ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Instructions: Fill in the column titled "Turkish Translations"
2
Column A is restricted, but column B can be edited.
3
4
Rule 1: You may not copy translations in bulk from an online source.
5
Rule 2: We strongly encourage translations to come from your own knowledge of the language.
6
Rule 3: If you do use resources to assist with translations, to avoid copying, please don't only use one resource.
7
8
9
EnglishTurkish Translations
10
abandonterk etmek
11
abandonmentterk ediş
12
abate
13
abatement
14
abbreviationkısaltma
15
abdominalkarın içi
16
aberration
17
abide
18
abilitykabiliyet
19
able-ebilmek
20
abode
21
aboriginal
22
abortionkürtaj
23
abortive
24
abouthakkında
25
aboveüzerinde/ üstünde
26
abridgekısaltmak
27
abroadyurtdışı
28
abruptani
29
absenceyokluk
30
absentyok
31
absolutekesin
32
absolution
33
absolve
34
absorbsoğurmak
35
absorptionsoğurma
36
abstractsoyut
37
abstracted
38
abstraction
39
absurdabsürd
40
abundancebolluk
41
abuseistismar
42
abusiveistismarcı
43
academyakademi
44
accelerateivmelenmek
45
accentaksan
46
acceptkabul etmek
47
acceptancekabulleniş
48
accesserişim
49
accession
50
accessoryaksesuar
51
accidentkaza
52
accidentalkazaen/ kaza ile
53
accommodateağırlamak
54
accommodation
kalacak yer
55
accompaniment
eşlik
56
accompanyeşlik etmek
57
accomplishbaşarmak
58
accomplishedbaşarılı
59
accomplishment
başarı
60
accord
61
accounthesap
62
accretion
63
accumulatebirikmek
64
accuratedoğru
65
accusesuçlamak
66
achievementbaşarı
67
acidasit
68
acknowledgeKabul,onay
69
acknowledgment
Onay, alındığını bildirme
70
acquaintancetanıdık
71
acridburuk
72
acrosskarşısında
73
actionaksiyon
74
activeaktif
75
activityetkinlik, aktivite
76
actorOyuncu, aktör
77
actualgerçek
78
acuteakut
79
acuteness
80
additioneklemek
81
addressadres
82
adequateyeterli
83
adherebağlanmak, yapışmak
84
adherencebağlanma, yapışma
85
adherent
86
adhesionbağlılılık, yapışıklık
87
adjacentbitişik
88
adjectivesıfat
89
adjunct
90
adjustayarlamak
91
adjustmentayar
92
administeryönetici
93
administrationyönetim
94
admirationhayranlık
95
admissionbaşvuru
96
admitkabul etmek
97
adoptionevlat edinmek
98
adorationhayranlık duymak
99
adorn
100
adultyetişkin