Thac mac khoi luong KH2 2015 - 2016
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
DANH SÁCH THẮC MẮC VỀ KHỐI LƯỢNG ĐĂNG KÝ HỌC
3
4
STTHọ và tênMã phiếu đăng kýThống kê Tổng số tín chỉ đăng kýTổng số tín chỉ sinh viên kêTổng số tín chỉ đăng ký sau khi kiểm traGhi chú
5
1
Nguyễn Hải Nam Anh
V185201720Kê thiếu HP: Hệ QT Cơ sở dữ liệu 3TC
6
2Vũ Tuấn AnhV187242324HP Hệ điều hành 3TC không phải 2TC
7
3Lê Văn TháiO164222223HP Hệ điều hành 3TC không phải 2TC
8
4Nguyễn Thị MaiB211242121
9
5Vũ Thị Thu HàB209221919
10
6Lê Thị Huyền
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Trang tính1