ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - นามสกุลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3
ข้อที่12345678สรุปผล
4
108099
นายอชิตพล ตุลพงษ์
333232333
5
208848
นายพีรภัทร พรรณนา
333232333
6
308849
นายวทัญญู เหล็กเพ็ชร
333232333
7
407994
นางสาวจิรานันท์ พิมพ์สิงห์
333233333
8
507995
นางสาวจุฑามาศ ผู้กำจัด
333222333
9
607997
นางสาวทิฆัมพร เขียวทอง
333333333
10
708007
นางสาวอิสริยา เชื้อศรี
333333333
11
808033
นางสาวภัทรนันท์ อุ่นแก้ว
333333333
12
908063
นางสาวชินณิชา กอนาค
333333333
13
1008068
นางสาวนรินทิพย์ ทนสา
333333333
14
1108076
นางสาววาสนา ธูปพนม
333333333
15
1208438
นางสาวภานรินทร์ ธีวะรี
333232333
16
1308850
นางสาวกัลยกร ทองแบบ
333333333
17
1408851
นางสาวณภัทร ​ ศรีสงคราม
333333333
18
1508852
นางสาวเนตรนภา นามศรี
333333333
19
1608853
นางสาวบุณยาพร ส้มทอง
333333333
20
1708854
นางสาวพิมพ์ผกา ไกรพัฒ
332323333
21
1808855
นางสาวแพรวา สีนวล
333333333
22
1908856
นางสาววีรภัทรมา เจ็กสอน
333333333
23
2008857
นางสาวสลิลทิพย์ มีครองธรรม
333333333
24
2108858
นางสาวอินธุอร อยู่เมฆ
333333333
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
36
33
37
34
38
39
ลงชื่อ……………………………………………………..ครูที่ปรึกษา
40
( นางสมวงษ์ รังสีวงษ์ )
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...