openbaar - opbrengst brainstorm Noorderzon 2014 - MIES
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
maatschappelijke effecteneconomische effectenvormgeving experimentoverig
2
gezondheidwelzijn / gelukoverig maatschappelijklonen, prijzen en koopkrachtconcurrentiepositie(economisch) gedragbetaalbaarheid, financieringmigratieuitzonderingenwie - deelnemerswaar - afbakening ruimtehoeveelhoe langstrategieoverig experimenttipsniet in te delen
3
worden mensen gezonder, gaan ze minder zorg consumeren?ik ben benieuwd wat het basisinkomen doet met ervaren vrijheid, productiviteit, kwaliteit van leven, gelukzou het zo zijn dat je je meer verbonden voelt met je omgeving / land door een basisinkomen? (gemeenschapszin)welke effecten heeft BI op prijzen en lonen?welke consequenties heeft het voor import / export ivm hogere belastingenwat voor gedragsveranderingen gaan plaatsvinden?waar komt het geld vandaan?hoe maak je onderscheid Nederlanders, asielzoekers, expats?hoe zit het met bijzondere bijstand voor hen die niet in staat zijn te werken?aan wie geven? gewoon random aan 1 straat of alleen aan arme mensen?mijn stad doet mee, maar ik werk ergens anders, hoe gaat dat dan?is het niet het eerlijkst om mensen voor minimale kosten rond te laten komen, oftewel het basisinkomen naar 500-600 eurohoe bepaal je de tijdsduur van een proeftijd?kunnen we kennisinstellingen / universiteiten etc er warm voor krijgen?wat doe je als het experiment faalt? hoe draai je de situatie terug?kijk ook bij communes en bij mensen die hoge prijzen wonnen in loterijenop welke kortst mogelijke termijn kan het BI realiteit worden?
4
wat is effect op gezondheid? (minder stress, minder kosten?)worden mensen gelukkiger van een OBI?of er meer baby's geboren worden?gaan mensen er financieel op vooruit of wordt arbeid goedkoper?wat betekent het voor de Nederlandse concurrentiepositie t.o.v. landen waar het basisinkomen niet wordt ingevoerd?wat voor gedragsveranderingen gaan plaatsvinden?hoeveel levert het financieel op? (geen fraudebestrijding meer)als wij het basisinkomen invoeren, heeft dit dan een aanzuigende werking binnen Europa, Schengen of zelfs verder? hoe hiermee om te gaan?hoeveel uitzonderingen zijn er op het idee dat je andere uitkeringen, toeslagen en dergelijke kunt schrappen? (denk aan chronisch zieken)voor een goed experiment moet je een goede dwarsdoorsnede van de bevolking hebben. m.a.w. ook hoger opgeleide grootverdieners betrekken?is een geïsoleerd experiment mogelijk in een geglobaliseerde samenleving?verschil tussen basisinkomen kinderen en volwassenen?hoe lang dient een experiment te duren?hoe ga je met tegenstanders om?hoe ga je om met externe invloeden? (van plekken waar geen experiment basisinkomen is)is er al studie gemaakt van de economie van Cuba, waar iedereen een basisinkomen heeft (voedsel)moeten we eigenlijk niet anders nadenken over rechtvaardigheidsprincipes in plaats van uitkomsten?
5
zijn er (positieve) effecten op mentale gezondheid door minder geldstress?worden mensen gelukkiger en hoe meet je dat?de effecten op criminaliteit?worden de prijzen opgestuwd omdat er meer vraag is of omdat de belasting omhoog gaat (om een hoog basisinkomen te bekostigen)?vervelende' arbeid wordt beter betaald -> duurdere producten -> einde van Nederland exportland?wat doet men met het geld op korte termijn? sparen? investeren? minder werken?zijn er al ideeën over de financiering? afgeschafte bureaucratie? gezondheidszorg?moeten we onze Nederlandse grenzen sluiten wanneer we een basisinkomen invoeren? (aantrekkelijk voor anderen)heb je niet extra geld voor opleidingen nodig; veel mensen zullen zich bij willen scholenhoe bepaal je wie wel of niet voor een basisinkomen in aanmerking komen?wat moet de schaal zijn? (geografisch)denk na over de tijdspanne. verschilt per individu / groep / ...hoe kun je alle tegenstand overtuigen zodat het ingevuld wordt?hoe reageren niet-deelnemers op het experiment? (afgunst?)waarom het wiel opnieuw uitvinden als er al zoveel onderzoeken zijn gedaan? zou daar niet meer gebruik van kunnen worden gemaakt?kan het basisinkomen worden ingevoerd in de huidige generatie? moet eerst het schoolsysteem worden aangepast (naar Sudbury)? huidig schoolsysteem is onvrij en teveel gebaseerd op wantrouwen / controle / prestatie
6
wat is het effect op de gezondheid(skosten) en het welzijn van mensen?zijn mensen vijf jaar na het experiment gelukkiger?heeft het een preventieve werking op bijv. gezondheid, criminaliteit etc.?verdienen werkgevers meer als er een basisinkomen komt?kunnen we door het BI werk uit China repatriëren? (uurloon / loonkosten omlaag)wat gaan mensen doen met het extra geld boven het basisinkomen?betaalbaarheid: leidt hogere inkomstenbelasting niet alleen maar tot hogere prijzen? inflatie?heeft het een aanzuigende werking (niet-Nederlanders)? en is dat erg?hoe veranderen kosten van collectieve (sociale) voorziening?doelgroep:
- kunstenaars
- kleine zelfstandigen
- 1 gemeente
- samenwerkende gemeenten
beïnvloedt het feit dat mensen weten dat het een (tijdelijk) experiment is, het gedrag en dus de uitkomsten van het experiment?wat zijn de grootste weerstanden en hoe kun je daarmee omgaan / ombuigen?hoe ga je de effecten toetsen?heb je het basisinkomen nodig om de voordelen van het basisinkomen te realiseren?
7
gaan mensen met een basisinkomen gezonder leven?wat doet het basisinkomen met het algemeen welzijn van mensen?levert het meer geluk, rust en woonruimte op?is er iemand die er langdurig op achteruit gaat?blijft Nederlandse economie t.o.v. buitenland op de zelfde hoogte?geef je een basisinkomen-euro makkelijker uit dan een zuurverdiende euro?moeten alle toeslagen weg + verhogen basisinkomenhoe plaats je een basisinkomen binnen Europa?hoe garandeer je de toegang tot voorzieningen (huisvesting / zorg)?hoe groot moet de sample-size van het experiment zijn om de gestelde vragen valide te kunnen beantwoorden?via welke partij / lijnen ga je het basisinkomen promoten?wat zijn de randvoorwaarden voor een experiment in Groningen of omgeving?veel van de genoemde voordelen van het basisinkomen, kun je die niet ook / beter op een andere (minder risicovolle?) manier bewerkstelligen?
8
in hoeverre heeft de keuzevrijheid die het BI biedt een negatief effect op geestelijk welzijn, zoals identiteitscrisis door de gekregen vrijheid?blijven mensen langer zelfredzaam door het basisinkomen? (wat men met de nieuwe WMO wil)wordt de inkomensverdeling gelijker of juist ongelijker?wat gaan mensen doen met het geld van een basisinkomen? zuipen, op de bank zitten?moet belasting echt omhoog? vermogen belasten i.p.v. arbeid?kun je in 1 land alleen een basisinkomen invoeren?hoe ga je om met migranten (binnen- en buitenland)hoe zorg je ervoor dat betrokkenen zo objectief mogelijk over deze vraag / theorie nadenken? uitvoeren?experiment zonder vragen invoeren dan rollen de antwoorden er vanzelf uitkan je ook basisinkomen uitkeren waarvoor je bewijsbaar 8 uur werk per week uitvoert? dus wel een voorwaarde / controle en zodat ook rotklussen wel gedaan worden en je ook niet wereldvreemd of depressief wordt
9
Gevolgen voor gender rollen / verschillen? Vrouwen in oude rolmodellen? Versterkt ongelijkheid?wordt het beloningsverschil tussen man en vrouw kleiner?zie je een verschuiving van betaalde naar onbetaalde arbeid?hoeveel kleiner kan dan de overheid?met wie kan je een proef doen? begin met rijke mensen - wat gaan ze met het geld doen?hoe zit het met de juridische beperkingen (toeslagen, regelingen, wetgeving)?
10
banen delen ook ingewikkeld? extra stress door extra communicatie / overdracht?hoeveel inflatie ontstaat door sterkere onderhandelingspositie van werknemers?blijft productiviteit zelfde, minder of meer?als er basisinkomen is, welke burocratische handelingen, toeslagen en controles blijken dan niet meer nodig?vanaf welke leeftijd basisinkomen?
11
als werknemers van de supermarkt fabriek etc een veel betere onderhandelingspositie krijgen, worden ze veel duurder. daardoor wordt ons eten producten etc veel duurder. of niet? waarom wel/niet? bewijs? betekent het dat er met OBI enorme inflatie is = welvaartsverlies?als er een basisinkomen komt, blijven mensen vast van alles doen, maar: wat gaan ze wel doen? wat gaan ze niet of minder doen? en hoe krijgen we dat laatste (werk, red.) dan nog gedaan?is als tegenhanger van basisinkomen ook een maximum-inkomen noodzakelijk? (bijv. 10 x basisinkomen) dit ook i.v.m. betaalbaarheidkrijg je vanaf nul jaar basisinkomen?
12
wat zijn de effecten op
- arbeidsmarkt
- arbeidsvoorwaarden
- gezagsverhoudingen
gaan meer mensen parttime werken?wat levert het op aan maatschappelijke opbrengsten (nu veel kosten door uitkeringen)hoe krijg je de experimentele groep bij elkaar bestaande uit voor- en tegenstanders? vrijwilligheid zal niet werken. hoe maak je deze 'enclave' in de huidige bestaande context?
13
wat is het effect op motivatie van werk?experiment op welke basis?
- regionaal?
- per categorie (werklozen, uitkeringsgerechtigden)?
14
in hoeverre verandert de emotionele waarde van geld na het experiment?
15
hoe kijken mensen aan tegen werk (is dat nog steeds heilig) en tegen geld bij een basisinkomen?
16
wat wil je precies onderzoeken? of mensen zich ontwikkelen, niet parasiteren etc?
17
wie gaan de "rotklusjes" nog doen (5x)
18
omgekeerd parasitisme voorkomen van werkgevers (misbruik flex-termijn)
19
hoe vervormt de Maslov-piramide wanneer de basis voorzien is? heeft het OBI effect op de piramide? gaan mensen zich meer richten op ontwikkeling?
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...