ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAV
1
Kalendarz WRP 2023/2024
2
20232024
3
WrzesieńPaździernikListopadGrudzieńStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpień
4
1Pt1NdMISJE1Śr1Pt1PnNOWY ROK1CzFERIE1Pt#21Pn1Śr1SoUwielbienie1Pn1Cz
5
2SoUwielbienie2PnMISJE2Cz2SoUwielbienie2Wt2Pt2SoUwielbienie2Wt2Cz2Nd2Wt2Pt
6
3Nd3WtMISJE3Pt3NdADWENT3Śr3So3NdWP3Śr3Pt3Pn3Śr3So
7
4Pn4ŚrMISJE4SoUwielbienie4PnADWENT4Cz4Nd4PnWP4Cz4SoUwielbienie4Wt4Cz4Nd
8
5Wt5CzMISJE5Nd5WtADWENT5Pt5Pn5WtWP5Pt#45Nd5Śr5PtNarzeczeni5Pn
9
6Śr6PtMISJE6Pn6ŚrADWENT6SbOBJAWIENIE PAŃSKIEU!6Wt6ŚrWP6SoI KOMUNIA6Pn6Cz6SoUwielbienie6Wt
10
7Cz7SoMISJE7Wt7CzADWENT7Nd7Śr7CzWP7NdMiłosierdzia7Wt7Pt7Nd7Śr
11
8Pt8NdMISJE8Śr8PtDNI SKUPIENIA8Pn8Cz8PtDNI SKUPIENIA8Pn8Śr8So8Pn8Cz
12
9SoSpotkanie9Pn9Cz9So9Wt9PtNarzeczeni9So9Wt9Cz9Nd9Wt9Pt
13
10Nd10Wt10Pt10Nd10Śr10So10Nd10Śr10Pt10Pn10Śr10So
14
11Pn11Śr11SoŚwięto Niepodległości11PnADWENT11Cz11Nd11PnWP11Cz11SoPnp / Mdr11Wt11Cz11Nd
15
12Wt12Cz12Nd12WtADWENT12PtO Relacjach12Pn12WtWP12Pt12Nd12Śr12Pt12Pn
16
13Śr13Pt13Pn13ŚrADWENT13SoKolędowanie13Wt13ŚrWP13SoUwielbienie13Pn13Cz13So13Wt
17
14Cz14So2/3 znak14Wt14CzADWENT14Nd14ŚrŚroda Popielcowa14CzWP14Nd14Wt14PtNarzeczeni14Nd14Śr
18
15Pt15Nd15Śr15PtNarzeczeni15Pn15CzWP15Pt#315Pn15Śr15So15Pn15Cz
19
16So16Pn16Cz16So16Wt16Pt#116SoNarzeczeni16Wt16Cz16Nd16Wt16Pt
20
17Nd17Wt17Pt17Nd17Śr17So3/4 Znak17NdWP17Śr17Pt17Pn17Śr17So
21
18Pn18Śr18SoKohelet/Pnp18PnADWENT18Cz18NdWP18PnWP18Cz18SoWIGILIA 18Wt18Cz18Nd
22
19Wt19Cz19Nd19WtADWENT19PtNarzeczeni19PnWP19WtWP19PtNarzeczeni19NdZesłanie Ducha Św.19Śr19Pt19PnREKOLEKCJE
23
20Śr20Pt20Pn20ŚrADWENT20So20WtWP20ŚrWP20So20Pn20Cz20So20Wt
24
21Cz21So21Wt21CzADWENT21Nd21ŚrWP21CzWP21Nd21Wt21PtKONIEC ROKU SZK.21Nd21Śr
25
22Pt22Nd22Śr22PtADWENT22Pn22CzWP22PtWP22Pn22Śr22SoZakończenie roku22Pn22Cz
26
23So23Pn23Cz23SoWigilia23Wt23PtWP23SoWP23Wt23Cz23Nd23Wt23Pt
27
24NdMsza o zdrowie24Wt24PtNarzeczeni24NdBoże Narodzenie24Śr24SoWP24NdPALMOWA24Śr24PtNarzeczeni24Pn24Śr24So
28
25Pn25Śr25So25PnBoże Narodzenie25Cz25NdMsza o zdrowie25PnWP25Cz25So25Wt25Cz25Nd
29
26Wt26Cz26NdMsza o zdrowie26Wt26Pt26PnWP26WtWP26Pt26NdMsza o zdrowie26Śr26Pt26Pn
30
27Śr27PtNarzeczeni27Pn27Śr27So27WtWP27ŚrSEDER27So27Pn27Cz27So27Wt
31
28Cz28So28Wt28Cz28NdMsza o zdrowie28ŚrWP28CzTRIDUUM28NdMsza o zdrowie28Wt28Pt28Nd28Śr
32
29PtNarzeczeni29NdMsza o zdrowie29Śr29Pt29PnFERIE29CzWP29Pt29Pn29Śr29Sb29Pn29Cz
33
30So30Pn30Cz30So30Wt30So30Wt30CzBOŻE CIAŁO30NdMsza o zdrowie30Wt30Pt
34
31Wt31NdSYLWESTER31Śr31Nd31Pt31Śr31Sb
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100