ระบบอบรม ศึกษาดูงาน ผลงานครู/นักเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
ประทับเวลาบันทึกเกี่ยวกับคำนำหน้าชื่อชื่อสกุล
พร้อมด้วย (ถ้าไม่มีให้เว้นไว้ครับ)
ชื่อกิจกรรมสถานที่วัน เดือน ปี (เริ่ม)
วัน เดือน ปี (สิ้นสุด)
รวม (จำนวนวันที่อบรม)
ผลที่ได้รับภาพกิจกรรม
2
14/9/2018, 7:31:44อบรมพัฒนานางนงนุชแพทยานันท์
การอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพโดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(ภาคปฏิบัติ) ระดับพื้นฐาน รหัส613181115 รุ่นที่ 7 เลขที่ใบวุฒิบัตร 2731/2561
ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
8/9/20189/9/20182 วัน (14 ชั่วโมง)
1.การใช้จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายในเพื่อเตรียมนักเรียนก่อนเรียน(เหมาะสำหรับปฐมวัย)
2.เทคนิคและขั้นตอนในการจัดทำ PLC
https://drive.google.com/open?id=1QYNqTMcy4KztTV0x3z4IwlXmupv-sEc_, https://drive.google.com/open?id=1TX93-CbZcCWPqzuJt2WnJxFeKco25jjQ, https://drive.google.com/open?id=1rX7V36skUV9rE432B-W7aW6yORvj6lsD, https://drive.google.com/open?id=1Lc8JYGRzp64FeEA17csBz1PDIMDbvl2G, https://drive.google.com/open?id=1v_Xo6W5AmUOUayzJ-dL4ESFJkirdENMX
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu