Truyền
Vân
Diễm
Ngân
Liêm
Phúc
Thảo
SenĐôn
Thuỷ
Thái
52
LâmDiên
Thanh
Lý (HL)
Toàn
Việt (BS)
Huệ
Quang
Uyên
Minh
Mai
Hằng
Trinh
Dung
Ngân (c)
Thiện (BS)
Trang
Thiệu
Hiếu
Thủy
Cảnh
Trà
Niệm
Trang
Luận
Phúc
53
ThiaTrà
Phương
Mận
Vương
Loan
Ánh
Chung
Hường
Thuỳ
Sương (c)
Thuý
Duyên
Chánh
TrúcĐược
54
TiênLanVânBình
Loan (HL)
Tuyết
Thuận
Lành
Dung
Vân (c)
ThảoTài
Nguyệt
Hùng
Tuấn
55
HậuLiễu
Cường
Thức
DiênThảo
Hương
Thanh (c)
Loan (HL)
Tự
56
Lệ
Phượng
NgaTâm
Thuận
Lĩnh (c)
DiệuVân
Thành
57
Lệ
Nguyệt (c)
TrúcLiễu
Thuận
58
Vân (c)
Bôi
59
Thảo (c)
Tuyên
60
Chủ nhật(15/7)
Thảo
Minh
Sang
Bảo
Thuỳ
Trang (BS)
Trang (BS)
Trường
Quý (BS)
Tân
Hùng
Quỳnh
Tuấn
ĐứcTiênAnhMẫn
Chiến
Thảo
Nguyên (BS)
Diễm
Khánh
Trình
KiềuLựcBảo
Khanh
ViệtTịnhHải
61
Trang
Tương
Sương
Phượng
Quang
Phượng
Thơ
Thăng
Ngọc
Sang
Nguyệt
Mỹ
Phượng
DiệpVi
Tuấn (BS)
Nguyệt
Phương
Kiệt
Thuý
Phương
Phượng
Hoà
Trinh
Xuân
Châu
Ninh
62
LựuLuỹVinh
Chiến (HL)
Vi
Kim (HL)
NgaHoa
Nguyệt
Nhung
Trang
Nga
Hương
Hải
Thiệu
TấnHiềnAnh
63
Ni
Chung
HoaHoa
Huyến
Xuân
LợiMiềuÁnh
Luyến
HiềnHậuLinhĐức
Chánh
Thuởng
64
Anh
Trinh
Oanh
Thảo
Dung
Thuý (HL)
Cường
Thành
65
Sang
Bông
TâmHoaPhiTrúcDung
Trinh
66
PhúLệTiênNhấtAn
Nguyệt 1
67
Phương (c)
Hồng
68
Vĩ (c)
Ngân
69
70
71
72
GIÁM ĐỐC
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
TrucToanBV
Lichtrucbacsy
 
 
Main menu