2/4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ภาคเรียนที่ 2/2562
กก1
กก2
กก3
กลาง
จิต1
จิต2
ลก
2
กิจกรรม1423รวม
รวม
อันดับที่
3
เลขที่
คะแนนเต็ม
1020101040553090
4
131091เด็กชายชานนท์อนุภวาลย์92081037555771
5
231093เด็กชายธนชัยมูลกระโทก82089365555122
6
331129เด็กชายธัญเทพพ่อค้า720810355530852
กิิจกรรมที่ 3 เขียนผังงานโปรแกรมวัดอุณห๓ูมิ
7
431130เด็กชายปัญจพนธ์ประดาพล6161623553936
กิจจกรม ที่ 4 เขียนโปรแกรม วัดอุณภูมิ ผ่าน simulator
8
531205เด็กชายเขมรัฐวัฒนกามินทร์82081036555610
9
631207เด็กชายณรงค์ชัยวงษ์สะอาด82010103855316
10
731208เด็กชายณัฐภูมินทร์เชตะวัน9201013954532
11
831209เด็กชายณัฐวุฒิบุควัน7208103555021
12
931210เด็กชายธนกรจ่ายนอก7208635530765
13
1131212เด็กชายธีรธวัชหล้าหิบ82010103855316
14
1231213เด็กชายปรมินทร์พรมสวัสดิ์920863754824
15
1331214เด็กชายพิชาภพอัตนโถ918963654726
16
1431215เด็กชายมงคลเรียงสันเทียะ102912152738
17
1531216เด็กชายศิริพงศ์ห้ามไทยสงค์720873554726
18
1631217เด็กชายศุภวัฒน์แดงน้อย820873654824
19
1731218เด็กชายสิทธานนท์บุษราคัม10209103955413
20
1831219เด็กชายสิริวิศว์เรือนก้อน8209103755219
21
1931220เด็กชายอธิปศิริกิจ0040
22
2031147เด็กหญิงชญานิศฉวีวรรณ61811252639
23
2131151เด็กหญิงเบญญาภาทองลวด918963654726
24
2231154เด็กหญิงเพชรพิชชากุลบุตร7169832530756
25
2331155เด็กหญิงมณิสราประดาพล918983654922
26
2431156เด็กหญิงมัณฑนาวราพุฒ8188834530774
27
2531158เด็กหญิงสุณิสาชาติสุวรรณ์918963654726
28
2631159เด็กหญิงอนุสสราวงภักดี929620553637
29
2731221เด็กหญิงขวัญข้าวเครือแวงมน101897374434
30
2831223เด็กหญิงโชติกาสมพาน8189635555120
31
2931224เด็กหญิงณัฐณิชาฐานิตย์สรกุล820810365530861
32
3031225เด็กหญิงธนัชพรคำแดง82081036555610
33
3131226เด็กหญิงธิดาพรสีมาจันทร์8188103454922
34
3231230เด็กหญิงปิ่นทิพย์คงดั่น8209103755577
35
3331231เด็กหญิงพรไพลินคงมังคละ9151063454532
36
3431233เด็กหญิงเพ็ญพิชชาไต้วารินทร์915963354434
37
3531236เด็กหญิงภิรัญญาหงษ์สีทอง818873454630
38
3631237เด็กหญิงมนรดาแดงสนาม9201083955577
39
3731238เด็กหญิงวริศรานาทองถม818963554630
40
3831240เด็กหญิงสุจิตราจันเสน71881033555316
41
3931242เด็กหญิงสุภวรรณโพธิ์แข็ง81881034555413
42
4032198เด็กหญิงรวิสราแก้วรัดช่วง91810737555413
43
4132213
เด็กหญิงมีนนา
102091039530843
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...