ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Odborný seminár
2
3
24. október 2014
4
meno prednášajúcehočastémaumiestnenie štúdie
5
1Rajmund Mirdala (EkF TUKE)9:00Twin Deficits in European Transition EconomiesChapter in "Neo-Transitional Economics", Book Series: International Finance Review, Volume 16 (2015), Emerald Group Publishing
6
2Marek Gróf (EkF TUKE)10:00On a Location of the Retail Units and Equilibrium Price DeterminationSpatial Economic Analysis
7
8
28. november 2014
9
meno prednášajúcehočastémaumiestnenie štúdie
10
3Gabriela Koľveková (EkF TUKE)9:00Regionálny kontext podnikateľských zručnostíKapitola v "Terciárne vzdelávanie v kontexte podnikateľských kompetencií" (2014), EkF TUKE, ISBN 978-80-553-1889-9
11
4Daniela Petríková (EkF TUKE)10:00Pedagogické aspekty výučby o podnikaníKapitola v "Terciárne vzdelávanie v kontexte podnikateľských kompetencií" (2014), EkF TUKE, ISBN 978-80-553-1889-9
12
13
30. január 2015
14
meno prednášajúcehočastémaumiestnenie štúdie
15
5Peter Džupka (EkF TUKE)8:00Ohodnocovanie verejných statkov
16
6Marianna Siničáková (EkF TUKE)9:00Traditional and Alternative Look at the Business Cycle Synchronisation in Europev recenznom konaní v indexovanom časopise
17
18
13. február 2015
19
meno prednášajúcehočastémaumiestnenie štúdie
20
7Tomáš Želinský (EkF TUKE)8:30Vplyv termínov a pripomienok na tvorbu úspor chudobných
21
22
27. február 2015
23
meno prednášajúcehočastémaumiestnenie štúdie
24
8Kristína Kočišová (EkF TUKE)9:00Koncentrácia slovenského bankového sektora a výkonnosť bánk
25
9Jozef Glova (EkF TUKE)10:00Riziko krajiny a špecifiká jeho merania
26
27
12. marec 2015
28
meno prednášajúcehočastémaumiestnenie štúdie
29
10Eduard Baumöhl (PHF EUKE)9:00Volatility and dynamic conditional correlations of worldwide emerging and frontier marketsEconomic Modelling, Volume 38, February 2014, Pages 175–183
30
11Štefan Lyócsa (PHF EUKE)10:00
Similarity of emerging market returns under changing market conditions: Markets in the ASEAN-4, Latin America, Middle East, and BRICs
Economic Systems (2015), Volume 39, Issue 2, June 2015, Pages 253–268
31
32
24. marec 2015
33
meno prednášajúcehočastémaumiestnenie štúdie
34
12Tomáš Výrost (PHF EUKE)9:00Granger Causality Stock Market Networks: Temporal Proximity and Preferential AttachmentPhysica A: Statistical Mechanics with Applications, Volume 427, 1 June 2015, Pages 262–276
35
36
26. marec 2015
37
meno prednášajúcehočastémaumiestnenie štúdie
38
13Zuzana Múčka (RRZ)13:30Is the Maastricht debt limit safe enough for Slovakia?RRZ Working Paper No. 2/2015
39
40
2. apríl 2015
41
meno prednášajúcehočastémaumiestnenie štúdie
42
14Ľudmila Bartóková (EkF TUKE)9:00Krátkodobá úroková miera v menovo-politickom riadení ČR a HMÚ: Pôsobenie krízy a jej dôsledkyE+M Economics & Management (2015), Volume 18. Issue 1, Pages 4-17
43
15Daniela Palaščáková (EkF TUKE)9:45Financing Public Radio and Television in Europe and SlovakiaL´Harmattan. Collection Local e-Global dirigée par Gilles Rouet & Francois Soulage, Francúzsko, december 2014
44
16Manuela Raisová (EkF TUKE)10:30Ekonomický rast zo strany ponuky
45
46
23. apríl 2015
47
meno prednášajúcehočastémaumiestnenie štúdie
48
17Zuzana Múčka (RRZ)11:30Ako konsolidovať? - Nelineárny fiškalny DSGE model pre Slovensko
49
18Martin Kahanec (CELSI; CEU, HU)14:30
The Free Movement of Workers in an Enlarged European Union: Institutional Underpinnings of Economic Adjustment
Institute for the Study of Labor, Discussion Paper No. 8456 (2014)
50
51
7. máj 2015
52
meno prednášajúcehočastémaumiestnenie štúdie
53
19Vladimír Vaňo (Sberbank)9:00
Je optimizmus oprávnený? Ekonomický rast v roku 2015: máme naozaj dôvod na radosť, alebo sa máme obávať?
Čo znamená riziko japonského scenára pre Slovensko a strednú Európu?
54
20Marek Ličák (NBS)10:30Makroprudenciálna politika - nový nástroj proti finančnej kríze
55
56
21. máj 2015
57
meno prednášajúcehočastémaumiestnenie štúdie
58
21Peter Kuzmišin (EkF TUKE)9:00The Quality of Entrepreneurial Environment as a Factor of Foreign Direct Investments InflowsQuality Innovation Prosperity (2013), Volume 17, Issue 2, Pages 22-36
59
22Oľga Nosáľová (EkF TUKE)9:30Znalosti a zručnosti MSP potrebné v internacionalizácii ich činnostiKapitola v "Terciárne vzdelávanie v kontexte podnikateľských kompetencií" (2014), EkF TUKE, ISBN 978-80-553-1889-9
60
23Tatiana Soroková (EkF TUKE)10:00Ekonomicko-psychologické aspekty významu značky Real Madrid v marketingovej komunikáciiE+M (plán)
61
24Júlia Ďurčová (EkF TUKE)10:30Úrokový kanál menovej politiky v modeli VECForum Statisticum Slovacum (2013), Volume 9, Issue 6, Pages 14-19
62
63
25. máj 2015
64
meno prednášajúcehočastémaumiestnenie štúdie
65
25Nadja Stanova (University of Antwerp, Belgium)10:00Fiscal Discretion, Growth and Output Volatility in New EU Member CountriesMPRA Working Paper No. 63946 (2015)
66
67
11. jún 2015
68
meno prednášajúcehočastémaumiestnenie štúdie
69
26Peter Gonda (Konzervatívny inštitút MRŠ)9:001. Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácieštúdia Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika (2012)
70
2. Ekonomické dôsledky členstva Slovenska v eurozóneštúdia Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika (2014)
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100