คะแนนและเวลาเรียน4/10-1-2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
เลขที่
ชื่อสกุล0
2
กิจกรรมที่1234567
จิต1
รวม
อันดับที่
3
คะแนนเต็ม1010510540
4
1
กิตติศักดิ์
กาสี101052536
5
2กุลนันท์เนื่องมัจฉา8105105381
6
3ธนพลคำเหลา8105105381
7
4ธนรัชฏ์นาหนองตูม8105105381
8
5นิรันดร์เวียงอินทร์109510349
9
6อนิรุธโคตะมะ8105103316
10
7อริชญ์ดวงมาลา8105103316
11
8
จิตติภูมิ
ภูมิประเสริฐ910510349
12
9
กิตติกวิน
บุพผา7105103230
13
10
พรพิทักษ์
นามสีสุข8105103316
14
11จณิสตาจริยไพบูลย์8105103316
15
12ชลิตาศรีพุทธา8105103316
16
13ธัญยพรวิเศษวุฒิ7105103230
17
14นลิสราภูมิวงษ์910510349
18
15บุษราคัมผิวเพชร1010510354
19
16พรทิพาดวงพรม895103230
20
17พรรณภษากอมาตย์1010510354
21
18มินธิตาพรมสีแก้ว7105103230
22
19อภิรญาเหมาะราศรี8105103316
1.เอาตัวรอดจากหมี เดี่ยว
23
20ชนิกานต์เฉิดรัศมี910510349
2. เอาตัวรอดจากหมีกลุ่ม
24
21ชลธิชาสะสม101059349
3 เลคเชอร์ 19/6/2562
25
22ณภัทรรัตนา995103316
4.กิจกรรมท้ายบทหน้า 24
26
23ณัฐนันท์จรรยาสวัสดิ์8105103316
27
24
เบญญทิพย์
โนนทิง910493230
28
25ปาล์มวดีแวะศรีภา995103316
29
26
พัชรินทร์
กงลา109510349
30
27วิจิตราแก้วจันทา1010510354
31
28
กานต์พิชชา
แพนทิพย์8105103316
32
29ช่อผกาแก้วนา895103230
33
30นริศราโชติสุวรรณ์8105103316
34
31ปาริชาติอำมา8105103316
35
32ปาริชาตประโภชนัง8105103316
36
33ปุณยวีร์สารกุล1010510354
37
34หฤทัยชัยชาญ1010510354
38
35อนุสราอดทน910510349
39
36สรุดาวิลัยกูล8105103316
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...