ระบบอบรม ศึกษาดูงาน ผลงานครู/นักเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
ประทับเวลาบันทึกเกี่ยวกับคำนำหน้าชื่อชื่อสกุลพร้อมด้วย (ถ้าไม่มีให้เว้นไว้ครับ)ชื่อกิจกรรมสถานที่
วัน เดือน ปี (เริ่ม)
วัน เดือน ปี (สิ้นสุด)
รวม (จำนวนวันที่อบรม)
ผลที่ได้รับภาพกิจกรรม
2
14/9/2018, 7:31:44อบรมพัฒนานางนงนุชแพทยานันท์
การอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพโดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(ภาคปฏิบัติ) ระดับพื้นฐาน รหัส613181115 รุ่นที่ 7 เลขที่ใบวุฒิบัตร 2731/2561
ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
8/9/20189/9/20182 วัน (14 ชั่วโมง)
1.การใช้จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายในเพื่อเตรียมนักเรียนก่อนเรียน(เหมาะสำหรับปฐมวัย)
2.เทคนิคและขั้นตอนในการจัดทำ PLC
https://drive.google.com/open?id=1QYNqTMcy4KztTV0x3z4IwlXmupv-sEc_, https://drive.google.com/open?id=1TX93-CbZcCWPqzuJt2WnJxFeKco25jjQ, https://drive.google.com/open?id=1rX7V36skUV9rE432B-W7aW6yORvj6lsD, https://drive.google.com/open?id=1Lc8JYGRzp64FeEA17csBz1PDIMDbvl2G, https://drive.google.com/open?id=1v_Xo6W5AmUOUayzJ-dL4ESFJkirdENMX
3
26/11/2018, 7:46:46อบรมพัฒนานางนงนุชแพทยานันท์นางสาวเพ็ญศิริ เนตรจันทร์การประชุมสัมมนาในหัวข้อ"สร้างสรรค์Taskอย่างไรให้ผู้เรียนสนุกเเละได้ทักษะ"
โรงเเรมไทปัน กรุงเทพมหานคร
24/11/201825/11/20182
นำความรู้มาใช้ในการจัดทำเเผนจัดการเรียนรู้เเละนำมาใช้จริงในห้องเรียน
https://drive.google.com/open?id=18dgLeklzw4boZLsrfN6APSNqhO1V6g2T, https://drive.google.com/open?id=1SlpG9rS1Vp1R5G7kh32ACqvhohOZyznS, https://drive.google.com/open?id=1SBjaL676QueBsBCqXQJ63IPoF81o1rZ-, https://drive.google.com/open?id=1WmL_zTK-xXAA5XIBl6GgBLvkNGWdDdLx
4
27/11/2018, 13:46:15
การเข้าค่ายภาษาญี่ปุ่น
นางนงนุชแพทยานันท์
1. น.ส.กชภร ภัครักษา 2. น.ส.ภัฐธีรา ปิยโชคณากุล 3. น.ส. กัญญภัค เย
4. น.ส.มัณฑนศิลป์ สุทธิสัย 5. น.ส.วิมลสิริ มีนันท์
ค่ายภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนวัดราชโอรส1/9/20182/9/20182 วัน
1. นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น 2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ใช้ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
https://drive.google.com/open?id=1pDQ8tJM2lwfgdSs8ChcdCWVLKlnINZvR, https://drive.google.com/open?id=1T77HznXAhMSGAfduyEKZ38BFWBjAnIgK, https://drive.google.com/open?id=1aO7p8yA3-zVC00OkbhSfbkhwyRMB9F_o, https://drive.google.com/open?id=1YJr7iJTsrUBDibxN4ydySM9x5yO3Asg-, https://drive.google.com/open?id=1DJwkw4LDUpSke6KzCbGS4HvvFJ5hzUgO
5
2/10/2019, 18:44:55อบรมพัฒนานางบุษบาโหระวงศ์นายธีระศักดิ์ เกตุอำไพโครงการอบรม "การพัฒนาทักษะครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)
โรงแรม เดอะ รอยัล รีเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
28/9/201929/9/20192 วัน
ได้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ (Active Learning)) เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองและถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้
https://drive.google.com/open?id=1Sy52CaFaaF6N5HxE2lFeJ8RE0_slZgqg, https://drive.google.com/open?id=1jcOg86rwZoFHmLyIm9jrfdGryomuFfUv, https://drive.google.com/open?id=12mSbZ8btSEkzFmkRmeTG7fXK1QJmE6ul, https://drive.google.com/open?id=1WvoVR9UIbczVtfyKgSwQk0VxuQ9AIo5L, https://drive.google.com/open?id=102xIr-eFq_SbXSC8jfsXPVzrXYxJhZap
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...